Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

XXIV Tatrzańskie Sympozjum Naukowe

 XXIV Tatrzańskie Sympozjum Naukowe „Edukacja jutra”
Zakopane 18-20 czerwca 2018 r.

 

Już po raz dziewiąty Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu jest głównym organizatorem Tatrzańskiego Sympozjum Naukowego „Edukacja jutra”. Tegoroczne, XXIV spotkanie naukowców i praktyków edukacji z całego kraju odbywa się pod Giewontem w dniach 18-20 czerwca. Współorganizatorami wydarzenia są Uniwersytet Rzeszowski i Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie.

Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objęli dr Jarosław Gowin, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Wojciech Saługa, Marszałek Województwa Śląskiego, prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński, Piotr Bąk starota Powiat Tatrzańskiego, Leszek Dorula burmistrz Zakopanego, Fundacja Humanitas, Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego oraz Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Twórczych.

Tematyka tegorocznego sympozjum obejmuje:

 

  • wartości, cele, zadania  edukacji jutra w zakresie wychowania, kształcenia, opieki, animacji, profilaktyki. Prognozowanie rozwoju edukacji jutra. Projekty zmian edukacji w skali makro i mikro.
  • diagnozowanie, wyjaśnianie, rozumienie, interpretowanie składników współczesnej edukacji (procesów i funkcjonowania podmiotów) od wychowania przedszkolnego do studiów doktoranckich – przesłania na przyszłość.
  • pozytywne i negatywne uwarunkowania procesów edukacji, formalne i nieformalne oraz wewnętrzne i zewnętrzne składniki uwarunkowań – przesłania na przyszłość.
  • wiedza z doświadczeń i badań pedagogicznych (historycznych, porównawczych) oraz z innych (pozapedagogicznych) nauk w analizie współczesnej edukacji – przesłania na przyszłość.
  • zmienianie edukacji: eksperymenty pedagogiczne, próby eksperymentalne, badania w działaniu, innowacje pedagogiczne (treściowe, metodyczne, organizacyjne) – z myślą o edukacji jutra.