Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

BIG DATA

W razie pytań zachęcamy do kontaktu!

ZADZWOŃ TERAZ lub FORMULARZ KONTAKTOWY

O kierunku

Partner merytoryczny:

CEL STUDIÓW

Przetwarzanie dużych zbiorów danych stało się jedną z najistotniejszych umiejętności specjalistów z obszaru Data Science a „Big Data Scientist” czy „Big Data Architect” są obecnie jednymi z najczęściej poszukiwanych specjalistów w świecie IT. Rośnie liczba organizacji, zarówno z sektora prywatnego jaki i z instytucji publicznych czy agencji rządowych, które korzystają z wyników pozyskanych na drodze analizy dużych zbiorów danych. Na ich podstawie podejmowane są decyzje biznesowe, przewidywane są kluczowe dla nich parametry, a w oparciu o dane historyczne, wyciągane wnioski.

Celem studiów jest przygotowanie specjalistów w zakresie analizy, opracowania, przetwarzania oraz wizualizacji dużych zbiorów danych.

Opiekun merytoryczny kierunku: Paweł Niemyt

ADRESACI

Studia adresowane są do:   

Studia adresowane są do absolwentów kierunków informatycznych i pokrewnych oraz wszystkich osób zainteresowanych poszerzeniem kompetencji w zakresie analizy, przetwarzania i opracowywania dużej ilości danych a także ich wizualizacji.

ATUTY

 • nowoczesna dziedzina wiedzy, pozostająca w trendzie na rynku pracy,
 • szerokie możliwości zatrudnienia na stanowiskach związanych z pozyskiwaniem, analizowaniem i interpretowaniem danych w firmach consultingowych, podmiotach specjalizujących się badaniach rynku i analizie danych, organach administracji publicznej, przedsiębiorstwach oferujących rozwiązania IT dla biznesu,
 • kadrę dydaktyczną stanowią wykwalifikowani wykładowy z wieloletnim doświadczeniem praktycznym i warsztatowym (certyfikaty zawodowe) o wysokich predyspozycjach osobistych w zakresie nauczania.

ABSOLWENT

 • posiada umiejętności z zakresu analizy danych,
 • zna narzędzia wykorzystywanych do ich wizualizacji,
 • posiada wiedzę z zakresu prowadzenia projektów o charakterze Big Data i Data Science,
 • posiada umiejętności pozwalających na organizowanie i zarządzanie infrastrukturą Big Data i Data Science,
 • zna kluczowe typy elementów składowych architektury Big Data posiada umiejętność doboru właściwych narzędzi,
 • zna dostępne na rynku rozwiązania i platformy technologiczne związane z Big Data,
 • posiada wiedzę na temat podstaw programowania w języku Python, uczenia maszynowego oraz sztucznej inteligencji,
 • zna metody statystyczne i ich zastosowanie w analizie danych,
 • posiada kompetencje w zakresie wykorzystywania pozyskanych wyników analizy danych w zarządzaniu przedsiębiorstwem,
 • zna zagadnienia SQL i NoSql oraz najważniejsze elementy języka R,
 • posiada umiejętności tworzenia interaktywnych pulpitów nawigacyjnych (dashboardy).

METODY  PRACY

 • miniwykład, prezentacja
 • aktywne ćwiczenia szkoleniowe
 • studium przypadku

Program

Program ramowy:

 • Wprowadzenie do Big Data
 • Programowanie w języku Python
 • Zaawansowane metody eksploracji danych
 • Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe
 • Zarządzanie projektami w IT (SCRUM)
 • MS SQL (16h) i NoSQL
 • Microsoft Power BI
 • Język R BIOS
 • Technologie Apache Hadoop i Spark
 • AWS w zastosowaniach Big Data

Czas trwania studiów:

2 semestry, 188 h,

Zajęcia realizowane są w ciągu weekendowych zjazdów w soboty i niedziele,

Zajęcia odbywają się w trybie online.

Warunki zaliczenia:

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć, uzyskanie ocen pozytywnych z egzaminów i zaliczenie wszystkich przedmiotów określonych w programie studiów oraz zdanie egzaminu końcowego.

Dokument potwierdzający ukończenie studiów:


Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

 

 

Kadra dydaktyczna

Paweł Niemyt

Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku Fizyka, Fizyka z Informatyką, posiada uprawnienia pedagogiczne.

Od 2007 roku spędził na sali ponad 1 200 dni szkoleniowych, szkoląc ponad 7 tys. osób.

