Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Laboratoria kierunkowe - pomoce dydaktyczne

W ramach uzyskanego przez Dział Projektów WSH wielomilionowego dofinansowania do realizacji przez Wyższą Szkołę Humanitas projektów edukacyjnych, część środków została przeznaczona na rozwój infrastruktury uczelnianej, zakup nowoczesnych sprzętów i pomocy dydaktycznych na potrzeby poszczególnych kierunków, likwidację barier w dostępie do studiów i zapewnienie dostępności uczelni dla osób z niepełnosprawnościami. Działania te realizowane są od roku 2019 głównie w ramach trzech projektów:

Do dnia dzisiejszego, powstały i zostały w pełni wyposażone 4 opisane niżej pracownie kierunkowe, a istniejąca już pracownia psychologiczna zyskała nowe obszary wykorzystania poprzez doposażenie jej w najnowsze  sprzęty i pomoce edukacyjne. W chwili obecnej jesteśmy na etapie aranżacji dwóch laboratoriów, do których pomoce dydaktyczne zostały już zakupione: BHP i ELEKTRORADIOLOGIA oraz projektowania kolejnych - zgodnych z nowopowstającymi na Uczelni kierunkami studiów.

Laboratorium językowe

Laboratorium językowe znajduje się w sali 110 na I piętrze. Zostało wyposażone w nowoczesny system do tłumaczeń symultanicznych w skład którego wchodzą m. in.:

 • 2-os. wygłuszona kabina tłumaczy,
 • 18 stanowisk odsłuchowych - każdy odbiornik posiada osobne ustawienie poziomu głośności, co zwiększa komfort odbioru tłumaczenia.

Ponadto w laboratorium znajdują się:

 • 2 stanowiska komputerowe,
 • tablica multimedialna,
 • interaktywny monitor 65",
 • projektor multimedialny.

Dzięki wyposażeniu laboratorium w system tłumaczenia symultanicznego, studenci Humanitas mają unikalną możliwość sprawdzenia w praktyce na czym polega i jak wygląda praca tłumacza podczas obcojęzycznych konferencji, zjazdów branżowych czy innych wydarzeń, w trakcie których koniecznym jest tego typu tłumaczenie.

Laboratorium pedagogiczne

Laboratorium pedagogiczne znajduje się w sali 310 na III piętrze. Zostało zaprojektowane w sposób, by mogły odbywać się w nim zajęcia różnego typu.

Część wykładowa/ćwiczeniowa wyposażona w:

 • standardowe krzesła z blatami,
 • interaktywny monitor 65",
 • projektor multimedialny,
 • zamknięte szafy zawierające drobne pomoce dydaktyczne takie jak gry edukacyjne, logiczne, klocki konstrukcyjne, materiały edukacyjne, tablice manipulacyjne, figurki silikonowe, maty i piłki sensoryczne, itp. itd.,

przechodzi płynnie w część przeznaczoną do realizacji zajęć warsztatowych z użyciem:

 • przyrządów i pomocy niezbędnych w terapii Snoezelen, dostępnych w ramach sali doświadczania świata m. in.: 1. kącik UV z prysznicem UV, lustrem UV, akwarium UV oraz świecącymi w świetle UV zabawkami z ruchomym wypełnieniem; 2. projektor za pomocą którego można uzyskać ruchome obrazy na ekranie, ścianie lub suficie wykorzystując tarcze żelowe i tarcze obrotowe; 3. kolumna bąbelkowa 110 cm; 4. lustro sferyczne zniekształcające obraz; 5. gry muzyczno-świetlne; 6. panele interaktywne emitujące dźwięki i światło; 7. baldachim świetlny światłowodowy; 8. łóżko wodne z funkcjami masażu, odseparowane od reszty sali kurtyną światłowodową, itp.
 • podłogi interaktywnej - magiczny dywan FunTronic z zainstalowanymi w ramach jednostki centralnej programami do aktywności rehabilitacyjno-terapeutycznych oraz aktywności stymulujących rozwój funkcji wykonawczych,
 • kilkunastoelementowego systemu materacy, podwiesi, huśtawek i innych elementów do terapii integracji sensorycznej,
 • wielkoformatowych pomocy piankowych do zabaw ruchowych wyzwalających kreatywność.

Ponadto, wykładowcy w ramach zajęć ze studentami mogą wykorzystywać pomoce niezbędne do rozwoju u dzieci myślenia komputacyjnego, nauki kodowania i programowania, takie jak:

 • ozobot Evo,
 • WonderPack - roboty Dash&Dot,
 • Lego WeDo 2.0 – zestaw bazowy z oprogramowaniem Lego 45300,
 • mata edukacyjna Humanitas z 35. zestawami kafli edukacyjnych.

Pomoce dydaktyczne i sprzęt, w który zostało wyposażone laboratorium pedagogiczne WSH są coraz częściej stosowane w przedszkolach i szkołach, co sprawia, że absolwent po otrzymaniu dyplomu może od razu przystąpić do wykonywanej pracy zgodnie z wykształceniem.

Stworzone w WSH laboratorium pedagogiczne pozwala:

 • wykładowcom - na przeprowadzanie praktycznych zajęć z zastosowaniem najnowszych pomocy i technik pracy,
 • studentom - urealnienie warunków odbywania zajęć pod względem przyszłego warsztatu pracy.

Ogrodowa pracownia sensoryczna

 Ogród sensoryczny - inaczej ogród zmysłów, park polisensoryczny.

Ogrodowa pracownia sensoryczna Wyższej Szkoły Humanitas powstaje od września 2020 r. w wyniku celowego, podzielonego na kilka etapów zagospodarowania terenów zielonych wokół Uczelni. Teren został zaprojektowany w oparciu o swobodne linie i geometryczne kształty - sprawia zatem wrażenie uporządkowanej i wygodnej przestrzeni.

