Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Powierzchnie do wynajęcia

  • multimedialna, klimatyzowana aula wykładowa na 240 osób, dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych,wyposażona w system system pętli indukcyjnej, projektor multimedialny, ekran, nagłośnienie, internet bezprzewodowy i przewodowy, laptop. Korzystanie z multimediów na Auli jest pod warunkiem posiadanie materiałów na nośnikach zewnętrznych: pendrive, dysk zewnętrzny USB lub płyty CD/DVD.
  • 3 sale audytoryjne na 90 osób, wyposażone w projektor multimedialny, ekran, nagłośnienie, internet bezprzewodowy,
  • 3 laboratoria komputerowe każde wyposażone w 17 stanowisk komputerowych, projektor multimedialny, ekran, internet bezprzewodowy i przewodowy,
  • 11 sal ćwiczeniowych wyposażonych w projektor multimedialny, ekran, internet bezprzewodowy,
  • 2 sale warsztatowe wyposażone w projektor multimedialny, ekran, internet bezprzewodowy,
  • mała sala do spotkań biznesowych, coachingu, rekrutacji itp.,
  • powierzchnia wystawiennicza (stoisko, boks w holu głównym).

multimedialna aula wykładowa

sala audytoryjna

laboratorium komputerowe

sala ćwiczeniowa

sala warsztatowa