Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Kadry i Płace - Gliwice

W razie pytań zachęcamy do kontaktu!

ZADZWOŃ TERAZ lub FORMULARZ KONTAKTOWY

O kierunku

Kadry i płace

Dynamiczny rozwój technologiczny zmienił oblicze współczesnego biznesu. Wiele procesów zarządzania przedsiębiorstwem zostało zautomatyzowanych. Jednak mimo wszechobecnej cyfryzacji, to kapitał ludzki jest siłą napędową każdej organizacji. Firmy nastawione na osiągnięcie sukcesu w swojej branży, muszą nieustannie inwestować w rozwój pracowników i podnoszenie ich kompetencji. Nie maleje więc zapotrzebowanie na specjalistów HR, którzy są odpowiedzialni za efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi i pozyskiwanie nowych pracowników, aby sprostać oczekiwaniom zmieniającego się rynku.

Cel studiów:

Kierunek studiów podyplomowych Kadry i płace jest bardzo popularny i chętnie wybierany przez słuchaczy. Obowiązki związane ze sprawami pracowniczymi dotyczą każdego przedsiębiorstwa, niezależnie od jego wielkości. Dzięki temu, wiedza i umiejętności, które nabywają słuchacze podczas zajęć dają realne perspektywy na podjęcie pracy na stanowiskach związanych z działem kadr i płac lub rozwinięcie swoich dotychczasowych kompetencji.

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom aktualnej i specjalistycznej wiedzy oraz praktycznych umiejętności z zakresu m.in. stosowania przepisów prawa pracy, wynagrodzeń, rozliczania świadczeń pracowniczych, dokumentacji kadrowej. Kierunek przygotowuje do samodzielnego wykonywania zadań związanych
z prowadzeniem spraw pracowniczych oraz stosowaniem prawa pracy.

Podczas studiów słuchacze, poza wiedzą teoretyczną, będą mieli możliwość nabycia praktycznych umiejętności w zakresie obsługi programów Symfonia, Płatnik oraz Optima.

Comarch ERP Optima to najpopularniejszy w Polsce program stworzony dla małych i średnich firm z każdej branży. Dzięki wbudowanym rozwiązaniom jest najchętniej wybieranym oprogramowaniem wśród biur rachunkowych i doradców podatkowych.

Adresaci:

Adresatami studiów są osoby poszukujące zatrudnienia w sektorze kadrowo - płacowym lub zatrudnione w działach kadrowo-płacowych, które pragną uzupełnić wiedzę i poszerzyć swoje kwalifikacje zawodowe w tej dziedzinie. Studia te adresowane są również do osób prowadzących własną działalność gospodarczą, które chcą samodzielnie prowadzić sprawy kadrowo-płacowe.

Atuty studiów:

 • Słuchacze podczasstudiów uczą się obsługi programów kadrowo-płacowych: Symfonia, Płatnik, Optima,
 • Nabywają wiedzę potrzebną do prowadzenia spraw pracowniczych związanych m.in. obsługą i obiegiem dokumentacji w firmie, prowadzeniem ewidencji czasu pracy, wysyłaniem odpowiednich dokumentów do takich instytucji jak ZUS i Urząd Skarbowy,
 • Zyskują umiejętności związane z rekrutacją pracowników, wprowadzenie ich w szeregi firmy oraz późniejsze motywowanie,
 • Przekazanie niezbędnej wiedzy dotyczącej BHP w firmie.

Absolwent:

 • Potrafi prawidłowo rozliczyć czas pracy pracowników i wypłacić należne wynagrodzenie,
 • Umiejętnie wykorzystuje wiedzę potrzebną do zarządzania personelem pod kątem kadrowym, tj. przeprowadzenie formalności związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników, ewidencjonowanie wniosków urlopowych, chorobowych i innych związanych z późniejszymi rozliczeniami w ZUS i Urzędzie Skarbowym,
 • Nabyta wiedza, pozwala absolwentom podjęcie pracy na stanowisku kadrowy, kadrowa, specjalista ds. kadr i płac i podobnych,
 • Po zakończeniu studiów podyplomowych na kierunku Kadry i płace słuchacze zyskują aktualną wiedzę i praktykę potrzebną do wykonywania zawodów związanych z działem kadr i płac,
 • Absolwent, który już pracuje w zawodzie umacnia zdobyte do tej pory doświadczenie.

Metody pracy:

 • mini wykład, prezentacja,
 • aktywne ćwiczenia szkoleniowe,
 • dyskusja,
 • studium przypadku (Case study).

