Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Promocje

Promocja "Im wcześniej tym lepiej"*

Im wcześniej kandydat złoży dokumenty na studia podyplomowe, tym większą otrzyma zniżkę:

  • 1000 zł zniżki przy złożeniu dokumentów na studia podyplomowe do 15 lipca 2020 r.

* W przypadku kierunku EEG-Biofeedback - bonifikata wynosi 500 zł
*
W przypadku kierunku psychologia transportu - bonifikata wynosi 500 zł

*Aby otrzymać zniżkę należy złożyć komplet wymaganych dokumentów w formie papierowej bądź elektronicznej.     
  W przypadku przesyłki pocztowej decyduje data wysłania.

Promocja "Studia podyplomowe dla absolwenta" - bonifikata 30%*

Absolwentom WSH studiów licencjackich, magisterskich oraz studiów podyplomowych, którzy zdecydują się rozpocząć naukę na studiach podyplomowych, gwarantujemy bonifikatę w wysokości 30% ceny na studiach podyplomowych.

* W przypadku kierunku EEG-Biofeedback - bonifikata wynosi 15 %
* W przypadku kierunku psychologia transportu - bonifikata wynosi 15 %
* W przypadku kierunku psychologia sądowa - bonifikata wynosi 15 %

Promocja "Dodatkowy kierunek - studia podyplomowe" - bonifikata 30%*

Studentom WSH, którzy równolegle ze studiami na poziomie licencjackim lub magisterskim zdecydują się rozpocząć naukęna studiach podyplomowych, gwarantujemy bonifikatę w wysokości 30% ceny na studiach podyplomowych.

* W przypadku kierunku EEG-Biofeedback - bonifikata wynosi 15 %
* W przypadku kierunku psychologia transportu - bonifikata wynosi 15 %
* W przypadku kierunku psychologia sądowa - bonifikata wynosi 15 %

Promocja "Studia dla służb mundurowych" - studia podyplomowe do 25% taniej*

Kandydaci na studia, którzy reprezentują sektor służb mundurowych (pracują w policji, wojsku, straży pożarnej, straży miejskiej, służbie celnej itp.) otrzymują bonifikatę w wysokości 15% ceny studiów.

Dodatkowo 10% otrzymują członkowie mundurowych organizacji związkowych, z którymi Humanitas zawarła porozumienie o współpracy.

* W przypadku kierunku EEG-Biofeedback - bonifikata wynosi 15 %
* W przypadku kierunku psychologia transportu - bonifikata wynosi 15 %
* W przypadku kierunku psychologia sądowa - bonifikata wynosi 15 %

Promocja "Szkoły partnerskie"*

Kandydaci na studia podyplomowe, którzy są nauczycielami zatrudnionymi w szkołach partnerskich otrzymują 1000 zł zniżki na studia podyplomowe pedagogiczne, 500 zł zniżki na pozostałe kierunki studiów podyplomowych.
Kandydaci na studia podyplomowe, którzy są rodzicami dzieci uczęszczających do szkół partnerskich otrzymują 500 zł zniżki na wszystkie kierunki studiów podyplomowych.

Lista szkół partnerskich, z którymi Wyższa Szkoła Humanitas zawarła porozumienie o współpracy.

* W przypadku kierunku EEG-Biofeedback - bonifikata wynosi 500 zł
*
W przypadku kierunku psychologia transportu - bonifikata wynosi 500 zł


Promocja "Rodzina w Humanitas"

Jeżeli kandydat na studia ma w swojej rodzinie osobę, która studiuje w Humanitas. I ratę czesnego płaci niższą o 100zł (członek rodziny: matka, ​ojciec, syn, córka, brat, siostra, mąż, żona).​​​​​ 

Promocja "Rodzice na studiach"

Jeżeli kandydat na studia posiada niepełnoletnie dzieci otrzymuje zniżkę na 3 ratę w I semestrze:

  • 100 zł zniżki dla osób posiadających dwoje niepełnoletnich dzieci
  • 200 zł zniżki dla osób posiadających troje bądź więcej niepełnoletnich dzieci
  • 200 zł dla rodzica niepełnoletniego dziecka niepełnosprawnego​

Uwaga! Powyższe promocje nie łączą się. Prosimy o wybór najkorzystniejszej.
Promocje nie obejmują kierunków dofinansowanych w ramach projektu "Partnerstwo dla wiedzy".