Tworzy aplikacje webowe (HTML, XHTML, CSS, PHP, MySQL). Prowadzi szkolenia z zakresu narzędzi zarządzania projektami oraz Business Intelligence z uwzględnieniem instytucji finansowych, jak również automatyzacji pracy z wykorzystaniem VBA.

Jest odpowiedzialny za planowanie sprzedaży, produkcji, magazynów, nadzór nad strukturą wiekową magazynów samochodów osobowych. Tworzy raporty rynkowe i sprzedażowe, a także prognozy dla rynku samochodowego. Rozwija swoje umiejętności dydaktyczne podczas cyklu Train the Trainer z zakresu: Autoprezentacja i kreacja wizerunku, prowadzi warsztaty z higieny głosu z elementami estetyki mówienia.

Specjalizacje trenerskie, które posiada dotyczą tworzenia aplikacji webowych przy użyciu języków HTML, XHTML, CSS, PHP, JS, MySQL, SQL, Microsoft Excel, automatyzacji raportowania i analizy danych z użyciem języka VBA i SQL, Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Microsoft Project (MS Project Server). Jest również posiadaczem wielu certyfikatów.

Łukasz Cupryjak

Absolwent Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Informatycznej w Warszawie na kierunku Zastosowanie Informatyki w Biznesie. Prowadzi szkolenia dla Klientów z branży energetycznej, farmaceutycznej, gier i zakładów, handlu IT, AGD, informatycznej, logistycznej, mediów, motoryzacji, poligrafii i wielu innych.

Współpracuje z wieloma firmami, m.in.: Allegro, Bakalland, Bosch, BZ WBK, CEDC, Dell, Deutche Bank, Elbest, Hewitt, Huber, IBM, Ikea, Jeronimo Martins, KGHM, Lidl, Lotos, Lotos Kolej, Lotos Paliwa, mBank, Ministerstwo Finansów, PGE, PKP, Royal Canin, Tchibo, Torus, Trefl, Unilever.

Organizuje warsztaty szkoleniowe dla różnych firm z całej Polski, gdzie prowadzi cykl wewnętrznych wykładów z tematyki Power BI.

Posiada specjalizacje trenerskie z zakresu Power BI (Power Query, PowerPivot, Power View, Power Map), MS Excel, MS Word, MS Outlook, MS Power Point, Inquire, ECDL, ECCC, PearsonVUE, MOS i Prometric. Jest też posiadaczem wielu prestiżowych certyfikatów.

Tomasz Grabowski

Ukończył studia na kierunku Specjalności baz danych i oprogramowania użytkowego. Prowadzi szkolenia dla niemal wszystkich największych firm w Polsce, organizuje warsztaty szkoleniowe nawet dla Microsoft. Prowadzi cykl wewnętrznych wykładów w tematyce Excela biznesowego i finansowego oraz projektowania baz danych. Aktualnie prowadzi szkolenia dla Altkom Akademia z zakresu MS Excel. MS Access, MS PowerPoint, PREZI.

Na prośbę firmy Microsoft prowadzi seminaria podczas zjazdu opiekunów pracowni komputerowych nt. nowości w Office 2010, seminaria Prezi oraz Excel w zastosowaniach finansowych. Jest odpowiedzialny za cykl szkoleń z tworzenia prezentacji multimedialnych w radiu „Euro”, prezentowanych na antenie jak i w serwisie internetowym.

Posiada specjalizacje trenerskie w zakresie: MS Access, MS Excel, MS Power Point, SQL, PowerPivot, Power Query, Power View & Power Map, Microsoft Power BI Desktop & On-Line. Jest również posiadaczem wielu prestiżowych certyfikatów.

Paweł Michał Zieliński

Absolwent Akademii Górniczo–Hutniczej w Krakowie oraz Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie. Posiada duże doświadczenie trenerskie, prowadzi szkolenia dla największych instytucji państwowych i przedsiębiorstw międzynarodowych a także ćwiczenia z przedmiotu Informatyka dla studentów kierunków menedżerskich Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie.

Prowadzi szkolenia wewnętrzne dla trenerów i pracowników Altkom Akademii. Aktualnie prowadzi szkolenia dla Altkom Akademia z zakresu Excela, Worda, PowerPointa. Uczestnicy warsztatów podkreślają jego bogate praktyczne doświadczenie, wiele ciekawych przykładów pozwalających rozwiązać zadania na które natrafiają w codziennej pracy. Szczególnie podkreślana jest dobra atmosfera w trakcie szkoleń, profesjonalizm i indywidualne podejście do uczestników. Posiada wiele certyfikatów i specjalizacji trenerskich.

mgr inż. Michał Grzemowski

„Automatyczna analiza kodu jest jednym z podstawowych narzędzi ułatwiających utrzymanie jakości kodu w zespole. Poza jakością samego kodu narzędzia do analizy kody wymuszają utrzymanie standardów kodowania, jak również pomagają w optymalizacji wydajnościowej i pamięciowej”.

