Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Wydarzenia cykliczne WSH

Tatrzańskie Sympozjum Naukowe (TSN)

Tatrzańskie Sympozjum Naukowe to cykl konferencji stanowiących platformę wymiany poglądów w najważniejszych kwestiach dotyczących edukacji i nauk o niej, równocześnie - jedna z wielu działalności naukowych podejmowanych przez Instytut Pedagogiki WSH. Uczestnikami corocznych spotkań górskich są naukowcy, nauczyciele oraz przedstawiciele instytucji zarządzających oświatą z kraju i z zagranicy.

Opis i relacje z dotychczasowych edycji >>

Dyrektor Liderem

Zainaugurowany w roku 2015, przez Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń WSH, cykl wydarzeń edukacyjnych, skierowanych do dyrektorów szkół i placówek oświatowych, jak również do Naczelników Wydziałów Edukacji w gminach woj. śląskiego. Cykl wpisuje się w podejmowane przez Wyższą Szkołę Humanitas działania propagujące wysoką jakość kształcenia, wspierające rozwój edukacji i lokalnego szkolnictwa. 

Opis i relacje z dotychczasowych edycji >>

Kongres Praktyków Biznesu

Kongres Praktyków Biznesu to coroczne wydarzenie organizowane przez Wyższą Szkołę Humanitas, poprzedzające Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Jest to spotkanie z praktykami i ekspertami w zakresie biznesu, zarządzania, sprzedaży, czy też marketingu, dedykowane przedsiębiorcom, pracownikom firm, przedstawicielom jednostek samorządowych oraz studentom i uczniom ostatnich klas szkół średnich. 

Opis i relacje z dotychczasowych edycji >>

Ochrona dziedzictwa narodowego

Cykl konferencji Ochrona dziedzictwa narodowego to interdyscyplinarna inicjatywa naukowo-kulturalna, której celem jest krzewienie idei ochrony dziedzictwa narodowego. Wydarzenia te adresowane są do szerokiego grona odbiorców, w tym prawników, muzealników, archeologów, historyków i historyków sztuki, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, pracowników instytucji publicznych, pracowników organizacji pozarządowych oraz studentów. Podczas konferencji poruszane są m. in. zagadnienia konserwacji, rewitalizacji, czy też ochrony prawnej różnego rodzaju zabytków. 

Opis i relacje z dotychczasowych edycji >>

GOSPODARKA-ZMIANY-ZARZĄDZANIE

GOSPODARKA-ZMIANY-ZARZĄDZANIE to cykl międzynarodowych konferencji organizowanych od roku 2008 przez Wyższą Szkołę Humanitas i Szkołę Główną Handlową w Warszawie. Tematyka poszczególnych konferencji w ramach cyklu związana jest z ekonomicznymi aspektami zarządzania, nad którymi w trakcie kolejnych spotkań dyskutują naukowcy z praktykami, dzieląc się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami.

Opis i relacje z dotychczasowych edycji >>