Przejdź do treści
Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

BIG DATA

W razie pytań zachęcamy do kontaktu!

ZADZWOŃ TERAZ lub FORMULARZ KONTAKTOWY

O kierunku

Partner merytoryczny:

Studia realizowane są we współpracy z Altkom Akademią – obecną na rynku od 30 lat firmą zajmującą pozycję lidera branży szkoleniowej w Polsce (zgodnie z prestiżowym rankingiem Computerworld Top 200). Oferta edukacyjna Altkom Akademii obejmuje pełne spektrum potrzeb kompetencyjnych nowoczesnego biznesu – technologie i systemy informatyczne, programowanie, zarządzanie projektami, optymalizację procesów, controlling, prawo i umiejętności miękkie. To ponad tysiąc różnorodnych kursów i egzaminów, z których do tej pory skorzystało około 650 tys. osób, edukowanych przez 300 certyfikowanych wykładowców. W samym 2023 roku Altkom Akademia przeszkoliła ponad 42 000 kursantów!

Wysoki poziom świadczonych usług gwarantuje system zarządzania jakością zgodny z wymogami międzynarodowej normy ISO 9001:2015. Według przeprowadzanych ankiet ewaluacyjnych, 9/10 uczestników poleciłoby szkolenia Altkom Akademii swoim znajomym.

Cel studiów:

Program studiów podyplomowych „Big Data” ma na celu kompleksowe przygotowanie specjalistów do efektywnego analizowania ogromnych ilości danych, stosowania nowoczesnych technologii w dziedzinie uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji oraz wykorzystywania zaawansowanych narzędzi programistycznych i analitycznych. Edukacja w tym zakresie opiera się na głębokim zrozumieniu charakterystyk Big Data, w tym różnorodności, objętości i szybkości generowania danych, co jest kluczowe dla podejmowania decyzji biznesowych. Program zapewnia także solidne podstawy w programowaniu, szczególnie w językach Python i R, które są fundamentem dla pracy z danymi, analizy statystycznej oraz wykorzystania narzędzi do uczenia maszynowego. Nacisk kładziony jest na praktyczne zastosowania wiedzy teoretycznej, co umożliwia absolwentom skuteczne wykorzystywanie zdobytych umiejętności w dynamicznie zmieniającym się środowisku pracy, a także przyczynia się do rozwoju ich kariery zawodowej w sektorach zależnych od analizy i przetwarzania dużych zbiorów danych.

Adresaci:

Program studiów podyplomowych z zakresu Big Data jest idealnie dopasowany do potrzeb różnych grup zawodowych, które chcą rozwijać swoje umiejętności analityczne i technologiczne w zakresie obsługi dużych zbiorów danych. Oto adresaci, dla których studia mogą być szczególnie wartościowe:

 • Analitycy danych: Profesjonaliści, którzy już pracują z danymi i chcą pogłębić swoje umiejętności w zakresie zaawansowanych technik analizy oraz wykorzystania narzędzi Big Data.
 • Programiści i inżynierowie oprogramowania: Osoby techniczne, które chcą poszerzyć swoje kompetencje o analizę danych, uczenie maszynowe i technologie związane z Big Data.
 • Menadżerowie projektów IT: Kierownicy projektów zainteresowani zarządzaniem projektami, które obejmują technologie Big Data, szukający wiedzy o najlepszych praktykach i narzędziach w tym obszarze.
 • Specjaliści BI (Business Intelligence): Analitycy biznesowi, którzy pragną skuteczniej interpretować dane i tworzyć bardziej zaawansowane raporty oraz analizy.
 • Konsultanci i strategowie biznesowi: Profesjonaliści doradzający firmom w zakresie strategii i optymalizacji, którzy chcą lepiej zrozumieć, jak wykorzystać dane do przewidywania trendów i podejmowania decyzji.
 • Absolwenci kierunków technicznych i ścisłych: Osoby z wykształceniem w dziedzinie matematyki, statystyki, informatyki czy inżynierii, którzy chcą specjalizować się w analizie danych i uczeniu maszynowym.

