Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Seminaria naukowe Fontes

W 2017 r. podczas VI Zjazdu Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa „Fontes”, podjęta została uchwała Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w sprawie utworzenia Oddziału Stowarzyszenia w Sosnowcu, z siedzibą w Wyższej Szkole Humanitas.

Władze sosnowieckiego Oddziału Stowarzyszenia „Fontes”, co kwartał organizują w Wyższej Szkole Humanitas  seminaria naukowe poświęcone bieżącym problemom, wydarzeniom związanym z literą prawa w Polsce. Tradycyjnie już, część merytoryczna każdego ze spotkań poprzedzona jest wręczeniem przez Panią Prezes Stowarzyszenia - dr Magdalenę Gurdek, dyplomów członkowskich nowym członkom Stowarzyszenia oraz certyfikatów udziału uczestnikom poprzedniego seminarium.

Od dnia utworzenia Oddziału przeprowadzono następujące seminaria naukowe:

 

29 lutego 2020 r.

W dniu 29 lutego 2020 r. w siedzibie Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu odbyło się IX już, seminarium Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa „Fontes" Oddział w Sosnowcu. Po oficjalnym przywitaniu zgromadzonych gości, Pani Prezes od razu przeszła do części merytorycznej. Tym razem uczestnicy dyskutowali na temat ostatniej dużej nowelizacji prawa karnego, która nie weszła w życie z uwagi na to, że została skierowana przed jej podpisaniem przez Prezydenta do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie jej zgodności z Konstytucją. Podobnie jak ostatnim razem, referat wprowadzający wygłosił świeżo upieczony członek Stowarzyszenia, tym razem jednak nie pracownik Instytutu Nauk Prawnych, a student WSH na kierunku: Prawo, pan Aleksander Kwaśniak. W referacie na temat "Reforma czy rewolucja? Rozważania na temat zmian w prawie karnym wprowadzonych ustawą z 13 czerwca 2019 r." doskonale poradził sobie z opracowaniem tematyki metodą badawczą przyjętą w pracach naukowych Stowarzyszeniu. Jego wystąpienie spotkało się z życzliwym przyjęciem licznego grona słuchaczy (bo aż 28 osób) i wywołało wśród uczestników seminarium ożywioną dyskusję na temat wykładni przepisów i efektów ich stosowania.

30 listopada 2019 r.

W dniu 30 listopada 2019 r. w siedzibie Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu odbyło się ostatnie w tym roku, seminarium Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa „Fontes" Oddział w Sosnowcu. Jak zawsze przed przystąpieniem do merytorycznej części Pani Prezes dr Magdalena Gurdek wręczyła nowym członkom dyplomy członkowskie, a pozostałym uczestnikom poprzedniego seminarium certyfikaty udziału. Następnie rozpoczęła się zasadnicza część seminarium. Tym razem referat wprowadzający do dyskusji wygłosił świeżo upieczony członek Stowarzyszenia, pracownik Instytutu Nauk Prawnych WSH, mgr Michał Grudecki, który zaledwie podczas poprzedniego seminarium odebrał swój dyplom i odznakę członkowską. Prelegent zaskoczył wszystkich słuchaczy, a zwłaszcza założyciela Stowarzyszenia Prof. zw. dr hab. Pawła Chmielnickiego, swoim doskonałym przygotowaniem merytorycznym zgodnym z metodą badawczą przyjętą w pracach naukowych Stowarzyszeniu. W referacie na temat "Geneza ustanowienia zakazu stosowania kar cielesnych wobec małoletnich (art. 961 k.r.o.) i skutki jego stosowania" wyśmienicie poradził sobie z opracowaniem tematyki tą metodą. Jego wystąpienie spotkało się z życzliwym przyjęciem licznego grona słuchaczy (bo aż 57 osób) i wywołało wśród uczestników seminarium ożywioną dyskusję na temat wykładni przepisów i efektów ich stosowania.

5 października 2019 r.

Uczestnicy siódmego seminarium Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa „Fontes” - Oddział w Sosnowcu, w części merytorycznej wysłuchali referatu wprowadzającego do dyskusji, na temat Bezpieczeństwo i higiena służby w służbach mundurowych na przykładzie ustawy o Policji, który wygłosił prof. nadzw. dr hab. Marian Andrzej Liwo. Wystąpienie spotkało się z głębokim uznaniem słuchaczy, w wyniku czego po jego zakończeniu rozgorzała burzliwa dyskusja na temat wykładni przepisów i efektów ich stosowania, w zgodzie z metodą badawczą przyjętą w pracach badawczych Stowarzyszenia „Fontes”.

22 czerwca 2019 r.

