Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Wydarzenia

15 listopada - Bezpłatne warsztaty - Wypalenie zawodowe a uważność i współczucie

Więcej informacji >>

15 listopada - Konkurs dla klas językowych

Więcej informacji >>

21 listopada - IX konferencja z cyklu Dyrektor Liderem

W trakcie tej konferencji, uwagę dyrektorów chcemy skupić nie na uczniach a właśnie na zespołach nauczycielskich, którymi zarządzają. Chcemy pokazać model zarządzania, który może pozwolić dyrektorom na stworzenie w szkołach warunków gwarantujących dobrą atmosferę pracy, poczucie bezpieczeństwa, docenienia, otwartości, wzajemny szacunek i tolerancję dla odmienności. Tylko w środowisku, w którym na co dzień wśród współpracowników funkcjonuje poczucie wspólnoty, wzajemnej akceptacji i szacunku, straty odniesione podczas trudnych sytuacji, mogą być mniejsze i łatwiej je odbudować.

Więcej informacji >>

5 grudnia - Konferencja ,,Bliżej ludzi - Społeczno-edukacyjna funkcja działań na rzecz bezpieczeństwa''

Więcej informacji >>

11 grudnia - Konferencja ,,Świat nowych technologii. Czy sztuczna inteligencja zdominuje życie człowieka?''

Więcej informacji >>