Przejdź do treści
Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Opinie słuchaczy

Na co dzień pracuję na stanowisku menadżerskim, więc wybierając studia podyplomowe w Wyższej Szkole Humanitas liczyłam na zajęcia prowadzone w sposób warsztatowy i pod kątem właśnie menadżerskim. Dzisiaj mogę powiedzieć, że te oczekiwania zostały zaspokojone w stu procentach. Jednym z największych atutów były z pewnością zajęcia praktyczne, które z jednej strony wzmocniły moje przekonanie o już posiadanym doświadczeniu, z drugiej zaś, pokazały mi pewne nowe obszary, które wykorzystać mogę również w życiu codziennym. Cenny był również kontakt z nowymi osobami spoza mojego środowiska zawodowego.

Anna Barwa
Dyrektor ds. klientów zamożnych w PKO S.A.

Studia podyplomowe w Wyższej Szkole Humanitas to świetni wykładowcy i super zajęcia warsztatowe. To także wiele praktycznej wiedzy. Jestem już po dwóch kursach z zakresu mediacji i muszę przyznać, że Humanitas reprezentuje bardzo wysoki poziom, nieporównywalny z moimi wcześniejszymi doświadczeniami. W MOPS, w którym pracuję, jest punkt mediacyjny. Dlatego wiedza zdobyta przeze mnie w Humanitas tym bardziej pozwoli mi realizować się zawodowo, a także pod kątem lepszego porozumienia się z moimi pracownikami oraz kreatywnej organizacji pracy.

Bożena Borowiec
Z-ca dyrektora MOPS w Dąbrowie Górniczej

Pracuję jako asystent rodziny w MOPS i muszę przyznać, że ukończenie kierunku mediacje na studiach podyplomowych w WSH wyposażyło mnie w nowe kwalifikacje i świeższe postrzeganie moich obowiązków zawodowych. Zaczęłam inaczej patrzeć na oczekiwania stron w rodzinach, z którymi pracuję, zaczęłam zwracać większą uwagę na potrzeby dzieci uwikłanych w domowe konflikty. Na pewno wyniosłam ze studiów wiedzę i umiejętności, które będę wykorzystywała w swojej codziennej pracy zawodowej, a które z całą pewnością przysłużą się także osobom, z którymi przychodzi mi na co dzień współpracować.

Beata Kaczmarek
Asystent rodziny MOPS w Mikołowie

Kierunek Mediacje na studiach podyplomowych w Wyższej Szkole Humanitas, to przede wszystkim świetny dobór kadry naukowej. Fakt, iż wykładowcami są chociażby Anna Kalisz i Adam Zienkiewicz, autorzy podręcznika, pokazuje, że uczelnia stawia w pierwszej kolejności na wysoką jakość nauczania. Na uwagę zasługuje także korzystna organizacja studiów, miła atmosfera i świetny przepływ informacji, chociażby na temat zmian w planie zajęć.

Grzegorz Głupczyk
Kierownik Młodzieżowego Klubu Środowiskowego, kierownik Klubu Integracji Społecznej Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Rybnika-Boguszowic „17-tka”

Studia podyplomowe w WSH pomogły samej mnie, ponieważ na co dzień w pracy kieruję zespołem osób. Dzięki wiedzy przekazywanej przez bardzo dobrze przygotowanych merytorycznie wykładowców, najcenniejsze wskazówki mogę teraz wprowadzać w życie. W WSH spotkałam się z ogromnym profesjonalizmem wykładowców, na który składa się punktualność, ogromna wiedza, zrozumienie i życzliwość dla studenta. Pozytywne wrażenia wyniesione ze studiów podyplomowych w Humanitas zaowocowały tym, iż zapisałam się właśnie na drugi kierunek z oferty WSH.

Bogusława Bularz
Kierownik świetlicy terapeutycznej Polskie Stowarzyszenie na rzecz osób z upośledzeniem umysłowym "KOŁO" w Pszczynie

Komfortowe sale wykładowe, zasoby sprzętowe, przygotowanie merytoryczne wykładowców, materiały edukacyjne, świetny przepływ informacji i życzliwa atmosfera, to najmocniejsze strony studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Humanitas. W zasadzie nie umiem wymienić żadnego minusa tej uczelni. Zanim zaczęłam „podyplomówkę” w WSH wydawało mi się, że dużo wiem o swojej pracy. Ale dzięki Humanitas udało mi się odkryć nowe drogi i uporządkować już posiadaną wiedzę. Dodatkową zaletą było poznawanie nowych, ciekawych i wartościowych osób oraz obcowanie z przyjaznym i profesjonalnym personelem uczelni.

