Przejdź do treści
Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Akademia Project Managera


ZAPISZ SIĘ


W razie pytań zachęcamy do kontaktu:

ZADZWOŃ TERAZ   FORMULARZ KONTAKTOWY

O kierunku

Partner merytoryczny:

Studia realizowane są we współpracy z Altkom Akademią – obecną na rynku od 30 lat firmą zajmującą pozycję lidera branży szkoleniowej w Polsce (zgodnie z prestiżowym rankingiem Computerworld Top 200). Oferta edukacyjna Altkom Akademii obejmuje pełne spektrum potrzeb kompetencyjnych nowoczesnego biznesu – technologie i systemy informatyczne, programowanie, zarządzanie projektami, optymalizację procesów, controlling, prawo i umiejętności miękkie. To ponad tysiąc różnorodnych kursów i egzaminów, z których do tej pory skorzystało około 650 tys. osób, edukowanych przez 300 certyfikowanych wykładowców. W samym 2023 roku Altkom Akademia przeszkoliła ponad 42 000 kursantów!

Wysoki poziom świadczonych usług gwarantuje system zarządzania jakością zgodny z wymogami międzynarodowej normy ISO 9001:2015. Według przeprowadzanych ankiet ewaluacyjnych, 9/10 uczestników poleciłoby szkolenia Altkom Akademii swoim znajomym.

Cel studiów:

Program studiów podyplomowych "Akademia Project Managera" został stworzony z myślą o tych, którzy chcą zgłębiać swoje kompetencje w dziedzinie zarządzania projektami. Głównym celem edukacyjnym jest wyposażenie uczestników w kompleksową wiedzę oraz praktyczne umiejętności, które umożliwią im skuteczne zarządzanie projektami zarówno w tradycyjnych, jak i zwinnych środowiskach pracy.

Program ten oferuje szczegółowe wprowadzenie do renomowanych standardów i metodyk zarządzania projektami, takich jak PRINCE2® i PMBOK®, a także do podejść zwinnych, w tym SCRUM i AgilePM®. Uczestnicy nabędą teoretyczne podstawy, które będą mogli wykorzystać w praktyce podczas warsztatów, zdobywając umiejętności potrzebne do efektywnej realizacji projektów.

Studia kładą także duży nacisk na rozwijanie umiejętności interpersonalnych, takich jak liderowanie zespołowi oraz efektywna komunikacja, które są niezbędne do osiągania sukcesów w zarządzaniu projektami.

Uczestnicy w ramach studiów otrzymują także szanse uzyskania znanych i cenionych międzynarodowych certyfikacji takich jak Agile Project Management® (wliczony w cenę studiów) oraz PRINCE2® Foundation (opłata dodatkowa 1400 zł brutto) i PeopleCert Scrum Master I (opłata dodatkowa 950 zł brutto).

Adresaci:

Studia skierowane są do:

 • Młodych menedżerów projektów - Osoby, które niedawno rozpoczęły swoją karierę w zarządzaniu projektami i chcą ugruntować swoją wiedzę oraz umiejętności związane z różnymi standardami zarządzania.
 • Doświadczonych liderów projektów - Profesjonaliści, którzy mają doświadczenie w prowadzeniu projektów, ale poszukują formalnego potwierdzenia swoich kompetencji poprzez certyfikaty oraz chcą poszerzyć swoją wiedzę o nowe podejścia do zarządzania projektami.
 • Kierowników z innych dziedzin - Menedżerowie z różnych sektorów, którzy pragną zdobyć umiejętności zarządzania projektami w celu lepszego nadzorowania inicjatyw i projektów w swojej dziedzinie.
 • Przedsiębiorców - Właściciele firm i startupów zainteresowani zdobyciem wiedzy na temat efektywnego planowania i realizacji projektów, które są kluczowe dla sukcesu ich przedsięwzięć.

Program ten jest również idealny dla tych, którzy pragną zmienić ścieżkę kariery na zarządzanie projektami, oferując solidne podstawy do skutecznego prowadzenia złożonych projektów w różnych warunkach rynkowych.