Atuty:

 • Wszechstronne umiejętności w analizie danych - Uczestnicy studiów zdobędą umiejętności w zakresie programowania w Pythonie, analizy danych, jak również zaawansowanych technik wizualizacji w Power BI i analizy w R
 • Praktyczna wiedza z zarządzania projektami w IT - Integracja zarządzania projektami z umiejętnościami technicznymi pozwala na efektywniejsze prowadzenie projektów analitycznych
 • Kompetencje w obsłudze nowoczesnych baz danych - Zdobycie umiejętności w zakresie wykorzystania baz danych MS SQL oraz narzędzi do przetwarzania danych zwiększa wartość rynkową uczestników
 • Doświadczeni praktycy - Nauczanie przez doświadczonych praktyków z branży, co gwarantuje aktualność i praktyczne zastosowanie wiedzy.
 • Elastyczność w nauce, umożliwiająca połączenie studiów z pracą zawodową.

Absolwent:

 • Rozumie i potrafi zastosować zaawansowane technologie Big Data w praktyce zawodowej.
 • Posiada umiejętności programowania w językach Python i R, które są kluczowe w analizie danych.
 • Zna techniki i narzędzia sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego oraz potrafi je wykorzystywać do tworzenia zaawansowanych modeli predykcyjnych.
 • Potrafi zarządzać projektami IT związanych z wdrożeniami systemów przetwarzających i analizujących duże zbiory danych.
 • Efektywnie wykorzystuje bazy danych (np. MS SQL) oraz narzędzia do wizualizacji danych (np. Power BI), aby uzyskać, przetworzyć i zaprezentować dane w sposób zrozumiały i użyteczny.
 • Rozumie procesy analizy danych, od ich pozyskania po zaawansowaną analizę i wizualizację.
 • Podejmuje uzasadnione decyzje oparte na danych i potrafi ocenić ich wpływ na działalność organizacji.
 • Zwiększa efektywność i rentowność projektów dzięki umiejętności efektywnego wykorzystania danych.

Metody pracy:

 • Miniwykład, prezentacja
 • Aktywne ćwiczenia szkoleniowe
 • Studium przypadku

 

Program

Program ramowy:

 • Wprowadzenie do Big Data (20 godz.)
 • Programowanie w języku Python (30 godz.)
 • Analiza danych w języku Python (20 godz.)
 • Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe (30 godz.)
 • Zarządzanie projektami w IT (10 godz.)
 • Wykorzystanie baz danych MS SQL w analizie (20 godz.)
 • Analiza, przetwarzanie i wizualizacja danych w Power BI (20 godz.)
 • Analiza danych w języku R (10 godz.)

Czas trwania studiów:

 • 2 semestry
 • 160 h
 • Zajęcia realizowane są w ciągu weekendowych zjazdów w soboty i niedziele
 • Zajęcia odbywają się w trybie online

Warunki zaliczenia:
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć oraz uzyskanie ocen pozytywnych z dwóch egzaminów semestralnych.

Dokument potwierdzający ukończenie studiów:
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

 

 

Kadra dydaktyczna

Paweł Niemyt

Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku Fizyka, Fizyka z Informatyką, posiada uprawnienia pedagogiczne.

Od 2007 roku spędził na sali ponad 1 200 dni szkoleniowych, szkoląc ponad 7 tys. osób.

Tworzy aplikacje webowe (HTML, XHTML, CSS, PHP, MySQL). Prowadzi szkolenia z zakresu narzędzi zarządzania projektami oraz Business Intelligence z uwzględnieniem instytucji finansowych, jak również automatyzacji pracy z wykorzystaniem VBA.

Jest odpowiedzialny za planowanie sprzedaży, produkcji, magazynów, nadzór nad strukturą wiekową magazynów samochodów osobowych. Tworzy raporty rynkowe i sprzedażowe, a także prognozy dla rynku samochodowego. Rozwija swoje umiejętności dydaktyczne podczas cyklu Train the Trainer z zakresu: Autoprezentacja i kreacja wizerunku, prowadzi warsztaty z higieny głosu z elementami estetyki mówienia.