 

 

Program

Program:

I Prawo Pracy

 • Źródła Prawa Pracy z uwzględnieniem aktów wewnątrzzakładowych
 • Umowa o pracę jako podstawa nawiązania stosunku pracy
 • Czas pracy
 • Urlopy pracownicze i inne zwolnienia od świadczenia pracy
 • Uprawnienia rodzicielskie w prawie pracy
 • Odpowiedzialność pracownicza
 • Ustanie stosunku pracy
 • Dokumentacja ze stosunku pracy
 • Przedawnienie roszczeń w prawie pracy
 • Zatrudnianie niepracownicze
 • Ochrona danych w prawie pracy
 • Wykroczenia przeciwko prawom pracownika
 • Struktura, zadania i czynności kontrolne PIP
 • BHP

II Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

 • System ubezpieczeń społecznych
 • Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ustalanie składek z tego tytułu
 • Świadczenia z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego
 • Świadczenia emerytalne i rentowe
 • Obowiązki płatników wynikające z przepisów ubezpieczeniowych

III Płace

 • Wynagrodzenia i inne świadczenia ze stosunku pracy
 • Ustalenie wysokości wynagrodzenia za pracę
 • Ustalenie wysokości innych należności ze stosunku pracy
 • Potrącenia z wynagrodzenia za pracę
 • Rozliczanie podroży służbowych (m.in. należności wynikających z używania pojazdów w celach służbowych)

IV Narzędzia informatyczne w kadrach

 • Program Płatnik
 • Program Symfonia
 • Program enova365

Czas trwania studiów:
2 semestry; 170 godzin dydaktycznych.

Organizacja zajęć: 
Zajęcia odbywają się raz w miesiącu w weekendy (sobota i niedziela, w godzinach między 9.00 a 17.45). 

Terminy zjazdów dla I semestru: 

15-16.04.2023 

06-07.05.2023

27-28.05.2023

24-25.06.2023

ZAJĘCIA HYBRYDOWE: 

Studia podyplomowe realizowane przez AH organizowane będą w formule blended learning (hybrydowej) polegającej na łączeniu zajęć stacjonarnych (odbywających się w Gliwicach) z zajęciami prowadzonymi w trybie on-line (poprzez platformę ClickMeeting, Zoom), pozwalającymi na uczestnictwo w spotkaniu z każdego miejsca na świecie.

Warunki zaliczenia:

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych  jest uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć, uzyskanie ocen pozytywnych z egzaminów i zaliczenie wszystkich przedmiotów określonych w programie studiów oraz zdanie egzaminu końcowego.

Dokument potwierdzający ukończenie studiów:
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

 

Kadra dydaktyczna

Wśród kadry m.in.:

dr Mariusz Lekston

Doktor nauk prawnych w zakresie prawa pracy. Prorektor ds. organizacyjno-prawnych i polityki kadrowej Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu. Adiunkt w Instytucie Nauk Prawnych Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu, zatrudniony w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych. Wykładowca na studiach podyplomowych Prawa pracy i ubezpieczeń społecznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Członek Komisji Nauk Prawnych i Ekonomicznych PAN Oddział w Katowicach. Of counsel w Kancelarii BKB Baran Książek Bigaj w Krakowie, specjalizującej się w problematyce prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

W działalności dydaktycznej i szkoleniowej specjalizujący się w zagadnieniach szerokiego spektrum prawa pracy, zarówno w odniesieniu do stosunku pracy, jak i niepracowniczych form zatrudnienia.

Autor i współautor ponad 50 publikacji z zakresu indywidulanego i zbiorowego prawa pracy, obejmujących w szczególności problematykę zatrudnienia nauczycieli akademickich i prawa urzędniczego. Członek zespołu opracowującego komentarze do Kodeksu pracy, a także System Prawa Pracy, będące wielotomowym dziełem prezentującym dotychczasowy dorobek polskiej nauki prawa pracy.

mgr Krzysztof Stucke

Ekspert z dziedziny prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz ochrony danych osobowych. Prawnik. Absolwent wydziału prawa w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Warszawie Od ponad 20 lat specjalizuje się w zagadnieniach związanych z szeroko rozumianym obszarem prawa pracy ubezpieczeń społecznych, ochrony danych osobowych. Prowadzi własną kancelarię prawa pracy, doradza i świadczy pomoc prawną. Wieloletni inspektor Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, gdzie przeprowadzał kontrole płatników w zakresie opłacania składek i rozliczania wypłaconych zasiłków. Jest ekspertem Infor S.A. oraz Portalu Kadrowego-Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, autorem artykułów z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.
Szkolił m.in. dla firm: Lufthansa Global Business Services, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Szpital Uniwersyteckiego w Krakowie, Boryszew HR Service, ZUS Opole, TVP O/Kraków, Politechnika Warszawska, Urząd Pracy we Wrocławiu, Volkswagen Poznań, Hotele Marriott, Exalo Drilling S.A., Browar Żywiec, Instytut Pamięci Narodowej, Departament Administarcyjny Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwo Finansów, Urząd Miasta Kraków , Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A. Oddział w Dęblinie.
Przeprowadza audyty z zakresu ochrony danych osobowych (RODO). Pełni funkcję IODO w kilku podmiotach gospodarczych.

