Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Kontakt

Wyższa Szkoła Humanitas
ul. Kilińskiego 43
41-200 Sosnowiec

Dział Współpracy z otoczeniem - pokój nr 009 parter
Sybilla Salisz, tel.: 32 363 12 06 lub 32 363 12 27;  e-mail: wynajem@humanitas.edu.pl