Specjalizacje trenerskie, które posiada dotyczą tworzenia aplikacji webowych przy użyciu języków HTML, XHTML, CSS, PHP, JS, MySQL, SQL, Microsoft Excel, automatyzacji raportowania i analizy danych z użyciem języka VBA i SQL, Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Microsoft Project (MS Project Server). Jest również posiadaczem wielu certyfikatów.

Łukasz Cupryjak

Absolwent Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Informatycznej w Warszawie na kierunku Zastosowanie Informatyki w Biznesie. Prowadzi szkolenia dla Klientów z branży energetycznej, farmaceutycznej, gier i zakładów, handlu IT, AGD, informatycznej, logistycznej, mediów, motoryzacji, poligrafii i wielu innych.

Współpracuje z wieloma firmami, m.in.: Allegro, Bakalland, Bosch, BZ WBK, CEDC, Dell, Deutche Bank, Elbest, Hewitt, Huber, IBM, Ikea, Jeronimo Martins, KGHM, Lidl, Lotos, Lotos Kolej, Lotos Paliwa, mBank, Ministerstwo Finansów, PGE, PKP, Royal Canin, Tchibo, Torus, Trefl, Unilever.

Organizuje warsztaty szkoleniowe dla różnych firm z całej Polski, gdzie prowadzi cykl wewnętrznych wykładów z tematyki Power BI.

Posiada specjalizacje trenerskie z zakresu Power BI (Power Query, PowerPivot, Power View, Power Map), MS Excel, MS Word, MS Outlook, MS Power Point, Inquire, ECDL, ECCC, PearsonVUE, MOS i Prometric. Jest też posiadaczem wielu prestiżowych certyfikatów.

Tomasz Grabowski

Ukończył studia na kierunku Specjalności baz danych i oprogramowania użytkowego. Prowadzi szkolenia dla niemal wszystkich największych firm w Polsce, organizuje warsztaty szkoleniowe nawet dla Microsoft. Prowadzi cykl wewnętrznych wykładów w tematyce Excela biznesowego i finansowego oraz projektowania baz danych. Aktualnie prowadzi szkolenia dla Altkom Akademia z zakresu MS Excel. MS Access, MS PowerPoint, PREZI.

Na prośbę firmy Microsoft prowadzi seminaria podczas zjazdu opiekunów pracowni komputerowych nt. nowości w Office 2010, seminaria Prezi oraz Excel w zastosowaniach finansowych. Jest odpowiedzialny za cykl szkoleń z tworzenia prezentacji multimedialnych w radiu „Euro”, prezentowanych na antenie jak i w serwisie internetowym.

Posiada specjalizacje trenerskie w zakresie: MS Access, MS Excel, MS Power Point, SQL, PowerPivot, Power Query, Power View & Power Map, Microsoft Power BI Desktop & On-Line. Jest również posiadaczem wielu prestiżowych certyfikatów.

Paweł Michał Zieliński

Absolwent Akademii Górniczo–Hutniczej w Krakowie oraz Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie. Posiada duże doświadczenie trenerskie, prowadzi szkolenia dla największych instytucji państwowych i przedsiębiorstw międzynarodowych a także ćwiczenia z przedmiotu Informatyka dla studentów kierunków menedżerskich Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie.

Prowadzi szkolenia wewnętrzne dla trenerów i pracowników Altkom Akademii. Aktualnie prowadzi szkolenia dla Altkom Akademia z zakresu Excela, Worda, PowerPointa. Uczestnicy warsztatów podkreślają jego bogate praktyczne doświadczenie, wiele ciekawych przykładów pozwalających rozwiązać zadania na które natrafiają w codziennej pracy. Szczególnie podkreślana jest dobra atmosfera w trakcie szkoleń, profesjonalizm i indywidualne podejście do uczestników. Posiada wiele certyfikatów i specjalizacji trenerskich.

mgr inż. Michał Grzemowski

„Automatyczna analiza kodu jest jednym z podstawowych narzędzi ułatwiających utrzymanie jakości kodu w zespole. Poza jakością samego kodu narzędzia do analizy kody wymuszają utrzymanie standardów kodowania, jak również pomagają w optymalizacji wydajnościowej i pamięciowej”.

