Przejdź do treści
Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

dział projektów

Akademia Humanitas
ul. Kilińskiego 43
41-200 Sosnowiec

Pokój numer: 102 (Dyrektor Biura), 205, 105, 109
Godziny otwarcia:
Poniedziałek - piątek: 7.00 - 16.00

 

Pracownicy Biura Zarządzania Projektami:

Izabela Rusin - Dyrektor Biura Zarządzania Projektami
tel.: 32 363 12 00, 505 575 092
e-mail: izabela.rusin@humanitas.edu.pl

Anna Mitka – Wicedyrektor Biura Zarządzania Projektami
tel.: 32 363 12 14, 532 466 844
e-mail: anna.mitka@humanitas.edu.pl

Katarzyna Michałek-Jung - Ekspert ds. pozyskiwania środków zewnętrznych
tel.: 32 363 12 36
e-mail: katarzyna.michalek-jung@humanitas.edu.pl

Karolina Panek - Koordynator Projektów
tel.: 32 363 12 00, 664 918 739
e-mail: karolina.panek@humanitas.edu.pl

Aleksandra Giełtowska - Kierownik projektów
tel.: 539 972 101
e-mail: aleksandra.gieltowska@humanitas.edu.pl

Aleksandra Potoczek - Kierownik Projektu
tel.: 32 363-12-14
e-mail: aleksandra.potoczek@humanitas.edu.pl

Agata Kak - Starszy specjalista ds. realizacji projektów
tel.: 32 363 12 14, 532 775 318
e-mail: 
agata.kak@humanitas.edu.pl

Karolina Lipus - Starszy specjalista ds. realizacji projektów
tel.: 
32 363 12 14, 532 466 844
e-mail: karolina.lipus@humanitas.edu.pl

Agnieszka Szuster - Starszy specjalista ds. realizacji projektów
tel.: 
32 363 12 14, 606 486 233 ​
e-mail: 
agnieszka.szuster@humanitas.edu.pl

Agnieszka Niedbała - Specjalista ds. realizacji projektów
tel.: 32 363 12 14, 600 105 578
e-mail: agnieszka.niedbala@humanitas.edu.pl

Renata Przeradzka-Garlińska - Specjalista ds. realizacji projektów
nr tel.: 
32 363 12 14
e-mail:
 renata.przeradzka@humanitas.edu.pl