Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Kontakt

Wyższa Szkoła Humanitas
ul. Kilińskiego 43
41-200 Sosnowiec

Dział Współpracy z otoczeniem - pokój nr 009 parter
Sybilla Salisz, tel.: 517 385 559;  e-mail: wynajem@humanitas.edu.pl