Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Laboratoria kierunkowe - pomoce dydaktyczne

W ramach uzyskanego przez Dział Projektów AH wielomilionowego dofinansowania do realizacji przez Akademię Humanitas projektów edukacyjnych, część środków została przeznaczona na rozwój infrastruktury uczelnianej, zakup nowoczesnych sprzętów i pomocy dydaktycznych na potrzeby poszczególnych kierunków, likwidację barier w dostępie do studiów i zapewnienie dostępności uczelni dla osób z niepełnosprawnościami. Działania te realizowane są od roku 2019 głównie w ramach czterech projektów:

Przygotowaniem pomocy dydaktycznych dla Państwa zajmuje się Zespół pomoce.dydaktyczne Humanitas. Dodatkowych informacji mogą Państwo uzyskać pisząc na adres: pomoce.dydaktyczne@humanitas.edu.pl

Do dnia dzisiejszego, powstało i zostało w pełni wyposażonych 8 opisanych niżej laboratoriów kierunkowych, a istniejąca już PRACOWNIA PSYCHOLOGICZNA zyskała nowe obszary wykorzystania poprzez doposażenie jej w najnowsze  sprzęty i pomoce edukacyjne. W chwili obecnej jesteśmy na etapie projektowania kolejnych - zgodnych z nowopowstającymi na Uczelni kierunkami studiów.

Laboratorium BHP

Laboratorium BHP znajduje się w sali 308 na III piętrze siedziby Uczelni.

W laboratorium znajdują się m. in.:

 • nowoczesne i wygodne krzesła z blatami,
 • interaktywny monitor 65",
 • projektor multimedialny,
 • fantom Little Anne QCPR (Laerdall),
 • hełmy ochronne różnego typu,
 • kamizelki ostrzegawcze,
 • rozbudowany zestaw pozoracji ran Nasco HEALTHCARE (Armstrong Medical),
 • plansze edukacyjne przedstawiające znaki zgodne z normą PN-EN ISO-7010 (BHP: nakazu, zakazu, ostrzegawcze oraz OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ) a także znaki uzupełniające.

W trakcie zajęć ze studentami wykładowcy mogą również wykorzystywać następujące pomoce:

 • zestaw fantomów Little Family QCPR (dorosły, dziecko, niemowlę) Laerdall,
 • fantom reanimacyjny Resusci Anne QCPR - Full Body (Laerdall),
 • automatyczne defibrylatory zewnętrzne AED Trainer XFT-120-c+,
 • apteczkę udzialania pierwszej pomocy zgodną z normą DIN 13164,
 • 26 różnych instrukcji BHP.

 

Pomoce dydaktyczne i sprzęt multimedialny zostały zakupione w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020

 

Laboratorium językowe

Laboratorium językowe znajduje się w sali 110 na I piętrze. Zostało wyposażone w nowoczesny system do tłumaczeń symultanicznych w skład którego wchodzą m. in.:

 • 2-os. wygłuszona kabina tłumaczy,
 • 18 stanowisk odsłuchowych - każdy odbiornik posiada osobne ustawienie poziomu głośności, co zwiększa komfort odbioru tłumaczenia.

Ponadto w laboratorium znajdują się:

 • 2 stanowiska komputerowe,
 • tablica multimedialna,
 • interaktywny monitor 65",
 • projektor multimedialny.

Dzięki wyposażeniu laboratorium w system tłumaczenia symultanicznego, studenci Humanitas mają unikalną możliwość sprawdzenia w praktyce na czym polega i jak wygląda praca tłumacza podczas obcojęzycznych konferencji, zjazdów branżowych czy innych wydarzeń, w trakcie których koniecznym jest tego typu tłumaczenie.

Pomoce dydaktyczne i sprzęt multimedialny zostały zakupione w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020

Laboratoria elektroradiologiczne

Laboratoria elektroradiologiczne znajdują się w salach 306 i 307 na III piętrze. Zostały zaprojektowane w sposób, by mogły odbywać się w nich zarówno wykłady, jak i ćwiczenia.

W każdym z dwóch laboratoriów znajdują się m. in.:

 • standardowe stoły i krzesła,
 • interaktywny monitor 65",
 • projektor multimedialny.

