Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Promocje

Promocja "Im wcześniej tym lepiej"*

Im wcześniej kandydat złoży dokumenty na studia podyplomowe, tym większą otrzyma zniżkę:

  • 600 zł zniżki przy złożeniu dokumentów na studia podyplomowe do 10.09.2021 r.   

* W przypadku kierunków EEG-Biofeedback, Psychologia transportu, Psychologia sądowa, Integracja sensoryczna, Ścieżki kariery i plany sukcesji, Akademia trenera (poziom podstawowy, zaawansowany) - bonifikata wynosi 300 zł

Aby otrzymać zniżkę należy złożyć komplet wymaganych dokumentów w formie papierowej bądź elektronicznej.
W przypadku przesyłki pocztowej decyduje data wysłania.

Promocja "Studia podyplomowe dla absolwenta" - bonifikata 20%*

Absolwentom WSH studiów licencjackich, magisterskich oraz studiów podyplomowych, którzy zdecydują się rozpocząć naukę na studiach podyplomowych, gwarantujemy bonifikatę w wysokości 20% ceny na studiach podyplomowych.

* W przypadku kierunku EEG-Biofeedback - bonifikata wynosi 15%

* W przypadku kierunku Psychologia transportu - bonifikata wynosi 15%

* W przypadku kierunku Psychologia sądowa - bonifikata wynosi 15%

* W przypadku kierunku Integracja sensoryczna - bonifikata wynosi 15%

* W przypadku kierunku Ścieżki kariery i plany sukcesji - bonifikata wynosi 15%

W przypadku kierunku Akademia trenera (poziom podstawowy, zaawansowany)- bonifikata wynosi 15%

Promocja "Dodatkowy kierunek - studia podyplomowe" - bonifikata 20%*

Studentom WSH, którzy równolegle ze studiami na poziomie licencjackim lub magisterskim zdecydują się rozpocząć naukęna studiach podyplomowych, gwarantujemy bonifikatę w wysokości 20% ceny na studiach podyplomowych.

* W przypadku kierunku EEG-Biofeedback - bonifikata wynosi 15%

* W przypadku kierunku Psychologia transportu - bonifikata wynosi 15%

* W przypadku kierunku Psychologia sądowa - bonifikata wynosi 15%

* W przypadku kierunku Integracja sensoryczna - bonifikata wynosi 15%

* W przypadku kierunku Ścieżki kariery i plany sukcesji - bonifikata wynosi 15%

W przypadku kierunku Akademia trenera (poziom podstawowy, zaawansowany)- bonifikata wynosi 15%

Promocja "Studia dla służb mundurowych" - studia podyplomowe do 25% taniej*

Kandydaci na studia, którzy reprezentują sektor służb mundurowych (pracują w policji, wojsku, straży pożarnej, straży miejskiej, służbie celnej itp.) otrzymują bonifikatę w wysokości 15% ceny studiów.

Dodatkowo 10% otrzymują członkowie mundurowych organizacji związkowych, z którymi Humanitas zawarła porozumienie o współpracy.

* W przypadku kierunku EEG-Biofeedback - bonifikata wynosi 15%

* W przypadku kierunku Psychologia transportu - bonifikata wynosi 15%

* W przypadku kierunku Psychologia sądowa - bonifikata wynosi 15%

* W przypadku kierunku Integracja sensoryczna - bonifikata wynosi 15%

* W przypadku kierunku Ścieżki kariery i plany sukcesji - bonifikata wynosi 15%

W przypadku kierunku Akademia trenera (poziom podstawowy, zaawansowany)- bonifikata wynosi 15%Promocja "Szkoły partnerskie"*

Kandydaci na studia podyplomowe, którzy są nauczycielami zatrudnionymi w szkołach partnerskich otrzymują 1000 zł zniżki na studia podyplomowe pedagogiczne, 500 zł zniżki na pozostałe kierunki studiów podyplomowych. Kandydaci na studia podyplomowe, którzy są rodzicami dzieci uczęszczających do szkół partnerskich otrzymują 500 zł zniżki na wszystkie kierunki studiów podyplomowych.

Lista szkół partnerskich, z którymi Wyższa Szkoła Humanitas zawarła porozumienie o współpracy.

* W przypadku kierunku EEG-Biofeedback - bonifikata wynosi 500 zł

* W przypadku kierunków Psychologia transportu - bonifikata wynosi 500 zł

* W przypadku kierunku Psychologia sądowa - bonifikata wynosi 500 zł

* W przypadku kierunku Integracja sensoryczna - bonifikata wynosi 500 zł

W przypadku kierunku Akademia trenera (poziom podstawowy, zaawansowany) - bonifikata wynosi 500 zł