mgr Mirosława Plaza

Księgowością zajmuje się od 19 lat, a od 14 lat jest główną księgową – kwestorem niepublicznej Wyższej Szkoły HUMANITAS w Sosnowcu. Prowadzi również własne Biuro Rachunkowe ORDO, które działa na rynku od 2013 roku. Firma oferuje kompleksową obsługę ksiąg rachunkowych, ksiąg przychodów i rozchodów, ewidencji ryczałtu, ewidencji dla celów rozliczania podatku VAT. Sporządza deklaracje CIT, PIT, VAT oraz sprawozdania statystyczne GUS. Zapewnia pełną obsługę ZUS i kadrowo-płacową. W swojej pracy uważa, że nie ma spraw nie do rozwiązania, każdą sytuację finansową można uprościć i uporządkować. W swojej firmie oferuje proste i szybkie uporządkowanie liczb, które prowadzi do harmonii w sprzedaży i usługach. Harmonia w życiu zawodowym daje jasność, klarowność i pewność własnej historii finansowej. Zajmując się finansami od 17 lat wie, że liczby mają wpływ na nasze życie. Pracując z klientem skupia się na rozwiązywaniu problemów finansowych, które blokują rozwój firmy. Dokonują się wtedy zmiany w każdej sferze działania. Stąd pomysł na program szkoleniowy Harmonia Liczb – autorka wierzy w to, że harmonia liczb oznacza spokój i stabilizację. Pracuje na nowoczesnych programach, które pozwalają na szybkie przetwarzanie danych i generowanie nowych rozwiązań. Jej wyróżnikiem jest to że zajmuje się całym przepływem finansowym połączonym z optymalizacja kosztów.

Opłaty

Atuty:
 • Niezmienne czesne
 • Brak dodatkowych opłat (np. za materiały szkoleniowe, egzaminy, egzamin końcowy jeśli jest przewidziany na kierunku studiów)
 • Brak opłaty wakacyjnej
 • Możliwość płatności w ratach (nie powoduje zwiększenia ceny studiów)

Wariant płatności

Płatność
w 8 ratach

Płatność
w 2 ratach

Cena studiów

Cena regularna

550 zł

2 200 zł

4 400 zł

Absolwenci i studenci Humanitas
(20% mniej)

440 zł

1 760 zł

3 520 zł

Promocja „Im wcześniej tym lepiej”
(800 zł mniej do 6 czerwca 2023 r.* )

450 zł

1 800 zł

3 600 zł

 

Zapisz się

Etapy rekrutacji

1 . Wypełnij i wydrukuj  kwestionariusz online 

2. Skompletuj następujące dokumenty:
(Komplet wymaganych dokumentów może różnić się w zależności od kategorii studiów podyplomowych)

 • Wydrukowany kwestionariusz (on-line)
 • Kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał dyplomu należy przedstawić do wglądu)
 • Dowód osobisty (należy przedstawić do wglądu w celu potwierdzenia tożsamości)
 • Potwierdzenie dokonania wymaganych wpłat.

3. Dokonaj opłat za studia:​
(wpłat należy dokonywać z wpisanym czytelnie imieniem, nazwiskiem oraz adresem)

 • opłata rekrutacyjna - 85 zł,

KONTO
Akademia Humanitas
ING Bank Śląski S.A. II Oddział w Sosnowcu
24 1050 1360 1000 0008 0337 9932

4.  Prześlij zeskanowane dokumenty e – mailem na adres: podyplomowe.rekrutacja@humanitas.edu.pl

Umowa finansowa jest podpisywana po zweryfikowaniu przesłanych dokumentów przez specjalistę ds. rekrutacji. Termin podpisania umowy ustalany jest maksymalnie do 7 dni od przesłania wszystkich wymaganych dokumentów lub indywidualnie.

5. Na miejscu otrzymasz umowę o warunkach płatności za usługi edukacyjne.

 • Kandydat wybiera wariant płatności oraz otrzymuje harmonogram wpłat.
 • Płatność za studia dokonywana jest na indywidualne konto. Opłata za studia może być uiszczana w ratach.
 • Cena studiów obejmuje całość kosztów, łącznie z materiałami, zaświadczeniami wydawanymi na wniosek słuchacza oraz świadectwem ukończenia studiów.

Dbając o Państwa, zachowujemy najwyższe standardy bezpieczeństwa w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną.

W razie pytań zachęcamy do kontaktu!

tel.: 32 363-12-27 (ZADZWOŃ TERAZ)
fax.: 
32 363-12-07
e-mail: podyplomowe.rekrutacja@humanitas.edu.pl
Pokój: 009 (parter)