Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Innowacyjne Kształcenie w Akademii Humanitas

Cel i planowane efekty projektu

Celem projektu jest podniesienie kompetencji studentów Akademii Humanitas na następujących kierunkach: Filologia Angielska (I stopień), Psychologia (jednolite magisterskie), Administracja (I stopień), Bezpieczeństwo Narodowe (I stopień), BHP (I stopień), Prawo (jednolite magisterskie), Pedagogika (I i II stopień), Zarządzanie (I i II stopień) i Elektroradiologia (I stopień) poprzez wdrożenie nowych lub zmodyfikowanych Programów Kształcenia oraz ich realizację w oparciu o innowacyjne metody nauczania takie jak Symulator Przypadków czy e-learning. W ramach projektu zostaną stworzone laboratoria wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt, co pozwoli na prowadzenie zajęć z zastosowaniem najnowszych technik pracy ze studentami. Stworzenie laboratoriów będzie miało na celu realizację zajęć praktycznych, umożliwiających studentom przyswajanie wiedzy w warunkach odzwierciedlających realne warunki pracy. Ponad to projekt zakłada dodatkowe formy wsparcia dla studentów takich jak szkolenia w zakresie dodatkowych kwalifikacji oraz wizyty studyjne u pracodawców, podczas których możliwe będzie poznanie specyfiki pracy w branży oraz wzmocnienie kompetencji zawodowych i komunikacyjnych.

Czas realizacji projektu

01.04.2019r. – 31.03.2023r.

Wartość projektu

6 627 101,34 zł

Dofinansowanie

6 426 355,96 zł