Atuty:

 • Wszechstronność metodyczna - Studia oferują dogłębne zrozumienie zarówno tradycyjnych metod zarządzania projektami, takich jak PRINCE2® i PMBOK®, jak i zwinnych metodyk, w tym SCRUM i Agile. Taka wszechstronność pozwala uczestnikom na elastyczne dostosowanie się do różnorodnych środowisk i wymagań projektowych.
 • Rozwój umiejętności miękkich - Oprócz technicznych aspektów zarządzania projektami, program skupia się także na kształceniu umiejętności interpersonalnych, takich jak komunikacja, zarządzanie zespołem i liderowanie, które są kluczowe dla sukcesu każdego menedżera projektu.
 • Certyfikacja - Ukończenie studiów podyplomowych daje możliwość zdobycia uznawanych certyfikatów, co stanowi dodatkową wartość dla kariery uczestników i zwiększa ich atrakcyjność na rynku pracy.
 • Doświadczeni wykładowcy - Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych praktyków i specjalistów w dziedzinie zarządzania projektami, co gwarantuje aktualność i praktyczne podejście do przekazywanej wiedzy.
 • Networking - Uczestnictwo w programie umożliwia nawiązanie wartościowych kontaktów zawodowych z innymi menedżerami projektów oraz specjalistami z branży, co może prowadzić do współpracy zawodowej oraz wymiany doświadczeń.
 • Elastyczność - Harmonogram zajęć jest dostosowany do potrzeb osób pracujących, co pozwala na równoczesne rozwijanie kariery zawodowej i edukacji.

Te atuty sprawiają, że "Akademia Project Managera" jest atrakcyjnym wyborem dla każdego, kto chce efektywnie zarządzać projektami i rozwijać swoje kompetencje w tym dynamicznym i wymagającym obszarze.

Absolwent:

 • Posiada wiedzę z zakresu najpopularniejszych metodyk zarządzania projektami – Rozumie i potrafi wybrać odpowiednie podejście zarówno w metodykach klasycznych, jak i zwinnych, w zależności od specyfiki projektu i potrzeb organizacji.
 • Posiada umiejętność organizowania i zarządzania zespołem projektowym – Efektywnie koordynuje działania zespołu, zapewniając skuteczną realizację projektu zgodnie z ustalonymi celami.
 • Doradza w zakresie kierunków rozwoju organizacji i wdrażanego podejścia projektowego – Służy pomocą w identyfikacji strategii rozwoju oraz optymalizacji procesów zarządzania projektami w organizacji.
 • Posiada umiejętność planowania, kontrolowania oraz zamykania projektu – Planuje wszystkie etapy projektu, monitoruje postępy i skutecznie doprowadza projekt do zakończenia, zwracając uwagę na wszystkie kluczowe aspekty zarządzania.
 • Wie, jak tworzyć uzasadnienie biznesowe oraz jak kontrolować rentowność projektu – Analizuje i dokumentuje korzyści biznesowe wynikające z realizacji projektu, a także monitoruje i kontroluje koszty, zapewniając jego rentowność.
 • Podejmuje szybsze decyzje i mniej kosztowne w zakresie wprowadzanych zmian oraz ogranicza możliwe ryzyka – Efektywnie zarządza zmianami i ryzykami, minimalizując ich wpływ na projekt i koszty.
 • Widzi istotę dobrej komunikacji w projekcie oraz zwiększenia zaangażowania kluczowych interesariuszy – Rozumie, jak kluczowa jest komunikacja dla sukcesu projektu i potrafi skutecznie angażować wszystkich interesariuszy.
 • Zna sposób iteracyjnego wprowadzania zmian w projekcie przyczyniających się do tworzenia produktów bardziej dopasowanych do potrzeb klienta – Implementuje iteracyjne podejście w projektach, co pozwala na ciągłe dostosowywanie produktu do oczekiwań klienta i warunków rynkowych.
 • Zna i rozumie kluczowe role, artefakty i zdarzenia w projekcie – Ma świadomość roli każdego uczestnika projektu oraz znaczenia artefaktów i zdarzeń, które są niezbędne do jego prawidłowego funkcjonowania.