Debata w ramach szóstego seminarium Stowarzyszenia „Fontes" dot. kwestii związanych z kosztami obrotu nieruchomościami ponoszonymi przez stronę kościelną. Referat wprowadzający do dyskusji zatytułowany Obniżanie kosztów obrotu nieruchomościami za pomocą działalności religijnej  wygłosił prof. zw. dr hab. Paweł Chmielnicki – twórca metody badawczej obowiązującej w pracy naukowej Stowarzyszenia Badań Nad źródłami i Funkcjami Prawa „FONTES" oraz pomysłodawca i założyciel Stowarzyszenia.

23 marca 2019 r.

Uczestnicy piątego seminarium debatowali nad kwestiami związanymi z instytucjami pożyczkowymi. Referat wprowadzający do dyskusji nt. Analiza instytucjonalna art. 7 pkt 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym i niektórych innych ustaw w zakresie dodania do ustawy o kredycie konsumenckim przepisu art. 33a. z perspektywy instytucji pożyczkowych wygłosiła dr Katarzyna Kurzępa-Dedo, laureatka I miejsca ogólnopolskiego konkursu naukowego na prace badawcze „Wykładnia prawa jako pochodna rozumienia celu i sposobu działania – edycja 2016", organizowanego przez Stowarzyszenie Badań Nad źródłami i Funkcjami Prawa „FONTES".

15 grudnia 2018 r.

Uczestnicy seminarium debatowali nad kwestiami związanymi z czasem pracy pracowników Inspekcji Transportu Drogowego. Referat wprowadzający do dyskusji, przygotowany zgodnie z metodą badawczą przyjętą w Stowarzyszeniu „Fontes” dotyczył tematu Analiza instytucjonalna ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw w zakresie art. 4 pkt 8 nowelizującego art. 77 ustawy o transporcie drogowym. Referat przygotowała i wygłosiła absolwentka WSH (kierunek: Prawo) mgr Ewa Mazelanik – laureatka I miejsca ogólnopolskiego konkursu na prace badawcze „Wykładnia prawa jako pochodna rozumienia celu i sposobu działania – edycja 2017/2018”, w kategorii: Praca magisterska.

20 października 2018 r.

Uczestnicy trzeciego seminarium naukowego Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa „Fontes” Oddział w Sosnowcu debatowali nad kwestiami związanymi z łowiectwem. Referat wprowadzający do dyskusji, na temat Drogi i bezdroża łowiectwa w Polsce wygłosił członek Stowarzyszenia - Pan mgr Mirosław Machoń. Jego wystąpienie wywołało wśród uczestników seminarium burzliwą dyskusję na temat wykładni przepisów i efektów ich stosowania.

7 kwietnia 2018 r.

Uczestnicy drugiego seminarium naukowego debatowali nad kwestiami związanymi z obowiązkowymi szczepieniami. Referat wprowadzający do dyskusji, zatytułowany Obowiązek szczepień a ograniczenie konstytucyjnych praw i wolności – analiza instytucjonalna projektu ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz niektórych innych ustaw wygłosiła absolwentka Wyższej Szkoły Humanitas na kierunku Prawo - Pani Karolina Radlak. Referat został przygotowany zgodnie z metodą badawczą przyjętą w Stowarzyszeniu „Fontes”.

13 stycznia 2018 r.

Pierwsze, inauguracyjne seminarium naukowe zorganizowane w siedzibie WSH otworzyła Pani Prezes sosnowieckiego oddziału dr Magdalena Gurdek (pracownik Instytutu Administracji i Prawa WSH), która przedstawiła skład personalny Zarządu Oddziału, a następnie wręczyła wszystkim członkom Stowarzyszenia dyplomy członkowskie.  prof. nadzw. dr hab. Paweł Chmielnicki - założyciel i pomysłodawca Stowarzyszenia podziękował pracownikom Instytutu Administracji i Prawa WSH za zaangażowanie w tworzenie Oddziału Stwarzyszenia "Fontes" i propagowanie jego idei nie tylko w środowisku naukowym, ale przede wszystkim studenckim. Rreferat wprowadzający do dyskusji merytorycznej pt. Program Rodzina 500+ – analiza instytucjonalna ustawy  z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, wygłosiły studentki WSH na kierunku Prawo -  Panie Agnieszka Kaczmarek i Wioletta Kudela, co stanowiło namacalny dowód aktywnej działalności Oddziału w środowisku akademickim. Referat ten wywołał burzliwą dyskusję na temat wykładni przepisów i efektów ich stosowania, w zgodzie z metodą badawczą przyjętą w pracach badawczych Stowarzyszenia „Fontes”.