Przejdź do treści
Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Dofinansowane projekty naukowe

DOSKONAŁA NAUKA II

  XXX Tatrzańskie Sympozjum Naukowe

 • Zadanie dofinansowane z programu „Doskonała Nauka II - Wsparcie konferencji naukowych” Ministra Edukacji i Nauki – nr KONF/SN/0089/2023/01
 • Otrzymana dotacja: 46 500,00 PLN
 • Termin realizacji: 01.11.2023 - 31.07.2024

Analiza dyskursywna jako teoretyczne i metodologiczne ramy badawcze

 • Zadanie dofinansowane z programu „Doskonała Nauka II - Wsparcie monografii naukowych” Ministra Edukacji i Nauki – nr MONOG/SN/0031/2023/01
 • Otrzymana dotacja: 7 620,00 PLN
 • Termin realizacji: 01.11.2023 - 30.04.2024

 

ROZWÓJ CZASOPISM NAUKOWYCH

 • Dofinansowane czasopisma: "HUMANITAS Pedagogika i Psychologia", "Roczniki Administracji i Prawa", "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas Zarządzanie"
 • Termin realizacji: 01.11.2022 - 31.10.2024
 • Koordynator projektu: dr Małgorzata Caban

                             

 


 

Login: Wiedza! 

 • Zadanie dofinansowane z programu „Społeczna odpowiedzialność nauki – Popularyzacja nauki i promocja sportu” Ministra Edukacji i Nauki – nr SONP/SN/550915/2022
 • Otrzymana dotacja: 39 700,00 PLN
 • Termin realizacji: 01.11.2022 - 30.06.2023
 • Koordynator projektu: mgr Katarzyna Uroda / mgr Małgorzata Caban

 


 

XXIX Tatrzańskie Sympozjum Naukowe Edukacja Jutra 

 • Zadanie dofinansowane z programu „Doskonała nauka – Wsparcie konferencji naukowych” Ministra Edukacji i Nauki – nr DNK/SN/549927/2022
 • Otrzymana dotacja: 35 700,00 PLN
 • Termin realizacji: 01.12.2022 - 31.07.2023
 • Koordynator projektu: dr Danuta Morańska

 


 

VII Konferencja Naukowa GOSPODARKA - ZMIANY - ZARZĄDZANIE 2023

 • Zadanie dofinansowane z programu „Doskonała nauka – Wsparcie konferencji naukowych” Ministra Edukacji i Nauki – nr DNK/SN/549934/2022
 • Otrzymana dotacja: 24 200,00 PLN
 • Termin realizacji: 01.09.2022 - 30.06.2023
 • Koordynator projektu: dr Olimpia Grabiec

 


 

Modelowanie współdziałania firm rodzinnych w oparciu o klastry z wykorzystaniem outsourcingu

 • Zadanie dofinansowane z programu „Nauka dla Społeczeństwa” Ministra Edukacji i Nauki – nr NdS/545753/2022/2022
 • Otrzymana dotacja: 678 000,00 PLN
 • Termin realizacji: 01.11.2022 - 31.08.2024
 • Koordynator projektu: mgr Małgorzata Caban

 


 

Opracowanie Niemieckojęzycznego Księgozbioru Naukowego im. Ryszarda Kozłowskiego 

 • Zadanie dofinansowane z programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” Ministra Edukacji i Nauki – nr SONB/SN/468997/2020
 • Otrzymana dotacja: 55 600,00 PLN
 • Termin realizacji: 01.09.2020 - 31.08.2022
 • Koordynator projektu: mgr Małgorzata Caban

 


 

XXVI Tatrzańskie Sympozjum Naukowe

 • Zadanie dofinansowane z programu „Doskonała nauka” Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – nr DNK/SN/467409/2020
 • Otrzymana dotacja: 30 000,00 PLN
 • Koordynator projektu: mgr Ewa Kraus


Edukacja 4.0 - Dokąd zmierzamy? Nowa rzeczywistość edukacyjna w sytuacji zmiany cywilizacyjnej

 • Zadanie dofinansowane z programu „Doskonała nauka” Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – nr DNK/SN/467414/2020
 • Otrzymana dotacja: 20 000,00 PLN
 • Koordynator projektu: dr Danuta Morańska

 

 


Forum Innowacyjności

 

 • Zadanie dofinansowane z programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – nr SONP/SN/467393/2020
 • Otrzymana dotacja: 39 000,00 PLN
 • Koordynator projektu: dr Danuta Morańska


Diagnostyka obrazowa w onkologii - popularyzacja profilaktyki nowotworowej

 

 • Zadanie dofinansowane z programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – nr SONP/SN/467742/2020
 • Otrzymana dotacja: 46 700,00 PLN
 • Koordynator projektu: mgr Katarzyna Romaniec


Dni Mózgu w Wyższej Szkole Humanitas

 • Zadanie dofinansowane z programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – nr SONP/SN/468350/2020
 • Otrzymana dotacja: 35 200,00 PLN
 • Koordynator projektu: dr Katarzyna Kocoń-Rychter, dr Paweł DobrakowskiProgram "Wsparcie dla czasopism naukowych"

 • "Roczniki Administracji i Prawa"
 • Otrzymana dotacja: 33 800,00 PLN
 • Koordynator projektu: mgr Małgorzata Caban, dr Maciej Borski