 Metody pracy:

 • Miniwykład, prezentacja
 • Aktywne ćwiczenia szkoleniowe
 • Dyskusje

Program

Program ramowy:

 • Wprowadzenie do podejść klasycznych zarządzania projektami (PRINCE2®, PMBOK®) (10 godz.)
 • PRINCE2® Foundation (30 godz.)
 • Zarządzanie projektami według PMBOK® 7 edition (10 godz.)
 • Zarządzanie ryzykiem (10 godz.)
 • Akademia Kompetencji Managera - praktyka zarządzania zespołem (20 godz.)
 • Wprowadzenie do podejść zwinnych zarządzania projektami (SCRUM, Agile PM®) (10 godz.)
 • Agile Project Management® Foundation (20 godz.)
 • Framework SCRUM (20 godz.)
 • Budowanie wymagań w metodykach zwinnych (10 godz.)
 • Akademia Managera – praktyka rozwoju efektywności zespołu (20 godz.)

*Proszę także o dodanie informacji o czasu trwania modułów.

Czas trwania studiów:

 • 2 semestry
 • 160 h.
 • Zajęcia realizowane są w ciągu weekendowych zjazdów w soboty i niedziele.
 • Zajęcia odbywają się w trybie online.

Warunki zaliczenia:
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć oraz uzyskanie ocen pozytywnych z dwóch egzaminów semestralnych.

Dokument potwierdzający ukończenie studiów:
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

Kadra dydaktyczna

Maciej Hawrus

Product and Business Manager w Altkom Akademii. Odpowiedzialny za rozwój biznesu oraz oferty merytorycznej w zakresie edukacji z Zarządzania Projektami, Usługami IT oraz Optymalizacji Procesów. 

Łukasz Krajnik

Manager, trener, coach, facylitator, Scrum Master oraz Lean Six Sigma Black Belt, konsultant z zakresu optymalizacji procesów oraz transformacji organizacyjnych.

Posiada 18-letnie doświadczenie w kierowaniu zespołami, optymalizacji procesów i zarządzaniu złożonymi projektami, programami i produktami z wykorzystaniem zarówno metodologii Waterfall, Lean jak i Agile oraz Scrum. Od 11-stu lat prowadzi szkolenia dla zespołów, managerów oraz kadry zarządzającej, a także dla pracowników liniowych. Akredytowany trener Scrum.org. People Cert oraz PMI oraz audytor ISO. Specjalizuje się w optymalizacji procesów metodami zwinnymi Lean oraz Six Sigma oraz prowadzeniu projektów. Praktyk z wieloletnim doświadczeniem w międzynarodowych multi-kulturowych korporacjach. Wykształcił już kilkuset Green Beltów oraz Black Beltów i podobną ilość Scrum Masterów. Akredytowany coach i facylitator oraz Change Manager.

Z wykształcenia Magister inżynier ochrony środowiska. Ukończył studia podyplomowe na kierunku: Lean Six Sigma Black Belt.

Posiada certyfikaty: PMI PMP®, Lean Six Sigma Black Belt, ProSci Change Manager, APMG Change Managment, APMG Facilitation, Professional Scrum Master I (Scrum.org), PeopleCert ScrumMaster I Certificate, PeopleCert ScrumMaster II Certificate, Audytor zintegrowanego systemu zarządzania ISO 9001.

Jakub Bruski

Project manager, trener, konsultant.

Posiada bogate doświadczenie zebrane w pracy w różnych sektorach i funkcjach organizacji. Pracował zarówno w organizacjach międzynarodowych jak i firmach polskich, w obszarze marketingu i zarządzania produktami, konsultingu, analiz biznesowych i badań rynku. We wszystkich tych obszarach prowadził lub brał udział w rozmaitych projektach wprowadzających nowe produkty, optymalizujących procesy biznesowe, wprowadzających nowe usługi na rynek lub definiujących systemy wsparcia dla poszczególnych usług lub procesów. Brał udział w programach związanych z rozwojem kompetencji i łączenia organizacji.

Prowadzi szkolenia dla zespołów projektowych, managerów, kadry zarządzającej. Specjalizuje się w obszarze project managementu zarówno w podejściu klasycznym, jak i zwinnym. Akredytowany trener PRINCE2®, Agile PM®, Agile BA®.

Absolwent Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego, Studiów MBA i Szkoły Trenerów Biznesu na Akademii im. Leona Koźmińskiego oraz studiów podyplomowych z Zarządzania Projektem na WSAiB.

Posiada certyfikaty: PRINCE2 Practitioner, Agile Project Management Practitioner, Agile Business Analysis Practitioner, PRINCE2 Agile Foundation, Change Management Foundation, Facylitacja Foundation, M_o_R Foundation, ITIL4 Foundation.

