Przejdź do treści
Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Terapia akceptacji i zaangażowania: model elastyczności psychologicznej w szkole, biznesie i życiu

W razie pytań zachęcamy do kontaktu!

ZADZWOŃ TERAZ lub FORMULARZ KONTAKTOWY

O kierunku

CEL

Celem studiów jest rozwój podstawowych umiejętności i możliwości zastosowania tego skutecznego, zaawansowanego i potwierdzonego naukowo modelu elastyczności psychologicznej w praktyce. Terapia akceptacji i zaangażowania jest stosowana w różnorodnych kontekstach zawodowych, także jako trening umożliwiając efektywne wsparcie zarówno w obszarze funkcjonowania psychicznego człowieka i doświadczanych trudności jak i w radzeniu sobie z wyzwaniami życia codziennego czy rozwoju potencjału w pełnej rozpiętości wiekowej.

Studia przeznaczone są dla osób z różnych dziedzin zawodowych, którzy poszukują skutecznych narzędzi behawioralnych, psychologicznych, aby wspierać i rozwijać zarówno własny rozwój, jak i osób z którymi pracują. Program studiów oferuje możliwość doświadczenia i  zapoznania się z kluczowymi zasadami modelu ACT, oferując nie tylko teoretyczną wiedzę, ale przede wszystkim  praktyczne doświadczanie w trakcie jego trwania.

Studia kierowane dla specjalistów, którzy pracują z drugą osobą w obszarze jej rozwoju osobistego, ale nie w klinicznym kontekście. Wprowadzenie do modelu elastyczności psychologicznej i uzyskanie narzędzi oraz metod jej rozwijania da możliwość ich wykorzystania w pracy w różnych obszarach zawodowych.

ADRESACI

Studia przeznaczone są dla:

 • pedagogów,
 • pracowników socjalnych,
 • menadżerów i pracowników oświaty,
 • absolwentów psychologii rozpoczynających swoją drogę zawodową,
 • coachów,
 • socjologów,
 • trenerów,
 • dietetyków,
 • innych specjalistów pracujących z drugim człowiekiem.

ATUTY

 • Możliwość nauki praktycznej wiedzy od zera, jak i integrowania jej z dotychczasowymi umiejętnościami
 • Możliwość przeżycia procesów elastyczności psychologicznej i wykorzystania ich celem rozwoju osobistego.
 • Nacisk na praktyczne budowanie umiejętności.
 • Nauka kompleksowej i jednocześnie uniwersalnej metody pracy z problemami i blokadami psychicznymi.
 • Kadra dydaktyczna składająca się ze specjalistów ACT w Polsce.

ABSOLWENT STUDIÓW

 • Będzie potrafił myśleć w sposób funkcjonalny, skupiając się na sensie i roli problemów klienta, a nie na samym objawie.
 • Będzie posiadał wiedzę na temat procesów ACT składających się na elastyczność psychologiczną.
 • Będzie przygotowany do kreatywnego stosowania wiedzę z kursu w szerokim zakresie kontekstów pracy.
 • Będzie wiedział w jaki sposób zastosować elementy ACT w odniesieniu do dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

METODY PRACY

 • Wykład.
 • Aktywne ćwiczenia szkoleniowe.
 • Praca z narzędziami i testami.
 • Ćwiczenia w parach i podgrupach.
 • Ćwiczenia grupowe.
 • Nauka i praktyka pomiędzy zajęciami.

Program

W programie m.in.:

 • Wprowadzenie do myślenia kontekstualno-funkcjonalnego.
 • Elastyczność psychologiczna.
 • Praca z myślami: fuzja/defuzja i procesy Ja
 • Praca z emocjami: unikanie doświadczania/akceptacja i brak elastycznej uwagi/elastyczna uwaga skupiona na chwili obecnej
 • Praca z zachowaniem: brak identyfikacji wartości/wartości i brak zaangażowanego działania/zaangażowane działanie
 • Konceptualizacja.
 • Praca z osobą dorosłą.
 • Praca z dziećmi i młodzieżą, w środowisku edukacji i oświaty.
 • Praca w środowisku pracy i organizacji.
 • Prezentacja projektów grupowych.