Ponadto pomiędzy laboratoriami rozdzielono następujące kierunkowe pomoce dydaktyczne:

 • system rentgenowski Perform-X/Control-X umożliwiający symulacje wykonywania wszelkiego rodzaju badań rentgenowskich kości i płuc. Zestaw zawiera: kolumnę rentgenowską na szynie jezdnej; lampę rentgenowską i kolimator; stół rentgenowski o stałej wysokości; statyw płucny; kratki bucky z szufladą w stole i statywie; stację technika/pulpit sterowniczy z programami anatomicznym,
 • model współczulnego układu nerwowego człowieka w postaci płaskorzeźby przedstawiającej sploty, zwoje, nerwy i ich stosunek do struktur głowy, szyi, klatki piersiowej, brzucha i miednicy (SOMSO Modelle),
 • 22-częściowy, rozbieralny model czaszki dorosłego człowieka (czaszka osteopatyczna),
 • neuroanatomiczny model głowy (SOMSO Modelle),
 • model współczulnego układu nerwowego człowieka w postaci płaskorzeźby przedstawiającej sploty, zwoje, nerwy i ich stosunek do struktur głowy, szyi, klatki piersiowej, brzucha i miednicy (SOMSO Modelle),
 • zestaw fantomów do nauki resuscytacji Little Family QCPR (Laerdall),
 • 2-klatkowy negatoskop ULTRAVIOL NP 21HF na statywie,
 • kozetka i wózek medyczny stanowiące elementy zestawu do przeprowadzania symulacji badań diagnostycznych,
 • plansze edukacyjne przedstawiające budowę różnych organów i układów funkcjonujących w ciele człowieka (mózg, mięśnie, układ krwionośny, układ oddechowy, układ pokarmowy).

 

Oprócz pomocy stanowiących ekspozycję laboratorium, wykładowcy w trakcie zajęć ze studentami mogą także wykorzystywać następujące zestawy diagnostyczne/urządzenia medyczne:

 • zestaw do badań audiometrycznych oparty na audiometrze diagnostycznym HARP Basic (Inventis srl),
 • najnowszy model spirometru diagnostycznego Spirolab NEW (Mir),
 • zestaw do badań diagnostycznych serca oparty na elektrokardiografie AsCARD Grey v.07.205 System (Aspel SA),
 • zestaw do badań ucha środkowego oparty na tympanometrze Timpani (Inventis srl),
 • zestaw do badań laryngologicznych HEINE BETA oparty na otoskopie światłowodowym BETA 200,
 • negatoskopy 1-klatkowe LED.

Pomoce dydaktyczne i sprzęt, w który zostały wyposażone laboratoria elektroradiologiczne AH stanowią bazę realnych sprzętów medycznych pozwalających studentom na dokładne zapoznanie się z ich budową i składem, funkcjonalnościami, sposobami przeprowadzania badań diagnostycznych oraz odczytywania wyników uzyskanych dzięki tym badaniom.

Stworzone w AH laboratoria elektroradiologiczne pozwalają:

 • wykładowcom - na przeprowadzanie praktycznych zajęć z zastosowaniem realnych, nowoczesnych urządzeń medycznych,
 • studentom - urealnienie warunków odbywania zajęć pod względem przyszłego warsztatu pracy.

Pomoce dydaktyczne i sprzęt multimedialny zostały zakupione w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020

Laboratorium kryminalistyczne

Laboratorium kryminalistyczne znajduje się w sali 309 na III piętrze siedziby Uczelni.

W laboratorium znajdują się m. in.:

 • nowoczesne i wygodne krzesła z blatami (48 miejsc),
 • interaktywny monitor 65",
 • projektor multimedialny.

W laboratorium częściowo zostały wyeksponowane specjalistyczne pomoce dydaktyczne. W trakcie ćwiczeń przeprowadzanych przez doświadczonych techników policyjnych - wykorzystujących 105 różnych rodzajów sprzętów i materiałów zgromadzonych w dwóch kompletnie wyposażonych walizkach kryminalistycznych - studenci kierunku Bezpieczeństwo Narodowe mają możliwość samodzielnego przeprowadzenia procesu ujawniania i zabezpieczania różnego rodzaju śladów pozostawianych na miejscu przestępstwa. Mają również okazję samodzielnie oznaczyć takie miejsce oraz pozostawione w nim ślady.


Wśród zapewnionych przez Uczelnię profesjonalnych sprzętów stanowiących pomoce dydaktyczne dla studentów Bezpieczeństwa Narodowego znalazły się m. in.:

 • poduszki daktyloskopijne,
 • folie pozytywowe i żelowe,
 • lusterka inspekcyjne,
 • proszki daktyloskopijne i magnetyczne,
 • wałki do rozprowadzania tuszu daktyloskopijnego,
 • różnego rozmiaru pędzle wykonane z włosia wiewiórki, bobra, puchu marabuta

oraz wiele innych przyrządów i materiałów pozwalających na profesjonalne zdjęcie i zabezpieczenie śladów przestępstwa.

Pomoce dydaktyczne i sprzęt multimedialny zostały zakupione w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020

Laboratorium pedagogiczne

Laboratorium pedagogiczne znajduje się w sali 310 na III piętrze. Zostało zaprojektowane w sposób, by mogły odbywać się w nim zajęcia różnego typu. Laboratorium pedagogiczne składa się z trzech pomieszczeń:

 • sala wykładowo-warsztatowa (pomieszczenie A),
 • pracownia SI z elementami Sali doświadczania świata (pomieszczenie B),
 • pracownia UV również z elementami Sali doświadczania świata (pomieszczenie C).

