Przejdź do treści
Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Cykl konferencji Dyrektor Liderem

AH jest inicjatorem szeregu działań propagujących wysoką jakość kształcenia, wspierających rozwój edukacji i lokalnego szkolnictwa. Ideą ich podejmowania jest rozwijanie kluczowych kompetencji pracowników oświaty poprzez wydarzenia wysokiej rangi merytorycznej i organizacyjnej - by nauczanie w śląskich i zagłębiowskich szkołach stało się bezpieczne, efektywne i ciekawe, a umiejętności interpersonalne sprzyjały przyjaznej komunikacji pomiędzy nauczycielami, uczniami i ich rodzicami. Stworzenie atmosfery konstruktywnych zmian w zarządzaniu placówkami oświatowymi, w naszych oczach zapobiegnie m. in. powstawaniu sytuacji trudnych i stresowych dla wszystkich ww. grup.

Cykl działań edukacyjnych "Dyrektor Liderem" skierowany jest stricte do dyrektorów szkół, jak również do Naczelników Wydziałów Edukacji w gminach woj. śląskiego. Został zainaugurowany w Akademii Humanitas w roku 2015 konferencją zatytułowaną „Dyrektor Liderem Bezpieczeństwa”. Od tamtej pory, w corocznie organizowanych konferencjach cyklu, bierze udział średnio od 120 do 250 dyrektorów, naczelników i zaproszonych gości. Począwszy od konferencji dotyczącej edukacji włączającej, do udziału w konferencjach zapraszani są również nauczyciele.

 

Dyrektor Liderem Wspierającej Szkoły

Jedenasta konferencja z cyklu
Termin: 14.03.2024 r.

Podstrona konferencji >>

Konferencja organizowana w ramach pierwszej edycji
Zagłębiowskiego Maratonu Nauki >>

Wsparcie psychiczne i emocjonalne dzieci i młodzieży w środowisku szkolnym

Dziesiąta konferencja z cyklu
Termin: 23.03.2023 r.

Podstrona konferencji >>

Zarządzanie kadrą nauczycielską w kryzysie i po kryzysie

Dziewiąta konferencja z cyklu
Termin: 21.11.2019 r.

Podstrona konferencji >>

Relacja z przebiegu >>

Galeria zdjęć >>

Rozwój myślenia społecznego i emocjonalności uczniów ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera
Edukacja włączająca - sprostam wyzwaniu!

Siódma konferencja z cyklu
Termin: 27.03.2018 r.

Podstrona konferencji
Relacja z przebiegu konferencji

 

Dyrektor Liderem ochrony danych osobowych, wizerunku i własności intelektualnej

Szósta konferencja z cyklu
Termin: 09.11.2017 r.

Podstrona konferencji
Relacja z przebiegu konferencji

Dyrektor Liderem Marketingu

Piąta konferencja z cyklu
Termin: 13.03.2017 r.

Podstrona konferencji

 

Dyrektor Liderem Nowoczesnej Edukacji

Czwarta konferencja z cyklu
Termin: 24.11.2016 r.

Podstrona konferencji
Relacja z wydarzenia

Dyrektor Liderem Zarządzania

Trzecia konferencja z cyklu
Termin: 19.05.2016 r.

Podstrona konferencji

Strategia korzystania z zasobów lokalnych i ponadlokalnych w organizowaniu działań ochronnych dla placówek oświatowych

Druga konferencja z cyklu
Termin: 21.01.2016 r.

Podstrona konferencji

Dyrektor Liderem Bezpieczeństwa

Pierwsza konferencja z cyklu
termin: 01.10.2015 r.

Podstrona konferencji