Agnieszka Nowicka-Przyborska

Certyfikowany trener biznesu, absolwentka Szkoły Trenerów Grupy SET, a także certyfikowanym partnerem i konsultantem Extended DISC Polska. Jest również doktorantką na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.  Praktyk zarządzania z 17-letnim doświadczeniem menadżerskim. Pracowała w dużych firmach (WARTA, Poczta Polska, PZU), w sektorach B2B oraz klienta indywidualnego. Była odpowiedzialna m.in. za: zarządzanie siecią sprzedaży, negocjowanie kontraktów, inicjowanie i wdrażanie nowych rozwiązań biznesowych, działania marketingowe, nadzorowanie badań i analiz rynku oraz budowanie wizerunku firmy. Odpowiadała za rozwój kompetencji pracowniczych, sprawną komunikację i pracę zespołów.

 

Krzysztof Nawelski

Trener, praktyk biznesu, facylitator, konsultant,

Specjalizuje się w problematyce innowacji biznesowych, społecznych oraz technologicznych. Jest entuzjastą i metodykiem zwinnych metod projektowania skoncentrowanych na człowieku (human-centered design). Jest facylitatorem i moderatorem pracy zespołów w podejściu: design thinking, outcome- driven innovation, lean startup, agile, scrum, UX. Praktyk w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania projektami oraz innowacji, legitymujący się 20-letnim doświadczeniem zawodowym w międzynarodowych korporacjach. Pracował z kadrą zarządzającą wszystkich szczebli m.in. w: Santander Consumer Banku, Autoliv, HP, Macopharma oraz Elcoteq.

 

Opłaty

Atuty:
 • Niezmienne czesne
 • Brak dodatkowych opłat (np. za materiały szkoleniowe, egzaminy, egzamin końcowy)
 • Brak opłaty wakacyjnej
 • Możliwość płatności w 8 ratach (nie powoduje zwiększenia ceny studiów)

Wariant płatności

Cena studiów

Płatność 
8 rat

Cena regularna

5 900 zł

737,50 zł

Absolwenci i studenci Humanitas
(15% mniej)

5 020 zł

627,50 zł

Bonifikata terminowa 1.000 zł
do dnia 31.07.2024 r.  

4 900 zł

612,50 zł

 

 

 Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 4 130 zł 

 

Zapisz się

Etapy rekrutacji

 1. Wypełnij i wydrukuj  kwestionariusz online 

2. Skompletuj następujące dokumenty:
(Komplet wymaganych dokumentów może różnić się w zależności od kategorii studiów podyplomowych)

 • Wydrukowany kwestionariusz (on-line)
 • Kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał dyplomu należy przedstawić do wglądu)
 • Dowód osobisty (należy przedstawić do wglądu w celu potwierdzenia tożsamości podczas zapisu osobistego, nie kserować)
 • Potwierdzenie dokonania wymaganych wpłat.

3. Dokonaj opłat za studia:​
(wpłat należy dokonywać z wpisanym czytelnie imieniem, nazwiskiem oraz adresem)

 • opłata rekrutacyjna - 85 zł,

KONTO
Akademia Humanitas
ING Bank Śląski S.A. II Oddział w Sosnowcu
24 1050 1360 1000 0008 0337 9932

 

4. Wybierz formę podpisania umowy finansowej.

Wariant 1
Skompletowane dokumenty dostarcz osoboście do punktu rekrutacyjnego w siedzibie Akademii Humanitas w Sosnowcu

Wariant 2
Skompletowane dokumenty wyślij na adres e-mail: podyplomowe.rekrutacja@humanitas.edu.pl i oczekuj kontaktu od nas.
Po zweryfikowaniu dokumentacji otrzymasz od nas umowę finansową i dalsze szczegółowe informacje. 

 *W przypadku zapisu ONLINE na wybrany kierunek proszę o wysłanie skanów wymaganych dokumentów jako standardowe załączniki PDF  (zdjęcia dokumentów nie są przyjmowane do dokumentacji).

 

 

W razie pytań zachęcamy do kontaktu!

Punkt Rekrutacyjny
ul. Kilińskiego 43, Sosnowiec
tel. 032 - 36 - 31 - 206
e-mail: podyplomowe.rekrutacja@humanitas.edu.pl