Przejdź do treści
Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Promocje

Promocja "Studia podyplomowe dla absolwenta" - bonifikata 20%*

Absolwentom AH studiów licencjackich, magisterskich oraz studiów podyplomowych, którzy zdecydują się rozpocząć naukę na studiach podyplomowych, gwarantujemy bonifikatę w wysokości 20% ceny na studiach podyplomowych.

* W przypadku kierunku EEG-Biofeedback - bonifikata wynosi 15%

* W przypadku kierunku Psychologia transportu - bonifikata wynosi 15%

* W przypadku kierunku Psychologia sądowa - bonifikata wynosi 15%

* W przypadku kierunku Integracja sensoryczna - bonifikata wynosi 15%

* W przypadku kierunku Akademia certyfikowanego menedżera IT  - bonifikata wynosi 15% 

*W przypadku kierunku Big Data  - bonifikata wynosi 15% 

 

 

Promocja "Dodatkowy kierunek - studia podyplomowe" - bonifikata 20%*

Studentom AH, którzy równolegle ze studiami na poziomie licencjackim lub magisterskim zdecydują się rozpocząć naukęna studiach podyplomowych, gwarantujemy bonifikatę w wysokości 20% ceny na studiach podyplomowych.

* W przypadku kierunku EEG-Biofeedback - bonifikata wynosi 15%

* W przypadku kierunku Psychologia transportu - bonifikata wynosi 15%

* W przypadku kierunku Psychologia sądowa - bonifikata wynosi 15%

* W przypadku kierunku Integracja sensoryczna - bonifikata wynosi 15%

* W przypadku kierunku Akademia certyfikowanego menedżera IT  - bonifikata wynosi 15% 

*W przypadku kierunku Big Data  - bonifikata wynosi 15% 

Promocja "Studia dla służb mundurowych" - studia podyplomowe do 25% taniej*

Kandydaci na studia, którzy reprezentują sektor służb mundurowych (pracują w policji, wojsku, straży pożarnej, straży miejskiej, służbie celnej itp.) otrzymują bonifikatę w wysokości 15% ceny studiów.

Dodatkowo 10% otrzymują członkowie mundurowych organizacji związkowych, z którymi Humanitas zawarła porozumienie o współpracy.

* W przypadku kierunku EEG-Biofeedback - bonifikata wynosi 15%

* W przypadku kierunku Psychologia transportu - bonifikata wynosi 15%

* W przypadku kierunku Psychologia sądowa - bonifikata wynosi 15%

* W przypadku kierunku Integracja sensoryczna - bonifikata wynosi 15%

* W przypadku kierunku Akademia certyfikowanego menedżera IT  - bonifikata wynosi 15% 

*W przypadku kierunku Big Data  - bonifikata wynosi 15% 

*W przypadku kierunku Seksuologia Praktyczna  - bonifikata wynosi 15% Promocja "Szkoły partnerskie"*

Kandydaci na studia podyplomowe, którzy są nauczycielami zatrudnionymi w szkołach partnerskich otrzymują 1000 zł zniżki na studia podyplomowe pedagogiczne, 500 zł zniżki na pozostałe kierunki studiów podyplomowych. Kandydaci na studia podyplomowe, którzy są rodzicami dzieci uczęszczających do szkół partnerskich otrzymują 500 zł zniżki na wszystkie kierunki studiów podyplomowych.

Lista szkół partnerskich, z którymi Akademia Humanitas zawarła porozumienie o współpracy.

Kandydaci na studia podyplomowe, którzy są nauczycielami zatrudnionymi w szkołach partnerskich otrzymują 1000 zł zniżki na wybrane studia podyplomowe, 500 zł zniżki na pozostałe kierunki studiów podyplomowych. Kandydaci na studia podyplomowe, którzy są rodzicami dzieci uczęszczających do szkół partnerskich otrzymują 500 zł zniżki na wszystkie kierunki studiów podyplomowych.

Lista szkół partnerskich, z którymi Akademia Humanitas zawarła porozumienie o współpracy.

* W przypadku kierunku Psychologia sądowa - bonifikata wynosi 500 zł

* W przypadku kierunku Integracja sensoryczna - bonifikata wynosi 500 zł

*  W przypadku kierunku Akademia certyfikowanego menedżera IT  - bonifikata wynosi 500 zl   

*W przypadku kierunku Big Data  - bonifikata wynosi 15% 

*W przypadku kierunku Seksuologia Praktyczna  - bonifikata wynosi 15%