Absolwent informatyki na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki AGH oraz zarządzania, również na Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie. Posiada 20-letnie  doświadczenie zawodowe w branży IT. Pracował jako programista C++, Java, Python, między innymi w USA i Wielkiej Brytanii, gdzie współpracował bankami inwestycyjnymi w Londynie. Prowadzi zajęcia na uczelni – laboratoria z Pythona. Od kilku lat jest trenerem tego języka programowania. Prowadzi również własną firmę.

W ramach szkoleń z zakresu języka programowania Python prowadzi zajęcia z data science, machine learning, technik testowania, programowania sieciowego i prowadzenia projektu.

Interesuje się nowościami w branży IT, lubi górskie wędrówki i brydż sportowy.

Opłaty

BIG DATA
 • Niezmienne czesne
 • Brak dodatkowych opłat (np. za materiały szkoleniowe, egzaminy, egzamin końcowy)
 • Brak opłaty wakacyjnej
 • Możliwość płatności w 8 ratach (nie powoduje zwiększenia ceny studiów)

Wariant płatności

Cena studiów

Płatność 
8 rat

Cena regularna

5 500 zł

687,50 zł

Absolwenci i studenci Humanitas
(15% mniej)

4 680 zł

585 zł

Bonifikata terminowa 1.000 zł

do dnia 31.07.2024 r.  

4 500 zł*

562,50 zł

 

 

 Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 3 150 zł 

 

Zapisz się

Etapy rekrutacji

1. Wypełnij i wydrukuj kwestionariusz on-line

2.Skompletuj następujące dokumenty:

 • Wydrukowany kwestionariusz (on-line)
 • Kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych I,II stopień lub jednolite magisterskie (oryginał dyplomu należy przedstawić do wglądu)
 • Suplement do dyplomu lub akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela (wymagane odnośnie studiów podyplomowych kwalifikacyjnych) 
 • Dowód osobisty (należy przedstawić do wglądu w celu potwierdzenia tożsamości, podczas zapisu osobistego nie kserować)
 • Potwierdzenie dokonania wymaganych wpłat.

* W przypadku poniższych kierunków od kandydata wymagane są dodatkowe dokumenty:

Logopedia - zaświadczenie od logopedy, foniatr y o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu
  logopedy (według dowolnego wzoru).
Psychologia transportu/Psychologia sądowa - kopia świadectwa ukończenia studiów wyższych na kierunku psychologia (oryginał do wglądu przy podpisaniu umowy).

 

3. Dokonaj opłat za studia:​
(wpłat należy dokonywać z wpisanym czytelnie imieniem, nazwiskiem oraz adresem)

 • opłata rekrutacyjna - 85 zł,


KONTO

Akademia Humanitas
ING Bank Śląski S.A. II Oddział w Sosnowcu
24 1050 1360 1000 0008 0337 9932

 

4. Wybierz formę podpisania umowy finansowej.

Wariant 1
Skompletowane dokumenty dostarcz osoboście do punktu rekrutacyjnego w siedzibie Akademii Humanitas w Sosnowcu

Wariant 2
Skompletowane dokumenty wyślij na adres e-mail: podyplomowe.rekrutacja@humanitas.edu.pl i oczekuj kontaktu od nas.
Po zweryfikowaniu dokumentacji otrzymasz od nas umowę finansową i dalsze szczegółowe informacje. 

 *W przypadku zapisu ONLINE na wybrany kierunek proszę o wysłanie skanów wymaganych dokumentów jako standardowe załączniki PDF  (zdjęcia dokumentów nie są przyjmowane do dokumentacji).

 

W razie pytań zachęcamy do kontaktu!

Punkt Rekrutacyjny
ul. Kilińskiego 43, Sosnowiec
tel. 032 - 36 - 31 - 206
e-mail: podyplomowe.rekrutacja@humanitas.edu.pl