 • "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie"
 • Otrzymana dotacja: 33 800,00 PLN
 • Koordynator projektu: mgr Małgorzata Caban, dr Olimpia Grabiec


 • "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Pedagogika"
 • Otrzymana dotacja: 33 800,00 PLN
 • Koordynator projektu: mgr Małgorzata Caban, dr Aleksandra Kamińska


Stworzenie anglojęzycznej wersji czasopisma „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Pedagogika”

 • Zadanie jest finansowane w ramach umowy 899/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
 • Otrzymana dotacja: 16 350,00 PLN
 • Koordynator projektu: mgr Małgorzata Caban, dr Aleksandra Kamińska

Stworzenie anglojęzycznej wersji czasopisma "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie”

 • Zadanie jest finansowane w ramach umowy 899/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
 • Otrzymana dotacja: 26 520,00 PLN
 • Koordynator projektu: mgr Małgorzata Caban, dr Olimpia Grabiec

Stworzenie anglojęzycznej wersji czasopisma "Roczniki Administracji i Prawa"

 • Zadanie jest finansowane w ramach umowy 899/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
 • Otrzymana dotacja: 22 750,00 PLN
 • Koordynator projektu: mgr Małgorzata Caban, dr Maciej Borski

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Bliżej ludzi. Społeczno-edukacyjna funkcja działań na rzecz bezpieczeństwa”

 • Zadanie jest finansowane w ramach umowy 846/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
 • Otrzymana dotacja: 12 870,00 PLN
 • Koordynator projektu: prof. zw. dr hab. Jadwiga Stawnicka

XXV Tatrzańskie Sympozjum Naukowe "Edukacja jutra"

 • Zadanie jest finansowane w ramach umowy 846/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
 • Otrzymana dotacja: 28 000,00 PLN
 • Koordynator projektu: dr Aleksandra Kamińska, mgr Ewa Kraus

Forum Twórczych Nauczycieli

 • Zadanie jest finansowane w ramach umowy 846/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
 • Otrzymana dotacja: 20 800,00 PLN
 • Koordynator projektu: dr Danuta Morańska

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Świat nowych technologii. Czy sztuczna inteligencja zdominuje życie człowieka?”

 • Zadanie jest finansowane w ramach umowy 846/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
 • Otrzymana dotacja: 13 770,00 PLN
 • Koordynator projektu: prof. zw. dr hab. Jadwiga Stawnicka

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Polityka informacyjna wobec dóbr kultury"

 • Zadanie jest finansowane w ramach umowy 846/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
 • Otrzymana dotacja: 12 500,00 PLN
 • Koordynator projektu: dr Anna Rogacka-Łukasik, dr Dorota Fleszer

Zakup dostępu do Index Copernicus Publishers Panel i generatora numerów DOI dla czasopisma "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie"

 • Zadanie jest finansowane w ramach umowy 726/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
 • Otrzymana dotacja: 8 102,00 PLN
 • Koordynator projektu: mgr Małgorzata Caban

Zakup dostępu do Index Copernicus Publishers Panel i generatora numerów DOI dla czasopisma "Roczniki Administracji i Prawa"

 • Zadanie jest finansowane w ramach umowy 726/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
 • Otrzymana dotacja: 8 102,00 PLN
 • Koordynator projektu: mgr Małgorzata Caban

 

Stworzenie anglojęzycznej wersji czasopisma "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Pedagogika"

 • Zadanie jest finansowane w ramach umowy 726/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
 • Otrzymana dotacja: 40 600,00 PLN
 • Koordynator projektu: mgr Małgorzata Caban

VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa GOSPODARKA – ZMIANY –ZARZĄDZANIE 2018

 • Zadanie jest finansowane w ramach umowy 745/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
 • Konferencja odbędzie się w grudniu 2018 roku w Wyższej Szkole Humanitas
 • Otrzymana dotacja: 13 950,00 PLN
 • Koordynator projektu: dr inż. Olimpia Grabiec

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Zabytki techniki- ich dzieje, trwanie, rewitalizacja"

 • Zadanie jest finansowane w ramach umowy 745/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
 • Konferencja odbędzie się 11 czerwca 2018 roku w Wyższej Szkole Humanitas
 • Otrzymana dotacja: 14 000,00 PLN
 • Koordynator projektu: dr Anna Rogacka-Łukasik

III Kongres Praktyków Nauki i Biznesu. Nauka napędza!

 • Zadanie finansowane w ramach umowy 943/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę
 • Kongres odbędzie się w dniach 27-28-29 września 2017 r. w Wyższej Szkole Humanitas
 • Otrzymana dotacja: 69 300,00 PLN
 • Koordynator projektu: dr Joanna Podgórska-Rykał

Stworzenie anglojęzycznej wersji czasopisma "Roczniki Administracji i Prawa"

 • Zadanie finansowane w ramach umowy 815/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę
 • Otrzymana dotacja: 33 600,00 PLN
 • Koordynator projektu: mgr Małgorzata Caban

Ewaluacja programu Szkolna Interwencja Profilaktyczna rekomendowanego w ramach Systemu Rekomendacji Programów Profilaktyki i Promocji Zdrowia Psychicznego

 • Projekt dofinansowany przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii
 • Otrzymana dotacja: 72 740,00 PLN
 • Projekt jest realizowany w okresie 1 maja - 31 grudnia 2017 r.
 • Kierownik projektu: dr Katarzyna Kocoń-Rychter