Absolwent informatyki na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki AGH oraz zarządzania, również na Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie. Posiada 20-letnie  doświadczenie zawodowe w branży IT. Pracował jako programista C++, Java, Python, między innymi w USA i Wielkiej Brytanii, gdzie współpracował bankami inwestycyjnymi w Londynie. Prowadzi zajęcia na uczelni – laboratoria z Pythona. Od kilku lat jest trenerem tego języka programowania. Prowadzi również własną firmę.

W ramach szkoleń z zakresu języka programowania Python prowadzi zajęcia z data science, machine learning, technik testowania, programowania sieciowego i prowadzenia projektu.

Interesuje się nowościami w branży IT, lubi górskie wędrówki i brydż sportowy.

Opłaty

Atuty:
 • Niezmienne czesne
 • Brak dodatkowych opłat (np. za materiały szkoleniowe, egzaminy, egzamin końcowy)
 • Brak opłaty wakacyjnej
 • Możliwość płatności w ratach (nie powoduje zwiększenia ceny studiów)

Wariant płatności

Płatność
w 8 ratach

Płatność
w 2 ratach

Cena studiów

Cena regularna

725 zł

2 900 zł

5 800 zł

Absolwenci i studenci Humanitas
(15% mniej)

616,25 zł

2 465 zł

4 930 zł

Promocja „Im wcześniej tym lepiej”
(500 zł mniej do 23 sierpnia 2022 r. )

662,50 zł

2 650 zł

5 300 zł

Zapisz się

Etapy rekrutacji

1. Wypełnij i wydrukuj kwestionariusz on-line

2.Skompletuj następujące dokumenty:

 • Wydrukowany kwestionariusz (on-line)
 • Kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał dyplomu należy przedstawić do wglądu)
 • Suplement do dyplomu lub akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela (wymagane odnośnie studiów podyplomowych kwalifikacyjnych) 
 • Dowód osobisty (należy przedstawić do wglądu w celu potwierdzenia tożsamości, nie kserować)
 • Potwierdzenie dokonania wymaganych wpłat.

* W przypadku poniższych kierunków od kandydata wymagane są dodatkowe dokumenty:

Logopedia - zaświadczenie od logopedy, foniatr y o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu
  logopedy (według dowolnego wzoru).
Psychologia transportu/Psychologia sądowa - kopia świadectwa ukończenia studiów wyższych na kierunku psychologia (oryginał do wglądu przy podpisaniu umowy).

3. Dokonaj opłat za studia:​
(wpłat należy dokonywać z wpisanym czytelnie imieniem, nazwiskiem oraz adresem)

 • opłata rekrutacyjna - 85 zł,


KONTO

Wyższa Szkoła Humanitas
ING Bank Śląski S.A. II Oddział w Sosnowcu
24 1050 1360 1000 0008 0337 99324.  Prześlij zeskanowane dokumenty e – mailem na adres:
podyplomowe.rekrutacja@humanitas.edu.pl

Umowa finansowa jest podpisywana po zweryfikowaniu przesłanych dokumentów przez specjalistę ds. rekrutacji. Termin podpisania umowy ustalany jest maksymalnie do 7 dni od przesłania wszystkich wymaganych dokumentów lub indywidualnie.


5. Na miejscu otrzymasz umowę o warunkach płatności za usługi edukacyjne
.

 • Kandydat wybiera wariant płatności oraz otrzymuje harmonogram wpłat.
 • Płatność za studia dokonywana jest na indywidualne konto. Opłata za studia może być uiszczana w ratach.
 • Cena studiów obejmuje całość kosztów, łącznie z materiałami, zaświadczeniami wydawanymi na wniosek słuchacza oraz świadectwem ukończenia studiów.

Dbając o Państwa, zachowujemy najwyższe standardy bezpieczeństwa w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną.


W razie pytań zachęcamy do kontaktu!

tel.: 32 363-12-27 (ZADZWOŃ TERAZ)
fax.: 
32 363-12-07
e-mail: podyplomowe.rekrutacja@humanitas.edu.pl
Pokój: 
009 (parter)