Przejdź do treści
Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Iwanowicki Uniwersytet Dziecięcy WSH

Iwanowicki Uniwersytet Dziecięcy powstał w czerwcu 2017 roku z inicjatywy Wójta Gminy Iwanowice Pana dra Roberta Lisowskiego oraz Władz Wyższej Szkoły Humanitas. Obecnie realizowana jest III. edycja projektu. Iwanowicki Uniwersytet Dziecięcy jest pierwszą placówką w województwie małopolskim, w której wszystkie przedszkola przystapiły również do modułu "Przedszkolak na Uczelni".

 

Dla kogo, kiedy i gdzie?

Zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat odbywają się w soboty (daty wskazano w harmonogramie), raz w miesiącu w Gminnym Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach (Iwanowice Włościańskie, ul. Strażacka 5).

 

U W A G A ! ! !      

Z PRZYCZYN OD NAS NIEZALEŻNYCH REKRUTACJA NA ROK AKADEMICKI 2020 / 2021

ZOSTAŁA ZAWIESZONA.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W ZAJĘCIACH  UNIWERSYTETU DZIECIĘCEGO w SKALE.

 

Rekrutacja

Rekrutacja prowadzona jest w okresie czerwiec - październik 2019, a w razie wolnych miejsc również w trakcie roku akademickiego.

Rekrutacja odbywa się wyłącznie on-line. Aby zapisać dziecko należy kliknąć w FORMULARZ REJESTRACYJNY.

Opłaty

Od roku akademickiego 2019/2020 wprowadzamy nową formułę Uniwersytetu Dziecięcego. Każdy z młodych Studentów będzie miał możliwość wyboru jednego z dwóch modułów toku studiów:

Każdy student Uniwersytetu Dziecięcego otrzyma własny INDEKS. Za udział w wykładach lub innych aktywnościach Studenci otrzymują naklejki, które mogą wkleić do indeksów- każda naklejka poświadcza o obecności studenta na zajęciach.

Jak co roku dla rodzeństw przewidziano rabat:

  • MODUŁ 1 - 150,00 zł pierwsze dziecko, 130,00 zł każde kolejne zapisane dziecko
  • MODUŁ 2 - 400,00 zł pierwsze dziecko, 350,00 zł każde kolejne rodzeństwo.

Iwanowicki Uniwersytet Dziecięcy
Wyższa Szkoła Humanitas
ul. Kilińskiego 43
41-200 Sosnowiec
Nr konta 24 1050 1360 1000 0008 0337 9932

opłatę należy uiścić z dopiskiem: Iwanowice_UD_ imię i nazwisko dziecka

Harmonogram 2019 /2020

UWAGA! Inauguracja roku akademickiego 2019/2020 Jastrzębskiego Uniwersytetu Dziecięcego z przyczyn od nas niezależnych zostaje przesunięta na termin 19 października 2019 r.