Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały:
Oddziały:
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Sosnowiecka Akademia Kreatywności

Lider projektu:

Opis projektu

Projekt edukacyjny (realizowany w dwóch jednorocznych edycjach) skierowany do szkół zlokalizowanych w mieście Sosnowiec:

  • 6 Szkół Podstawowych,
  • 5 Gimnazjów,
  • 787 uczniów ww. szkół,
  • 20 nauczycieli.

Zakłada wzmocnienie potencjału edukukacyjnego i edukacyjno-terapeutycznego ww. szkół, podniesienie kompetencji, wiedzy i umiejętności uczniów i nauczycieli w zakresie zdiagnozowanych potrzeb przez realizację zajęć dydaktycznych w ramach 6 Akademii:

  1. Akademia Kompetencji i Umiejętności (kształtowanie i rozwijanie kompetencji kluczowych)
  2. Akademia Eksperymentu
  3. Akademia Kreatywności Projektowej
  4. Akademia Efektywności Lingwistycznej
  5. Akademia Rozwoju Kompetencji (wyjazdy edukacyjne i wizyty studyjne)
  6. Akademia Kreatywnego Wspomagania

Doskonalenie umiejętności i kompetencji nauczycieli zostanie zrealizowane w trakcie dwóch 16-godzinnych szkoleń.

Cele i planowane efekty projektu

Celem głównym projektu jest wzmocnienie w zakresie zdiagnozowanych potrzeb, potencjału edukacyjno i edukacyjno – terapeutycznego 11 szkół (6 Szkół Podstawowych i 5 Gimnazjów), zlokalizowanych na terenie miasta Sosnowiec, umożliwiające podniesienie wyników z egzaminów zewnętrznych II i III poziomu edukacyjnego w kolejnych latach kształcenia w ww. szkołach oraz wzrost efektywności
realizowanych programów edukacyjnych, w tym programów wspomagających szkoły w procesie indywidualizacji pracy z uczniem z niepełnosprawnością o co najmniej 20% w okresie realizacji dwuletniego projektu, skutkującego jednocześnie podniesieniem efektywności i jakości nauczania w ww szkołach już w trakcie realizacji projektu, podniesienie o co najmniej 40% kompetencji kluczowych umiejętności pracy metodą eksperymentu, doświadczenia i projektu u 787 uczniów i uczennic oraz wzmocnienie jakości i efektywności kształcenia dostosowanego do indywidualnych potrzeb 8 uczniów z niepełnosprawnością objętych wsparciem.

Czas realizacji projektu

01.10.2016 r. - 30.06.2018 r.

Wartość projektu

1 410 991,48 zł

Dofinansowanie

1 269 892,33 zł

Aktualne Zapytania Ofertowe