Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Projekt z Funduszu Wyszehradzkiego


Projekt finansowany jest z
Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego (Interna­tional Viseg­rad Fund- IVF)

  • Strona Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego - KLIKNIJ
  • Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych - KLIKNIJ

 

Fundacja "Humanitas" oraz Wyższa Szkoła Humanitas

zapraszają na konferencję

"Rola mediów lokalnych w budowaniu demokracji
i wolności grup zagrożonych wykluczeniem społecznym"

Konferencja odbędzie się 26 stycznia 2016 r.
w auli Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu, przy ul. Kilińskiego 43.

 

To pierwsze tego typu wydarzenie w regionie, które koncentruje się na tematyce komunikacji społecznej i wsparcia  rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Na dodatkowy prestiż wskazuje międzynarodowy charakter spotkania, gdyż w organizacji oraz samej konferencji uczestniczyć będą partnerzy i prelegenci m.in. z Czech, Słowacji oraz Węgier. Podczas spotkania zostaną przedstawione wyniki projektów badawczych zawierających katalog rekomendacji odnoszących się do kreowania demokratycznej, obywatelskiej przestrzeni medialnej na poziomie lokalnym. Pokłosiem konferencji będzie wydanie anglojęzycznej, punktowanej monografii, w której zawarte zostaną omówione referaty i wyniki badań.

Konferencja będzie równocześnie wydarzeniem inaugurującym działalność nowo powołanego w strukturach WSH International Public Relations Center (IPRC), które ma na celu stworzenie  platformy wymiany wiedzy, doświadczeń, promocji najwyższych standardów działań komunikacyjnych oraz przestrzeń do współpracy specjalistów z zakresu Public Relations reprezentujących różne kraje jak: Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, Włochy, Niemcy, Ukraina, Hiszpania czy Anglia. IPRC powstaje we współpracy i pod patronatem Polskiego Stowarzyszenia Public Relations oraz Wyższej Szkoły Humanitas.

- International Public Relations Center to pierwsza inicjatywa, której celem jest stworzenie platformy współpracy naukowców, praktyków i badaczy z obszaru komunikacji społecznej i PR z Polski, Czech, Słowacji, Węgier, Włoch, Niemiec, Ukrainy, Hiszpanii i Anglii. Będziemy wzajemnie wspierali się w obszarze realizacji projektów badawczych i promocji ich wyników i osiągnięć branży w każdym z krajów. Bardzo cieszymy się, że Projekt IPRC spotkał się z tak pozytywnym odbiorem naszego środowiska, a zaproszenie do udziału Radzie Ekspertów IPRC przyjęli znamienici, cenieni w kraju i za granicą eksperci - mówi dr Krystian Dudek - Prezes Polskiego Stowarzyszenia Public Relations, dyrektor Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej WSH i President of International Public Relations Center. Dr Krystian Dudek jest również inicjatorem powstania IPRC.

Intencją Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Katowicach oraz Wyższej Szkoły Humanitas, powołane zostanie Porozumienie na rzecz budowy wizerunku pomocy społecznej.

W ramach współpracy zrzeszającej instytucje samorządowe, środowisko akademickie, podmioty opieki społecznej oraz organizacje pozarządowe zostaną zainicjowane działania mające na celu propagowanie działalności ośrodków pomocy wśród lokalnej społeczności, wsparcie w zakresie budowy wizerunku pomocy społecznej w otoczeniu zewnętrznym oraz zachęcanie do prowadzenia dialogu społecznego.

Uczestnicy Konferencji staną się sygnatariuszami Porozumienia.

Do udziału w konferencji zostały zaproszone podmioty reprezentujące zarówno środowisko organizacji pozarządowych, jak i dziennikarze, ośrodki zrzeszające specjalistów ds. public relations. Spotkanie podkreśla ideę wszechstronnego oddziaływania mediów lokalnych oraz ich kluczową rolę w demokratyzacji przestrzeni komunikowania lokalnego.

Szczegółowych informacji dotyczących przedsięwzięcia oraz badania ankietowego udziela:

dr Krystian Dudek - dyrektor Instytutu Dziennikarstwa Wyższej Szkoły Humanitas, Pełnomocnik Kanclerza WSH ds. Public Relations
tel.: 502 852 042
e-mail: kontakt@krystiandudek.pl

 

Formularz zgłoszeniowy znajduje sie TUTAJ

Agenda:

Agenda (english version) - CLICK HERE

O wydarzeniu napisali:

Dziennik Zachodni
TVP3 Katowice
Radio Katowice
PRoto
Tydzień w Jaworznie
Wiadomości Zagłębia
Kurier Miejski Sosnowiec
Myslowice.net

Organizator Konferencji:

Partnerzy Projektu:

 

Patroni Honorowi:

Patroni merytoryczni:

Patroni medialni: