Przejdź do treści
Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Cykl konferencji naukowych GOSPODARKA-ZMIANY-ZARZĄDZANIE

Cykl międzynarodowych konferencji GOSPODARKA-ZMIANY-ZARZĄDZANIE został zapoczątkowany w roku 2008 r. Od tamtej pory jego głównymi organizatorami są Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości Wyższej Szkoły Humanitas oraz Instytut Przedsiębiorstwa Szkoły Głównej Handlowej.

               

Ideą cyklu konferencji jest debata na temat problemów związanych z ekonomicznymi aspektami zarządzania, „zarządzanie zmianami” oraz ukazanie nowych wyzwań innowacyjnej przedsiębiorczości. Każda z konferencji ma na celu sformułowanie wniosków i rekomendacji dla organizacji, agencji i samorządów gospodarczych oraz samorządów lokalnych i zainteresowanych przedsiębiorstw.

Tematyka dyskusji konferencyjnych pozostaje wyraźnie ukierunkowana na problemy związane z ekonomicznymi aspektami zarządzania. W zależności od danej edycji, uczestnicy - przedsiębiorcy i naukowcy z Polski i z krajów ościennych, zajmują się wybranymi problemami z zakresu jw.

Dyskusje uczestników przebiegają w następujących obszarach:

Nowe wyzwania innowacyjnej przedsiębiorczości
– mierzenie produktywności przedsiębiorstw; wpływ globalizacji i integracji na zachowanie rynkowe przedsiębiorstw; metody oceny przedsiębiorstw; nowe formy powiązań gospodarczych np. klastry przemysłowe i ich warunki rozwoju w regionie; dyfuzja i kapitał innowacji; działania na rzecz wzrostu konkurencyjności i działania antymonopolowe. Formy własnościowe i organizacyjne we współczesnym procesie przejęć i połączeń. MSP – jako wspierana forma rozwoju przedsiębiorczości. Sposoby poprawy innowacyjności i konkurencyjności organizacji. Skuteczność współpracy nauki i biznesu we wspieraniu przedsiębiorczości.

Teoria i praktyka nowoczesnego zarządzania
– współczesne koncepcje doskonalenia procesu zarządzania, metody i narzędzia kształtowania nowoczesnej organizacji, holistyczne podejście w zarządzaniu, nowe wyzwania i problemy etyki biznesu, społeczna odpowiedzialność biznesu, kodeks etyczny przedsiębiorstw, stosunek podmiotów gospodarczych do konsumentów i środowiska naturalnego, system zarządzania w administracji publicznej.

Kapitał ludzki w rozwoju organizacji
– nowoczesne koncepcje procesu zarządzania zasobami ludzki- mi, kształtowanie kompetencji przedsiębiorców i kadr menedżerskich organizacji. Zarządzanie wiedzą i kapitałem intelektualnym organizacji, pomiar kapitału ludzkiego organizacji. Dysfunkcje i patologie w zarządzaniu zasobami ludzkimi organizacji.

Zarządzanie firmami rodzinnymi
- firmy rodzinne w polskiej gospodarce – szanse i wyzwania, nauka o przedsiębiorstwie rodzinnym, „demografia” firm rodzinnych, formy prawne firm rodzinnych, autowizerunek firm rodzinnych, źródła przedsiębiorczości rodzinnej.

Referaty wygłaszane w trakcie konferencji są publikowane w czasopiśmie Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas Zarządzanie oraz monografii pt: „Zarządzanie nowoczesną organizacją”.

Tematyka i relacje z ostatnich edycji

VI konferencja naukowa z cyklu GZZ

temat przewodni: Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym środowisku oraz społeczne aspekty jego funkcjonowania

termin: 7 grudnia 2018 r.
podstrona konferencji

relacja z konferencji
galeria zdjęć

V konferencja naukowa z cyklu GZZ

temat przewodni: „Zarządzanie zmianami” z uwzględnieniem innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw

termin: 8 grudnia 2017 r.
podstrona konferencji

sprawozdanie z konferencji
galeria zdjęć

IV konferencja naukowa z cyklu GZZ

temat przewodni: „Zarządzanie zmianami” z uwzględnieniem innowacyjności przedsiębiorstw i regionów

termin: 3 grudnia 2015 r.
podstrona konferencji

relacja z konferencji
sprawozdanie z konferencji
galeria zdjęć