Czas trwania studiów:

 • 2 semestry
 • 160 godzin dydaktycznych
 • pierwszy zjazd: 12-13.10.2024

Zajęcia realizowane są w ciągu weekendowych zjazdów w soboty i niedziele.

Studia podyplomowe realizowane przez AH będą organizowane w formule stacjonarnie w Akademia Humanitas filia w Gliwicach ze względu na ich praktyczny charakter. 

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć, uzyskanie ocen pozytywnych z egzaminów i zaliczenie wszystkich przedmiotów określonych w programie studiów oraz zdanie egzaminu końcowego.

Dokument potwierdzający ukończenie studiów:
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

Kontakt:
tel.: 32 363-12-27 (ZADZWOŃ TERAZ
e-mail: podyplomowe.rekrutacja@humanitas.edu.pl  

Kadra dydaktyczna

dr Lidia Baran

Pracuję jako adiunkt w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Instytucie Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, na którym ukończyłam studia magisterskie i doktoranckie w dyscyplinie psychologia. Wiedzę i umiejętności w obszarze terapii akceptacji i zaangażowania zdobywam od 10 lat w trakcie warsztatów, szkoleń i seminariów prowadzonych przez czołowych praktyków i badaczy ACT (m.in. Stevena Hayesa, Russa Harrisa, Robyn Walser, Louise McHugh). Jestem współautorką programu zajęć z ACT prowadzonych na Uniwersytecie Śląskim, wypromowałam 12 związanych z nią prac magisterskich oraz współtworzyłam pierwszą polską książkę poświęconą modelowi elastyczności psychologicznej. Od 2017 roku pracuję nad popularyzowaniem i rozwijaniem wiedzy o naukach kontekstualnych, w tym terapii ACT, pełniąc funkcję członka zarządu ACBS Polska, w tym przez trzy lata przewodniczącej. Klinicznie pracuję z parami stosując ACT, podejście oparte na schematach oraz terapię skoncentrowaną na rozwiązaniach.

Sebastian Korfel

Psycholog, psychoterapeuta (ACT, CFT, CBT). Obecnie prowadzę prywatną praktykę psychologiczną w Dąbrowie Górniczej, gdzie wspólnie z klientami poszukujemy równowagi, pomiędzy zaangażowanym działaniem, współczuciem wobec ludzkiego cierpienia i akceptacją prowadzącą ku witalnemu, satysfakcjonującemu życiu w oparciu o wartości. Na co dzień pracuję, także jako psychoterapeuta dzieci i młodzieży w obszarze terapii środowiskowej, gdzie współpracuję z rewelacyjnymi ośrodkami opieki, wspomagając funkcjonowanie młodych ludzi, a także ich opiekunów i rodzin. Współpracuję z Uniwersytetem Śląskim, gdzie prowadzę zajęcia z zakresu Terapii Akceptacji i Zaangażowania, oraz w ramach studiów podyplomowych na kierunku doradztwo zawodowe w Akademii Humanitas Głównymi nurtami psychoterapeutycznymi z których dobrodziejstw czerpię są Terapia Akceptacji i Zaangażowania (ACT) w zakresie której odbyłem liczne szkolenia min. ACT w pracy z traumą. Praca z ciałem umysłem i emocjami prowadzoną przez Russa Harrisa, a także krótkoterminowa terapia ACT w depresji i zachowaniach samobójczych prowadzoną przez Kirka Strosahl’a i Patricia Robinson. W obszarze pracy z dziećmi i młodzieżą ukończyłem szkolenie Modelu DNA-V autorstwa Louise Hayes i Josepha Ciarrochi, uczestniczyłem, także w szkoleniu prowadzonym przez Kelly’ego Wilsona (jednego z współtwórców terapii ACT) dedykowanym dla psychoterapeutów ACT, a dotyczącym korzystania z wartości i troski o siebie w pracy z klientem długoterminowy i wielu innych. Obecnie jestem w trakcie procesu certyfikacji Psychoterapii Behawioralno-Poznawczej (CBT), oraz Compassion Focused Therapy (CFT). Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