Zadanie, tworzonej w cyklu zgodnym z porami roku pracowni, jest zarówno edukacyjne, jak i terapeutyczne. Powstające w jej ramach przyjazne i wielofunkcyjne miejsca przeznaczone są do praktycznej nauki rozpoznawania i realizowania potrzeb osób (szczególnie dzieci) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Każdy zakątek ogrodu ma dostarczać doświadczeń dla innych zmysłów. W trakcie I etapu prac powstały m. in.:

 • rabata długokwitnąca (bylinowa) - tworzą ją tulipany, słoneczne rudbekie, różnobarwne i różnokształtne jeżówki, pysznogłówki, omszone szałwie, miododajne naparstnice, kolorowe jak ptaki orliki itp.,
 • rabata woni - tutaj nie mogło zabraknąć macierzanki, lawendy, piwonii, kocimiętki czy goździków,
 • rabata z trawami - różne rodzaje miskantów sąsiadują tu z turzycami, trawą bambusową, czy rozplenicą japońską.

Roślinom rabatowym towarzyszą pięknie kwitnące wiosną a owocujące latem i wczesną jesienią drzewa:

 • wszechobecne kasztanowce,
 • kilka rodzajów klonów,
 • lipy,
 • robinie akacjowe,
 • morwa biała,
 • a także - jabłonie, śliwy, wiśnie i grusze.

W ogrodzie nie brakuje zarówno zimozielonych iglaków - sosen i świerków, jak i zrzucających na zimę igieł modrzewi, pod którymi wiosną kwitną kolorowe tulipany i pachnące konwalie. W różnych częściach ogrodu w lecie będzie można podziwiać intensywnie pachnące róże oraz wielokształtne i wielobarwne hortensje.

Krzywy i byliny zaplanowane do nasadzeń w ogrodzie w trakcie poszczególnych etapów prac zostały tak dobrane, aby podczas całego sezonu wegetacyjnego charakteryzowały się bogatą paletą harmonijnych barw. 

Przed nami jeszcze kilka etapów realizacyjnych i na prawdę sporo pracy, aby ogród sensoryczny nabrał ostatecznego kształtu. Co jednak najważniejsze - czerpiemy z niej ogromną radość, a zapału dodaje cel nadrzędny:

stworzenie studentom Humanitas możliwości efektywniejszej nauki w bezpośrednim kontakcie z przyrodą oraz pozostałymi elementami zaprojektowanymi w ramach pracowni i doświadczania ich faktycznego wpływu na zmysły, by łatwiej mogli wykorzystać poznane metody w przyszłej pracy z uczniami.

Symulacyjna sala rozpraw

Studenci prawa Wyższej Szkoły Humanitas jako nieliczni w Polsce mają możliwość korzystania w trakcie zajęć z profesjonalnej sali rozpraw, która została stworzona na Uczelni, w auli im. prof. Czesława Kupisiewicza. Pomieszczenie zostało zaplanowane tak, by w pełni odzwierciedlało prawdziwą salę sądową.

Dzięki niej oraz wszelkim pomocom dydaktycznym wchodzącym w jej skład, m.in.:

 • togi adwokackie,
 • togi prokuratorskie,
 • togi sędziowskie,
 • togi protokolanckie,

kształcenie studentów jest zbliżone do realnych warunków, w jakich będą funkcjonować po zakończeniu studiów i obronie pracy magisterskiej.

Elementami wchodzącymi w skad zestawu symulacyjnego są również:

 • kamery monitorujące całą salę oraz rejestrujące zeznania świadka,
 • cyfrowy rejestrator, który nagrywa przebieg rozprawy.

Dzięki nagraniom, które są udostępniane studentom na platformie WSH, studenci nie tylko mogą uczestniczyć w symulacji rozpraw sądowych ale również analizować swoje zachowania i poszczególne etapy procesu.

Praktyka w sali symulacji rozpraw sądowych pozwoli studentom nie tylko rozwinąć umiejętności prawidłowych zachowań pożądanych w trakcie rozpraw, ale również nauczyć się posługiwania nowoczesnym sprzętem, który funkcjonuje w polskim sądownictwie.

Pracownia psychologiczna

Funkcjonująca w należącym do Uczelni lokalu, przy ul. Kilińskiego 56 pracownia psychologiczna Wyższej Szkoły Humanitas, na przełomie 2020/2021 została doposażona w szereg najnowszych pomocy dydaktycznych, takich jak:

 • urządzenia do badań psychologicznych i psychotecznicznych,
 • testy psychologiczne,
 • zestaw do diagnozy metodą biofeedback i neurofeedback,
 • modele anatomiczne.

Dzięki zgromadzonym pomocom w postaci aparatów, testów, modeli itp., umożliwiającym m. in.:

 • badanie koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • diagnozowanie szybkości reakcji psychomotorycznej,
 • pomiar koncentracji uwagi, dokładności spostrzegania, szybkości podejmowania decyzji, odporności na zmęczenie,
 • oceny koordynacji, podzielności oraz przerzutności uwagi w warunkach presji czasowej,

studenci Humanitas mają dostęp do najpopularniejszych narzędzi pracy psychologów, stosowanych w zakresie  psychologii pracy, psychologii transportu, psychologii sportu, diagnostyce klinicznej itp.

Wszelkie szczegółowe informacje związane z zasadami korzystania z pracowni
oraz pomocy dydaktycznych, w które została wyposażona znajdują się na
podstronie pracowni psychologicznej Humanitas