Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Seminaria naukowe Fontes

W 2017 r. podczas VI Zjazdu Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa „Fontes”, podjęta została uchwała Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w sprawie utworzenia Oddziału Stowarzyszenia w Sosnowcu, z siedzibą w Wyższej Szkole Humanitas.

Władze sosnowieckiego Oddziału Stowarzyszenia „Fontes”, co kwartał organizują w Wyższej Szkole Humanitas  seminaria naukowe poświęcone bieżącym problemom, wydarzeniom związanym z literą prawa w Polsce. Tradycyjnie już, część merytoryczna każdego ze spotkań poprzedzona jest wręczeniem przez aktualnie urzędującego Prezesa sosnowieckiego Oddziału Stowarzyszenia, dyplomów członkowskich nowym członkom Stowarzyszenia oraz certyfikatów udziału uczestnikom poprzedniego seminarium.

Od dnia utworzenia Oddziału przeprowadzono następujące seminaria naukowe:

 

11 marca 2022 r.

W dniu 11 marca 2022 r. odbyło się kolejne - XII już - seminarium Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa „Fontes” Oddział w Sosnowcu. Z uwagi na sytuację epidemiczną, seminarium po raz kolejny odbyło się zdalnie, za pośrednictwem platformy ClickMeeting.

Seminarium poprowadził prezes oddziału Stowarzyszenia dr hab. Maciej Borski, który w sposób szczególny przywitał nowego członka oddziału Stowarzyszenia mgr. Artura Pytela. Po oficjalnym przywitaniu zgromadzonych gości, Pan Prezes poinformował także o powstałym niedawno warszawskim oddziale stowarzyszenia, na którego czele stanął prof. Paweł Chmielnicki. Zachęcił także do udziału w seminariach naukowych tego oddziału wskazując, że oba oddziały będą ściśle ze sobą współpracować a konkurencja będzie miała na celu wyłącznie wzajemne inspirowanie się, nie zaś rywalizację.

W części merytorycznej seminarium uczestnicy dyskutowali o nowo wprowadzonej do kodeksu karnego instytucji kradzieży zuchwałej. Referat wprowadzający wygłosił członek Stowarzyszenia reprezentujący także Instytut Nauk Prawnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Pan dr Michał Grudecki. W referacie zatytułowanym „Przyczyny i możliwe skutki powrotu kradzieży szczególnie zuchwałej do ustawy karnej” doskonale poradził sobie z opracowaniem tematyki metodą badawczą przyjętą w pracach naukowych Stowarzyszenia. Jego wystąpienie spotkało się z życzliwym przyjęciem licznego grona słuchaczy i wywołało wśród uczestników seminarium ożywioną dyskusję na temat wykładni przepisów i efektów ich stosowania.

Na zakończenie Pan Prezes raz jeszcze pogratulował prelegentowi doskonałego wystąpienia oraz podziękował uczestnikom seminarium za wszystkie głosy i komentarze, składając przy tym życzenia zdrowia i pokoju oraz szybkiego zakończenia konfliktu zbrojnego w Ukrainie zapraszając na kolejne spotkanie, które odbędzie się w czerwcu 2022 r. również za pośrednictwem platformy Click Meeting.

19 marca 2021 r.

XI seminarium Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa „Fontes” - Oddział w Sosnowcu, pdobnie jak X odbyło się zdalnie, za pośrednictwem platformy ClickMeeting. Seminarium poprowadził prezes oddziału Stowarzyszenia dr hab. Maciej Borski, który w sposób szczególny przywitał dwoje nowych członków oddziału Stowarzyszenia: mgr Agnieszkę Całus i ks. dr. Krzysztofa Myjaka.

Po oficjalnym przywitaniu zgromadzonych gości, Pan Prezes poinformował o trwających pracach związanych z przenoszeniem strony internetowej Stowarzyszenia na nowy serwer przepraszając jednocześnie za utrudnienia w bieżącym z niej korzystaniu.

W części merytorycznej seminarium uczestnicy dyskutowali o znaczeniu instytucji upadłości konsumenckiej dla polskiego systemu prawa. Referat wprowadzający wygłosił członek Stowarzyszenia Prawa Finansowego „Aureus”, doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego Pan mgr Rafał Chybiński. W referacie zatytułowanym „Upadłość konsumencka - realna pomoc czy katastrofa regulacyjna?” doskonale poradził sobie z opracowaniem tematyki metodą badawczą przyjętą w pracach naukowych Stowarzyszenia. Jego wystąpienie wywołało wśród 36 uczestników seminarium ożywioną dyskusję na temat wykładni przepisów i efektów ich stosowania.

