Przejdź do treści
Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

dział toku studiów

Dział toku studiów Akademii Humanitas

Siedziba Działu:

ul. Kilińskiego 43, 41-200 Sosnowiec
pokój 007 (parter)
e-mail: dts@humanitas.edu.pl

Godziny pracy Działu:

Poniedziałek: nieczynne
Wtorek: 8:00 – 16:00
Środa: 8:00 – 16:00
Czwartek: 8:00 – 16:00
Piątek: 8:00 – 16:00

W trakcie zjazdów:
Sobota: 9:30 – 15:30
Niedziela: 9:30 – 13:30

Dyżur telefoniczny:

Od wtorku do piątku w godz. 10.00 - 16.00
tel.: 32 363 12 17

Pracownicy Działu toku studiów:

mgr Jolanta Łozińska-Dudek
Prodziekan ds. nauczania
tel.: 32 363-12-17
e-mail: jolanta.lozinska@humanitas.edu.pl

mgr Katarzyna Matyja - Kierownik Działu Toku Studiów
Organizacja harmonogramu zajęć dydaktycznych dla kierunku
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
nr tel.: 32 363-12-17
e-mail: katarzyna.matyja@humanitas.edu.pl

Joanna Wojnicka
Zastępca kierownika Działu Toku Studiów
Organizacja harmonogramu zajęć dydaktycznych dla kierunku
Administracja, Prawo, Zarządzanie (DL)
tel.: 32 363-12-17
e-mail: joanna.wojnicka@humanitas.edu.pl

Marta Słota
Starszy Specjalista Działu Toku Studiów
Organizacja harmonogramu zajęć dydaktycznych dla kierunku
Bezpieczeństwo narodowe, Informatyka, Zarządzanie
tel.: 32 363-12-17
e-mail: marta.slota@humanitas.edu.pl

mgr Marlena Cichy
Specjalista Działu Toku Studiów
Organizacja harmonogramu zajęć dydaktycznych dla kierunku
Bezpieczeństwo i higiena pracy, Dietetyka
tel.: 32 363-12-17
e-mail: marlena.cichy@humanitas.edu.pl

mgr Klaudia Byczek
Pracownik biurowy Działu Toku Studiów
Organizacja harmonogramu zajęć dydaktycznych dla kierunku
Elektroradiologia
tel.: 32 363-12-17
e-mail: klaudia.byczek@humanitas.edu.pl

Dział kształcenia na kierunku Psychologia

Siedziba Działu:

Pracownia Psychologiczna Akademii Humanitas
ul. Kilińskiego 56/VII

tel.: 32 266 02 73
e-mail: psychologia@humanitas.edu.pl

Dyżur telefoniczny:

Wtorek: 8:00 – 18:00
Środa: 8:00 – 16:00
Czwartek: 8:00 – 16:00
Piątek: 8:00 – 16:00

Sobota: 8:00 – 20:00 (podczas zjazdu online)
Niedziela: 8:00 – 20:00 (podczas zjazdu online)

Dyżur stacjonarny:

Poniedziałek: nieczynne
Wtorek: 8:30 – 18:00
Środa: 8:30 – 16:00
Czwartek: 8:30 – 16:00
Piątek: 8:30 – 16:00

Sobota: 7:30 – 18:30 (podczas zjazdu)
Niedziela: 7:30 – 18:30 (podczas zjazdu)
 

Pracownicy Działu kształcenia na kierunku Psychologia:

mgr Anna Barczyńska
Kierownik Działu, Sekretarz Instytutu Psychologii
tel.: 539-677-267
e-mail: anna.barczynska@humanitas.edu.pl

mgr Alicja Długaj
Zastępca Kierownika Działu
odpowiada za organizację harmonogramu zajęć dydaktycznych
tel.: 539-970-848
e-mail: alicja.dlugaj@humanitas.edu.pl

mgr Karolina Strzopa
odpowiada za organizację harmonogramu zajęć dydaktycznych
tel.: 532-774-245
e-mail: karolina.strzopa@humanitas.edu.pl

mgr Magdalena Morawiec
odpowiada za organizację harmonogramu zajęć dydaktycznych
e-mail: 
magdalena.morawiec@humanitas.edu.pl

mgr Martyna Zaremba
odpowiada za ustalanie różnic programowych
e-mail: martyna.zaremba@humanitas.edu.pl

Godziny pracy Pani Martyny Zaremby:

Wtorek:  8.00 - 12.00
Środa:  8.00 - 12.00
Czwartek:  8.00 - 12.00
Piątek:  8.00 - 10.00