Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Seminaria naukowe Stowarzyszenia

W 2017 r. podczas VI Zjazdu Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa „Fontes”, podjęta została uchwała Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w sprawie utworzenia Oddziału Stowarzyszenia w Sosnowcu, z siedzibą w Wyższej Szkole Humanitas.

Władze sosnowieckiego Oddziału Stowarzyszenia „Fontes”, co kwartał organizują w Wyższej Szkole Humanitas  seminaria naukowe poświęcone bieżącym problemom, wydarzeniom związanym z literą prawa w Polsce. Od dnia utworzenia Oddziału przeprowadzono następujące seminaria naukowe:

15 grudnia 2018 r.

Referat wprowadzający do dyskusji w ramach czwartego seminarium sosnowieckiego oddziału Stowarzyszenia "Fontes", na temat Analiza instytucjonalna ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw w zakresie art. 4 pkt 8 nowelizującego art. 77 ustawy o transporcie drogowym, wygłosiła absolwentka kierunku Prawo Wyższej Szkoły Humanitas.

20 października 2018 r.

Uczestnicy trzeciego seminarium naukowego Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa „Fontes” Oddział w Sosnowcu debatowali nad kwestiami związanymi z łowiectwem. Tym razem referat wprowadzający do dyskusji, na temat Drogi i bezdroża łowiectwa w Polsce wygłosił członek Stowarzyszenia.

7 kwietnia 2018 r.

Uczestnicy drugiego seminarium naukowego debatowali nad kwestiami związanymi z obowiązkowymi szczepieniami. Referat wprowadzający do dyskusji, na temat Obowiązek szczepień a ograniczenie konstytucyjnych praw i wolności – analiza instytucjonalna projektu ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz niektórych innych ustaw wygłosiła absolwentka Wyższej Szkoły Humanitas na kierunku Prawo.

13 stycznia 2018 r.

Pierwsze, inauguracyjne seminarium naukowe zorganizowane przez sosnowiecki Oddział Stowarzyszenia "Fontes", w trakcie którego referat wprowadzający do dyskusji, na temat Program Rodzina 500+ – analiza instytucjonalna ustawy  z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, wygłosiły studentki WSH na kierunku Prawo. Referat wywołał burzliwą dyskusję na temat wykładni przepisów i efektów ich stosowania, w zgodzie z metodą badawczą przyjętą w pracach badawczych Stowarzyszenia „Fontes”.