Przejdź do treści
Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Doskonalenie nauczycieli

 

 

 

Szanowni Państwo,
na bazie swoich wieloletnich doświadczeń w zakresie:

  • projektowania i organizacji szkoleń i warsztatów dla rad pedagogicznych,
  • projektowania i realizacji studiów podyplomowych z zakresu pedagogiki, psychologii i terapii,
  • realizacji projektów edukacyjnych związanych z przeprowadzaniem szkoleń i konsultacji na zlecenie m. in. Kuratoriów Oświaty w Opolu, Łodzi i Katowicach, Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (szkolenia w ramach działania "Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty") i innych,
  • projektowania i organizacji konferencji adresowanych do kadr oświaty i środowisk edukacyjnych w Regionie,
  • a w ramach jw. współpracy z gronem ekspertów łączących wiedzę merytoryczną z doświadczeniem w pracy zarządzających oświatą/placówką edukacyjną, nauczycielskiej, pedagogicznej, terapeutycznej oraz doskonałymi umiejętnościami dydaktycznymi,

Wyższa Szkoła Humanitas podjęła decyzję o utworzeniu ośrodka doskonalenia nauczycieli. W dniu 24.08.2018r., Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "Humanitas" został wpisany do ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli mających siedzibę na terenie województwa śląskiego.

Wszystkie realizowane dotychczas przez Dział Szkoleń WSH a w chwili obecnej przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "Humanitas" szkolenia, mają postać praktycznych warsztatów - głównie przeprowadzanych na indywidualne zlecenia szkół i placówek dla ich gron pedagogicznych. Niezmiennie proponujemy Państwu również zgłaszanie pojedynczych nauczycieli na szkolenia otwarte, odbywające się w naszej siedzibie - w Sosnowcu, przy ul. Kilińskiego 43.

 

We wszystkich kwestiach związanych z planowaniem i organizacją szkoleń dla nauczycieli
i rad pedagogicznych, prosimy o kontakt
tel.: 532 466 764; 32 363 12 35; e-mail: odn@humanitas.edu.pl

 

Zapraszamy do odwiedzenia nowej strony www Ośrodka