Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Doskonalenie nauczycieli

 

 

 

Szanowni Państwo,
na bazie swoich wieloletnich doświadczeń w zakresie:

 • projektowania i organizacji szkoleń i warsztatów dla rad pedagogicznych,
 • projektowania i realizacji studiów podyplomowych z zakresu pedagogiki, psychologii i terapii,
 • realizacji projektów edukacyjnych związanych z przeprowadzaniem szkoleń i konsultacji na zlecenie m. in. Kuratoriów Oświaty w Opolu, Łodzi i Katowicach, Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (szkolenia w ramach działania "Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty") i innych,
 • projektowania i organizacji konferencji adresowanych do kadr oświaty i środowisk edukacyjnych w Regionie,
 • a w ramach jw. współpracy z gronem ekspertów łączących wiedzę merytoryczną z doświadczeniem w pracy zarządzających oświatą/placówką edukacyjną, nauczycielskiej, pedagogicznej, terapeutycznej oraz doskonałymi umiejętnościami dydaktycznymi,

Wyższa Szkoła Humanitas podjęła decyzję o utworzeniu ośrodka doskonalenia nauczycieli. W dniu 24.08.2018r., Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "Humanitas" został wpisany do ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli mających siedzibę na terenie województwa śląskiego.

Wszystkie realizowane dotychczas przez Dział Szkoleń WSH a w chwili obecnej przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "Humanitas" szkolenia, mają postać praktycznych warsztatów - głównie przeprowadzanych na indywidualne zlecenia szkół i placówek dla ich gron pedagogicznych. Niezmiennie proponujemy Państwu również zgłaszanie pojedynczych nauczycieli na szkolenia otwarte, odbywające się w naszej siedzibie - w Sosnowcu, przy ul. Kilińskiego 43.

 

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z OFERTAMI SZKOLEŃ
ODN Humanitas 

                                           

w ofertach jw. odnajdziecie Państwo propozycje programowe m. in. takich szkoleń jak:

NOWOCZESNA EDUKACJA

 • Grywalizacja w szkole
 • Informatyczne narzędzia do kontroli i oceny wiedzy
 • Matematyka klockiem po(d)parta z wykorzystaniem zestawów LEGO® Education MoreToMatch
 • MYŚLĘ - KODUJĘ - WIEM warsztaty z wykorzystaniem maty edukacyjnej w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej
 • Uwaga! Roboty na drodze ... edukacji z wykorzystaniem zestawów LEGO® Education WeDo2.0
 • Scratch 2/Scratch 3 - programujemy puzzlami!

itd.

Od Arteterapii do Zielonej edukacji

 • FONOHOLIZM - telefoniczna inwazja!
 • JĘZYK ANGIELSKI W 3D DECYZJA DETERMINACJA DYSCYPLINA - jak przyjemnie i skutecznie uczyć autentycznego języka angielskiego w szkole
 • MEDIACJE SZKOLNE - najlepszy sposób na uczniowskie konflikty
 • MNEMOTECHNIKI i możliwości pamięciowe mózgu - wstęp do neurodydaktyki
 • MOBBING DYSKRYMINACJA MOLESTOWANIE - rozpoznawanie i przeciwdziałanie zjawiskom niepożądanym w szkole
 • POLISTYMULACJA
 • ŚMIERĆ w społeczności szkolnej
 • UCZEŃ Z WADĄ SŁUCHU w szkole ogólnodostępnej
 • VADEMECUM NAUCZYCIELA STAŻYSTY - obowiązki i dokumenty

itd.

We wszystkich kwestiach związanych z planowaniem i organizacją szkoleń dla nauczycieli
i rad pedagogicznych,
prosimy o kontakt z Panią Magdaleną Sobas
tel.: 660 719 093; 32 363 12 03; e-mail: odn@humanitas.edu.pl

 

Zapraszamy do odwiedzenia nowej strony www Ośrodka