Pan Prezes pogratulował prelegentowi doskonałego wystąpienia i zaprosił wszystkich uczestników do wzięcia udziału w kolejnym seminraium online, które odbędzie się w czerwcu 2021 r.

11 grudnia 2020 r.

Z uwagi na sytuację epidemiczną, jubileuszowe X seminarium odbyło się zdalnie. Po raz pierwszy poprowadził je nowo wybrany prezes sosnowieckiego oddziału Stowarzyszenia - dr hab. Maciej Borski, który poinformował zebranych o kolejnej, ważnej zmianie w składzie zarządu oddziału: stanowisko wiceprezesa objął dr hab. Dariusz Rozmus. Pan Prezes podziękował także ustępującej prezes oddziału dr hab. Magdalenie Gurdek (objęła funkcję prezesa zarządu całego Stowarzyszenia) za dotychczasową pracę, która zaowocowała jego dynamicznym rozwojem.

W części merytorycznej seminarium, jego uczestnicy dyskutowali na temat zasadności zmian w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu za pracę w zakresie dodatku za staż pracy. Referat wprowadzający wygłosiła członkini Stowarzyszenia Pani mgr Dorota Skuza - słuchaczka eksternistycznego trybu przygotowania rozprawy doktorskiej w Wyższej Szkole Humanitas. W referacie zatytułowanym „Potrzeba uchwalenia ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę w zakresie dodatku za staż pracy” doskonale poradziła sobie z opracowaniem tematyki metodą badawczą przyjętą w pracach naukowych Stowarzyszenia. Jej wystąpienie spotkało się z życzliwym przyjęciem licznego, 35-os. grona słuchaczy i wywołało wśród uczestników seminarium ożywioną dyskusję na temat wykładni przepisów i efektów ich stosowania.

Na zakończenie Pan Prezes pogratulował prelegentce doskonałego wystąpienia oraz podziękował wszystkim uczestnikom seminarium, składając przy tym życzenia świąteczne oraz zapraszając na kolejne seminarium, które odbędzie się już w Nowym 2021 r. również za pośrednictwem platformy Click Meeting.

29 lutego 2020 r.

Uczestnicy dziewiątego z kolei seminarium dyskutowali na temat ostatniej dużej nowelizacji prawa karnego, która nie weszła w życie z uwagi na to, że została skierowana przed jej podpisaniem przez Prezydenta do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie jej zgodności z Konstytucją. Referat wprowadzający pt. "Reforma czy rewolucja? Rozważania na temat zmian w prawie karnym wprowadzonych ustawą z 13 czerwca 2019 r." wygłosił świeżo upieczony członek Stowarzyszenia -  tym razem nie pracownik Instytutu Nauk Prawnych, a student WSH na kierunku: Prawo, Pan Aleksander Kwaśniak. Więcej informacji nt. przebiegu semninarium w aktualnościach WSH >>

30 listopada 2019 r.

Referat wprowadzający do dyskusji w ramach ósmego seminarium wygłosił pracownik Instytutu Nauk Prawnych WSH, mgr Michał Grudecki - jednocześnie nowy członek Stowarzyszenia. Prelegent zaskoczył wszystkich słuchaczy, zwłaszcza założyciela Stowarzyszenia prof. zw. dr hab. Pawła Chmielnickiego, swoim doskonałym przygotowaniem merytorycznym zgodnym z metodą badawczą przyjętą w pracach naukowych Stowarzyszenia "Fontes". Tematem referatu i dalszej dyskusji była "Geneza ustanowienia zakazu stosowania kar cielesnych wobec małoletnich (art. 961 k.r.o.) i skutki jego stosowania". Więcej nt. przebiegu seminarium w aktualnościach WSH >>

5 października 2019 r.

Uczestnicy siódmego seminarium Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa „Fontes” - Oddział w Sosnowcu, w części merytorycznej wysłuchali referatu wprowadzającego do dyskusji, na temat Bezpieczeństwo i higiena służby w służbach mundurowych na przykładzie ustawy o Policji, który wygłosił prof. nadzw. dr hab. Marian Andrzej Liwo. Wystąpienie spotkało się z głębokim uznaniem słuchaczy, w wyniku czego po jego zakończeniu rozgorzała burzliwa dyskusja na temat wykładni przepisów i efektów ich stosowania, w zgodzie z metodą badawczą przyjętą w pracach badawczych Stowarzyszenia „Fontes”.

22 czerwca 2019 r.