dr n. hum. Konrad Ambroziak

Jestem filozofem, certyfikowanym terapeutą poznawczo-behawioralnym (PTTPiB), superwizorem terapii poznawczo-behawioralnej (CTPB – kurs certyfikujący zorganizowany we współpracy z Oxford Cognitive Therapy Centre), trenerem i superwizorem dialogu motywującego (PTDM). Na terapię akceptacji i zaangażowania natknąłem się pięć lat temu na europejskiej konferencji terapii poznawczych i behawioralnych w Ljubljanie. To było objawianie – podejście terapeutyczne w którym mogłem połączyć swoje fascynacje filozoficzne, ścisłą analizę terapii poznawczo-behawioralnej i humanizm cechujący dialog motywujący. Od tego czasu stale rozwijam swoje kompetencje w zakresie kontekstualnych nauk o zachowaniu (uczestniczę w kongresach, warsztatach, wykładach, korzystam ze wsparcia wspaniałych koleżanek i kolegów). Od trzech lat jestem prezesem Fundacji Psycho-Edukacja, której celem jest szerzenie wiedzy psychologicznej w polskich szkołach głównie w oparciu o CBS. W ramach Fundacji stworzyliśmy studium „Edukacja psychologiczna w szkole w oparciu o kontekstualne nauki o zachowaniu”, które obecnie ma drugą edycję. Terapeutycznie pracuję z młodzieżą, młodymi dorosłymi i dziećmi. Nie lubię zbytniego wysiłku, tłumu i pośpiechu.

Jaga Biernacka-Urban

Od lat pomaga firmom zwiększać kooperację pomiędzy działami, zespołami i pracownikami. Specjalizuję się z zwinnych (Agile) podejściach do wytwarzania, ale posiada też doświadczenie z systemami leanowymi. Pracuje z zarządami firm różnej wielkości (od spółek skarbu państwa do startupów), z kadrą kierowniczą oraz z zespołami. Obecnie jest dyrektorem merytorycznym Szkoły Agile Coachów i Scrum Masterów, gdzie odpowiada za całościowy program oraz prowadzi część zjazdów i mentoringi. Od lat tworzy własne programy edukacyjne, skupione na zwiększaniu współpracy pod względem społecznym, organizacyjnym i technicznym. Ukończyła psychologię społeczną na warszawskim SWPS, poświęcając pracę magisterską motywacji w zespołach scrumowych. Zafascynowana trzecią falą najpierw korzystała z narzędzi, jakich dostarcza ACT do pracy z firmami, a następnie zagłębiła się w PROSOCIAL. Ukończyła dwa szkolenia z tego zakresu u Paula Atkinsa. Pełniła rolę zastępcy prezesa ACBS Polska, wnosząc do ACBS swoją wiedzę o zastosowaniu psychologii w świecie biznesowym.

Hubert Czupała

Swoją pracę dzielę między aspekty kliniczne, edukację i działania prospołeczne. Kieruję pracą Ośrodka Terapii Poznawczo-Behawioralnych w Poznaniu, ukierunkowaną na kształcenie psychoterapeutów ACT poprzez praktykę, pracę zespołową i superwizję, i tam też przyjmuję moich pacjentów. Jako wykładowca akademicki i trener prowadzę liczne szkolenia z zakresu psychoterapii, w szczególności opartej na CBS. Moja praca ze studentami zaowocowała organizacją pierwszych konferencji ACT w Polsce, corocznych  „Wakacji z ACT”, licznych tłumaczeń i adaptacji książek ACT. Przede wszystkim jednak zainicjowała powstanie Polskiego Stowarzyszenia CBS, któremu miałem przyjemność przewodniczyć jako jego pierwszy formalny Przewodniczący. Projekty prospołeczne, którym kierowałem w ostatnich latach, to między innymi szkolenie z interwencji kryzysowych dla personelu medycznego w obliczu pandemii COVID-19 „PAY ACT Forward”, który jest realizowany obecnie w wielu krajach Europy, projekt wprowadzenia edukacji psychologicznej opartej na CBS  w polskich szkołach, czy program szkoleniowy dla polskich superwizorów CBS. We wszystkich swoich działaniach staram się kierować wartością, że dzięki współpracy możemy więcej niż rywalizując ze sobą i że praca na rzecz wykluczonych społeczności wzbogaca nasze życie.

