Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Bezpłatne Szkolenia w ramach projektu ,, Moja Europa''

                                        

zapraszają na cykl bezpłatnych szkoleń w ramach projektu

MOJA EUROPA

Stowarzyszenie Semper Avanti od lat współpracuje ze szkołami na terenie całej Polski. Na zlecenie Przedstawicielstwa Regionalnego Komisji Europejskiej zajmuje się organizacją warsztatów edukacyjnych adresowanych do nauczycieli szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. Celem warsztatów jest doskonalenie umiejętności oraz rozwijanie kompetencji nauczycieli poprzez podniesienie poziomu wiedzy specjalistycznej w trzech dziedzinach:

  • Moduł 1: Edukacja antydyskryminacyjna
  • Moduł 2: Edukacja o prawach obywateli UE
  • Moduł 3: Inicjatywy i programy UE adresowane do ludzi młodych, stworzone w celu wyrównania szans dla  młodzieży.

W szkoleniach realizowanych we współpracy z Wyższą Szkołą Humanitas:

  • mogą wziąć udział wszystkie osoby pełnoletnie (posiadające polskie obywatelstwo), które są zainteresowane tematyką warsztatów,
  • każda osoba zainteresowana uczestnictwem w warsztatch może wziąć udział w dowolnej ich liczbie (jednym, dwóch lub trzech),
  • Uczestnicy objęci programem otrzymają certyfikat potwierdzający odbycie szkoleń wystawiony przez Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej.

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu:
Dział Szkoleń WSH; tel.: 32 363 12 03, e-mail: szkolenia@humanitas.edu.pl

 

FORMULARZ REJESTRACJI >>

 

SZKOLENIA, NA KTÓRE MOŻESZ SIĘ ZGŁOSIĆ JUŻ TERAZ!

 

Narzędzia diagnozowania, reagowania i przeciwdziałania dyskryminacji, mowie nienawiści i przemocy rówieśniczej

występujących w szkole oraz w Internecie z uwzględnieniem tematyki antydyskryminacyjnej i równościowej, podstaw prawnych oraz informacji o organizacjach udzielających wsparcia w powyższym zakresie
moduł 1

Termin realizacji szkolenia: 31 maja 2019 r., godz. 9.00 - 16.50
3 bloki zajęć x 2,5 godz. + przerwy

Formularz rejestracji

Prawa człowieka, w tym prawa podstawowe obywateli UE

edukacja na rzecz zwiększenia świadomości i aktywności obywatelskiej, edukacja o wartościach takich jak godność, wolność, demokracja, równość, samorządność oraz ich poszanowanie
moduł 2

Termin realizacji szkolenia: 10 czerwca 2019 r., 10.00 - 17.50
3 bloki zajęć x 2,5 godz. + przerwy

Formularz rejestracji

 

Programy i inicjatywy europejskie stworzone w celu wyrównania szans dla młodzieży

takie jak: Erasmus+ (adekwatne sektory i akcje w jego ramach), inicjatywa UE Gwarancje dla młodzieży, Europejski Korpus Solidarności, Erasmus dla Młodych Przedsiębiorców, aktualne konkursy UE adresowane do młodzieży
moduł 3

Termin realizacji szkolenia: 6 czerwca 2019 r., godz. 9.00 - 16.50
3 bloki zajęć x 2,5 godz. + przerwy

Formularz rejestracji