Przejdź do treści
Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Biuro Rozwoju i Współpracy z Otoczeniem

Biuro Rozwoju i Współpracy z Otoczeniem odpowiedzialne jest za badanie oraz analizę rynku edukacyjnego oraz wskazywanie panujących na nim trendów. Ponadto do zadań pracowników należy koordynacja prac nad strategią rozwoju Uczelni i nadzór nad jej realizacją.

Jednostka jest miejscem, gdzie rodzą się cele rozwojowe Humanitas, takie jak nowe kierunki, nowe specjalności czy wydziały zamiejscowe. Biuro Rozwoju  i Współpracy z Otoczeniem współpracuje z podmiotami otoczenia społeczno-gospodarczego, władzami centralnymi i jednostkami samorz ądu terytorialnego w zakresie realizowanych projektów i sprawuje nadzór nad planowaniem, zarządzaniem i realizacją projektów o charakterze strategicznym.

Szeroki zakres działalności obejmuje także pozyskiwanie partnerów dla projektów edukacyjnych Uczelni, pozyskiwanie akredytacji zewnętrznych dla kierunków i realizację zadań związanych z rozwojem bazy dydaktycznej Akademii Humanitas.

Do działań Biura należy też wdrażanie oraz koordynowanie uczestnictwa Uczelni w środowiskowych i ogólnopolskich sieciach oraz inicjatywach, wspieranie działalności promocyjnej Uczelni poprzez podtrzymywanie kontaktów oraz stałą współpracę w zakresie kształtowania wizerunku Uczelni.


Akademia Humanitas

ul. Kilińskiego 43
41-200 Sosnowiec
e-mail: biuro.rozwoju@humanitas.edu.pl

Pokoje: 003, 004

Dyrektor Biura Rozwoju i Współpracy z Otoczeniem
Ewa Kraus
tel.: 32 363-12-00
e-mail: ewa.kraus@humanitas.edu.pl

Wicedyrektor Biura Rozwoju i Współpracy z Otoczeniem
Małgorzata Klich
tel.: 32 363-11-52, 660 719 093
e-mail: malgorzata.klich@humanitas.edu.pl 

Zespół Rozwoju

Koordynator Projektów Rozwojowych
Agata Piątkowska
tel.: 32 363-12-03
e-mail: agata.piatkowska@humanitas.edu.pl

Koordynator Projektów Rozwojowych
Mateusz Kokosiński
tel.: 
32 363-11-52
e-mail: 
mateusz.kokosinski@humanitas.edu.pl

Koordynator Projektów Rozwojowych
Milena Krupa
tel.: 32 363-12-03
e-mail: milena.krupa@humanitas.edu.pl

 

Zespół Marketingu i Komunikacji

Kierownik Zespołu Marketingu i Komunikacji
Katarzyna Łopacińska
tel.: 32 363-12-30, 505 575 142
e-mail: katarzyna.lopacinska@humanitas.edu.pl

Specjalista ds. grafiki i kreacji multimedialnych
Remigiusz Tabaka
tel.: 32 363-12-30
e-mail: remigiusz.tabaka@humanitas.edu.pl

Specjalista ds. content marketingu
Joanna Neumann
tel.: 32 363-12-30
e-mail: joanna.neumann@humanitas.edu.pl

Specjalista ds. marketingu i administracji
Dorota Walczak - Waler
tel.: 32 363-12-30
e-mail: dorota.walczak-waler@humanitas.edu.pl

Specjalista ds. social media
Simon Homan
tel.: 32 363-12-30
e-mail: simon.homan@humanitas.edu.pl

Specjalista ds. marketingu i komunikacji
Anna Drynda-Sopniewska
tel.: 32 363-12-30
e-mail: anna.drynda-sopniewska@humanitas.edu.pl

Specjalista ds. eventów
Aleksandra Gola-Szczeszek
tel.: 32 363-12-30
e-mail: aleksandra.gola-szczeszek@humanitas.edu.pl

 

 

Zespół Rekrutacji i Sprzedaży

Kierownik Zespołu Rekrutacji i Sprzedaży
Magdalena Kazimierczuk
tel.: 32 363-12-06
e-mail: magdalena.kazimierczuk@humanitas.edu.pl

Zastępca Kierownika Zespołu Rekrutacji i Sprzedaży
Sybilla Salisz
tel.: 32 363-12-06, 538 020 101
e-mail: sybilla.salisz@humanitas.edu.pl

Starszy specjalista ds. doradztwa edukacyjnego
Magdalena Ptak
tel.: 
32 363-12-06, 538 020 102
e-mail: 
magdalena.ptak@humanitas.edu.pl

Specjalista ds. rekrutacji
Magdalena Masłoń
tel.: 
32 363-12-06
e-mail:
magdalena.maslon@humanitas.edu.pl

Koordynator ds. Sprzedaży
Tomasz Barcik
tel.: 
32 363-12-03, 517 385 559 
e-mail: tomasz.barcik@humanitas.edu.pl