Agnieszka Wroczyńska

Certyfikowana superwizorka psychoterapii poznawczo-behawioralnej (certyfikat PTTPiB nr 60), psychoterapeutka poznawczo-behawioralna (certyfikat PTTPiB nr 258), magister filozofii i psychologii. Podyplomowo kształciłam się w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej: ukończyłam dwuletnie studia z zakresu seksuologii klinicznej, czteroletnie studia z zakresu psychoterapii poznawczo-behawioralnej oraz studia z superwizji poznawczo-behawioralnej. Odbyłam staże kliniczne: w Poradni Seksuologicznej i Patologii Współżycia w Warszawie pod kierownictwem dr Czernikiewicza oraz w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym im. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku. Zasiadam w komisji rewizyjnej polskiego chapteru ACBS. Ukończyłam szereg szkoleń z zakresu terapii ACT, całościowe szkolenie DBT, oraz szkolenie z zakresu terapii schematów, aktualnie jestem w procesie certyfikacyjnym ISST. Pracuję z dorosłymi i parami.

Aleksandra Żabicka

Jestem absolwentką Stosowanej Analizy Zachowania, studiów podyplomowych Terapia Akceptacji i Zaangażowania, studiuję psychologię. Będąc anglistką z pierwszego wykształcenia, terapii akceptacji i zaangażowania uczyłam się na kursach i szkoleniach u głównych przedstawicieli nurtu: R. Harrisa, K. Willsona, K. Stroshala, P. Robinson, J. Forsytha, L. Hayes, J. Ciarrochiego, L. Coyne. Specjalizuję się w pracy z rodzicami doświadczającymi trudności w relacjach z dzieckiem oraz w psychoedukacji i terapii starszych dzieci i młodzieży metodą DNA-V. 

Prowadzę gabinet online dla osób dorosłych i nastolatków oraz jestem zaangażowana w działalność dydaktyczną i szkoleniową. Współpracuję jako trenerka z Fundacją Psycho-Edukacja, ośrodkiem szkoleniowym Trzecia Fala, prowadzę zajęcia z ACT na Stosowanej Analizie Zachowania na Uniwersytecie SWPW w Sopocie, a w Akademii Humanitas mam przyjemność uczyć ACT od roku akademickiego 2022/23. Jestem autorką książki z dziedziny językoznawstwa kognitywnego pt. „Pojęcie jaźni: konceptualizacja i wyrażanie a język” (wyd. Universitas). Obecnie trwają prace redakcyjne nad moją drugą książką, przeznaczoną dla szerszej publiczności, będącą poradnikiem dla rodziców w duchu ACT.

Popularyzuję kontekstualne nauki o zachowaniu oraz rodzicielstwo oparte na dowodach naukowych na portalach społecznościowych, występując jako ekspertka w mediach i na konferencjach naukowych oraz sprawując patronaty medialne (współpraca min. z Gdańskim Wydawnictwem Psychologicznym). Należę do Association for Contextual Behavioral Science oraz do ACBS Polska.

Behawioryzm to dla mnie coś więcej niż metoda terapii – to sposób na życie, który pozwala mi realizować marzenia, dbać o relacje z najbliższymi i czerpać radość z codziennych chwil. ACT i pozostałe nauki o zachowaniu nauczyły mnie, że jesteśmy czymś więcej, niż sztywną narracją na własny temat narzuconą nam przez otoczenie i własny umysł, oraz że wymarzona zmiana jest w zasięgu ręki, kiedy świadomie kierujemy się naszymi wartościami.

 

Opłaty

ACT
 • Niezmienne czesne
 • Brak dodatkowych opłat (np. za materiały szkoleniowe, egzaminy, egzamin końcowy)
 • Brak opłaty wakacyjnej
 • Możliwość płatności w 9 ratach (nie powoduje zwiększenia ceny studiów)

Wariant płatności

Cena studiów

Płatność 
9 rat

Cena regularna

7 500 zł

8 x 875 zł
1 x 500 zł 

Bonifikata dla absolwenta 
-15%

6 375

8 x  620 zł
1 x 615 zł

 

 

 Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 7 500 zł 

Zapisz się