Debata w ramach szóstego seminarium Stowarzyszenia „Fontes" dot. kwestii związanych z kosztami obrotu nieruchomościami ponoszonymi przez stronę kościelną. Referat wprowadzający do dyskusji zatytułowany Obniżanie kosztów obrotu nieruchomościami za pomocą działalności religijnej  wygłosił prof. zw. dr hab. Paweł Chmielnicki – twórca metody badawczej obowiązującej w pracy naukowej Stowarzyszenia Badań Nad źródłami i Funkcjami Prawa „FONTES" oraz pomysłodawca i założyciel Stowarzyszenia.

23 marca 2019 r.

Uczestnicy piątego seminarium debatowali nad kwestiami związanymi z instytucjami pożyczkowymi. Referat wprowadzający do dyskusji nt. Analiza instytucjonalna art. 7 pkt 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym i niektórych innych ustaw w zakresie dodania do ustawy o kredycie konsumenckim przepisu art. 33a. z perspektywy instytucji pożyczkowych wygłosiła dr Katarzyna Kurzępa-Dedo, laureatka I miejsca ogólnopolskiego konkursu naukowego na prace badawcze „Wykładnia prawa jako pochodna rozumienia celu i sposobu działania – edycja 2016", organizowanego przez Stowarzyszenie Badań Nad źródłami i Funkcjami Prawa „FONTES".

15 grudnia 2018 r.

Uczestnicy seminarium debatowali nad kwestiami związanymi z czasem pracy pracowników Inspekcji Transportu Drogowego. Referat wprowadzający do dyskusji, przygotowany zgodnie z metodą badawczą przyjętą w Stowarzyszeniu „Fontes” dotyczył tematu Analiza instytucjonalna ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw w zakresie art. 4 pkt 8 nowelizującego art. 77 ustawy o transporcie drogowym. Referat przygotowała i wygłosiła absolwentka WSH (kierunek: Prawo) mgr Ewa Mazelanik – laureatka I miejsca ogólnopolskiego konkursu na prace badawcze „Wykładnia prawa jako pochodna rozumienia celu i sposobu działania – edycja 2017/2018”, w kategorii: Praca magisterska.

20 października 2018 r.

Uczestnicy trzeciego seminarium naukowego Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa „Fontes” Oddział w Sosnowcu debatowali nad kwestiami związanymi z łowiectwem. Referat wprowadzający do dyskusji, na temat Drogi i bezdroża łowiectwa w Polsce wygłosił członek Stowarzyszenia - Pan mgr Mirosław Machoń. Jego wystąpienie wywołało wśród uczestników seminarium burzliwą dyskusję na temat wykładni przepisów i efektów ich stosowania.

7 kwietnia 2018 r.

Uczestnicy drugiego seminarium naukowego debatowali nad kwestiami związanymi z obowiązkowymi szczepieniami. Referat wprowadzający do dyskusji, zatytułowany Obowiązek szczepień a ograniczenie konstytucyjnych praw i wolności – analiza instytucjonalna projektu ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz niektórych innych ustaw wygłosiła absolwentka Wyższej Szkoły Humanitas na kierunku Prawo - Pani Karolina Radlak. Referat został przygotowany zgodnie z metodą badawczą przyjętą w Stowarzyszeniu „Fontes”.

13 stycznia 2018 r.

Pierwsze, inauguracyjne seminarium naukowe zorganizowane w siedzibie WSH otworzyła Prezes sosnowieckiego oddziału dr Magdalena Gurdek jednocześnie pracownik Instytutu Nauk Prawnych WSH, która przedstawiła skład personalny Zarządu Oddziału, a następnie wręczyła wszystkim członkom Stowarzyszenia dyplomy członkowskie.  prof. Paweł Chmielnicki - założyciel i pomysłodawca Stowarzyszenia podziękował pracownikom Instytutu Nauk Prawnych WSH za zaangażowanie w tworzenie Oddziału Stwarzyszenia "Fontes" i propagowanie jego idei nie tylko w środowisku naukowym, ale przede wszystkim studenckim. Rreferat wprowadzający do dyskusji merytorycznej pt. Program Rodzina 500+ – analiza instytucjonalna ustawy  z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, wygłosiły studentki WSH na kierunku Prawo -  Panie Agnieszka Kaczmarek i Wioletta Kudela, co stanowiło namacalny dowód aktywnej działalności Oddziału w środowisku akademickim. Referat ten wywołał burzliwą dyskusję na temat wykładni przepisów i efektów ich stosowania, w zgodzie z metodą badawczą przyjętą w pracach badawczych Stowarzyszenia „Fontes”.