Krystyna Kryszewska
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Radlinie

To, co mnie najbardziej podobało się w trakcie studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Humanitas to fakt, iż traktowano nas jak dorosłych ludzi. Wykładowcy oraz personel uczelni odnosili się do nas z ogromnym szacunkiem oraz zrozumieniem, mając świadomość, iż posiadamy życie osobiste, pracę zawodową i rodziny.

Dorota Pośpieszczyk
Specjalista pracy socjalnej MOPS w Rudzie Śląskiej

Na studiach podyplomowych z zakresu mediacji w Wyższej Szkole Humanitas znalazłam wszystko to, co w pobieraniu nauki jest dla mnie najcenniejsze, a więc dobrze przygotowaną, profesjonalną kadrę oraz cały szereg zajęć praktycznych. Warsztaty, m.in. psychologiczne, były dla mnie nieocenionym narzędziem, pozwalającym mi na wgląd we własną osobę, a jak wiadomo zrozumienie siebie jest bardzo pomocne we współpracy z ludźmi. Na pewno zadowolona jestem również z aspektów organizacyjnych i materiałów edukacyjnych otrzymanych w trakcie studiów. Także w pracy zawodowej już teraz odczuwam duży wpływ na studiów w WSH na rozwój moich umiejętności.

Katarzyna Michalak
Z-ca kierownika OPS w Świętochłowicach

Doświadczona, profesjonalna i podchodząca do studenta z ogromnym szacunkiem kadra, a wśród wykładowców duże grono praktyków - to na pewno największe atuty studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Humanitas. Każde zajęcia, to okazja poznania praktycznych i konkretnych umiejętności, które będą przydatne w pracy zawodowej. Kompetencje, jakie zdobyłam w trakcie studiowania w WSH na pewno wykorzystam na swoim stanowisku.

Agnieszka Kaintoch
Kierownik – MOPS w Rudzie Śląskiej

Ze studiowania w WSH na pewno odczuwamy dużą satysfakcję. Dają one bowiem dużo nowej wiedzy i zdecydowanie podnoszą kwalifikacje. Atutem studiów podyplomowych jest duża liczba zajęć, w tym zajęć warsztatowych, rzetelna kadra oraz dostrzeżenie czynnika ludzkiego przez prowadzących zajęcia. Analiza różnych przypadków podczas zajęć, testy dla nas i tym podobne elementy, pozwalają na wczucie się w kadrę kierowniczą. W tej chwili przygotowujemy się do aplikacji na wyższe stanowiska w naszym miejscu pracy, a dzięki studiom podyplomowym w WSH czujemy się pewne i przygotowane.

Dorota Preisler
Psycholog w Ośrodku M.B. Uzdrowienie Chorych w Knurowie
Ewa Kuśmierska

To, z czego najbardziej jestem zadowolona, jeżeli chodzi o studia podyplomowe w Wyższej Szkole Humanitas, to na pewno sposób ich organizacji. Skondensowany czas ich trwania (możliwość zaliczenia dwóch semestrów w pół roku), to dla osoby aktywnej zawodowy duży plus. Ponadto ukończenie studiów podyplomowych w WSH już zaowocowało zmianami w mojej pracy. Otrzymałam od szefa propozycję awansu ze stanowiska koordynatora, na stanowisko kierownicze. Mój przełożony przyznał, iż ukończenie przeze mnie studiów miało duży wpływ na jego decyzję.

Anna Majewska
Koordynator Wychowawca w Ośrodku M.B. Uzdrowienie Chorych Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza

W ramach studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Humanitas ukończyłam kierunek Zarządzanie zasobami ludzkimi. Jest on nie tylko związany z moją pracą zawodową, ale jest to także moja ogromna pasja. Dlatego każde zajęcia były dla mnie swoistą wartością dodaną. Zwłaszcza, że prowadzone były przez profesjonalnych trenerów, którzy okazali się być przede wszystkim fantastycznymi ludźmi. Kolejne plusy to wysoki poziom wykładów i zajęcia prowadzone w przyjaznej atmosferze. Dzięki studiom w Humanitas na nowo naładowałam „akumulatory”, a w swoim zachowaniu dostrzegam wiele nowych, pozytywnych reakcji. Dlatego jestem przekonana, iż ukończone studia będą owocować zarówno w moim życiu zawodowym, jak i w prywatnym.

Aleksandra Grzech