Sala A została wyposażona w:

 • standardowe krzesła z blatami,
 • interaktywny monitor 65",
 • projektor multimedialny,
 • zamknięte szafy zawierające drobne pomoce dydaktyczne takie jak gry edukacyjne, logiczne, klocki konstrukcyjne, materiały edukacyjne, tablice manipulacyjne, figurki silikonowe, maty, piłki sensoryczne itp.

Pomieszczenia B i C są miejscami, w których wyeksponowano kierunkowe pomoce dydaktyczne. Są one oddzielone od pomieszczenia A specjalną taśmą. Korzystanie z pomieszczeń B i C odbywa się w obuwiu zmiennym.

Pomieszczenia B i C składają się na część przeznaczoną do realizacji zajęć warsztatowych z użyciem:

 • przyrządów i pomocy niezbędnych w terapii Snoezelen, dostępnych w ramach sali doświadczania świata m. in.: 1. kącik UV z prysznicem UV, lustrem UV, akwarium UV oraz świecącymi w świetle UV zabawkami z ruchomym wypełnieniem; 2. projektor za pomocą którego można uzyskać ruchome obrazy na ekranie, ścianie lub suficie wykorzystując tarcze żelowe i tarcze obrotowe; 3. kolumna bąbelkowa 110 cm; 4. lustro sferyczne zniekształcające obraz; 5. gry muzyczno-świetlne; 6. panele interaktywne emitujące dźwięki i światło; 7. baldachim świetlny światłowodowy; 8. łóżko wodne z funkcjami masażu, odseparowane od reszty sali kurtyną światłowodową, itp.
 • podłogi interaktywnej - magiczny dywan FunTronic z zainstalowanymi w ramach jednostki centralnej programami do aktywności rehabilitacyjno-terapeutycznych oraz aktywności stymulujących rozwój funkcji wykonawczych,
 • kilkunastoelementowego systemu materacy, podwiesi, huśtawek i innych elementów do terapii integracji sensorycznej,
 • wielkoformatowych pomocy piankowych do zabaw ruchowych wyzwalających kreatywność.

Ponadto, wykładowcy w ramach zajęć ze studentami mogą wykorzystywać pomoce niezbędne do rozwoju u dzieci myślenia komputacyjnego, nauki kodowania i programowania, takie jak:

Pomoce dydaktyczne i sprzęt, w który zostało wyposażone laboratorium pedagogiczne AH są coraz częściej stosowane w przedszkolach i szkołach, co sprawia, że absolwent po otrzymaniu dyplomu może od razu przystąpić do wykonywanej pracy zgodnie z wykształceniem.

Stworzone w AH laboratorium pedagogiczne pozwala:

 • wykładowcom - na przeprowadzanie praktycznych zajęć z zastosowaniem najnowszych pomocy i technik pracy,
 • studentom - urealnienie warunków odbywania zajęć pod względem przyszłego warsztatu pracy.

Pomoce dydaktyczne i sprzęt multimedialny zostały zakupione w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020

Laboratorium uniwersalnego projektowania i dostępności

Laboratorium uniwersalnego projektowania i dostępności znajduje się w sali 207 na II piętrze. Zostało zaprojektowane w sposób, by mogły odbywać się w nim zarówno wykłady, jak i ćwiczenia.

W laboratorium znajdują się m. in.:

 • krzesła z blatami,
 • interaktywny monitor 65",
 • pomoce dydaktyczne:

Wśród pomocy dydaktycznych zgromadzonych w laboratorium znajdują się m. in.:

 • zestawy gogli, dzięki którym studenci mogą poczuć, jak widzą świat osoby z różnymi dolegliwościami,
 • opaski echolokacyjne, które wykorzystując wibracje ułatwiają funkcjonowanie w przestrzeni osobom niewidomym,
 • zestawy symulatorów dyskomfortu funkcjonowania w społeczeństwie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu,
 • kombinezony geriatryczne pozwalające poczuć studentom ograniczenia ruchowe i wzrokowe, z którymi na codzień mierzą się seniorzy,
 • tablety z zainstalowanym oprogramowaniem MÓWIK - polskojęzycznym narzędziem do komunikacji alternatywnej,
 • QuickTalkery wspomagające w komunikacji alternatywnej dzieci z niepełnosprawnością intelektualną,
 • wózki inwalidzkie, kule, balkoniki, laski dla osób niewidomych.

Pomoce dydaktyczne i sprzęt, w który zostało wyposażone laboratorium projektowania uniwersalnego i dostępności AH stanowią bazę realnych sprzętów pozwalających studentom na zrozumienie potrzeb różnych ludzi, w różnym wieku, różnej sprawności intelektualnej, ruchowej, czy psychicznej.

Stworzone w AH laboratorium uniwersalnego projektowania i dostępności pozwala:

 • wykładowcom - na przeprowadzanie praktycznych zajęć,
 • studentom - emocjonalne zrozumienie drugiego człowieka i potrzebę dbania o dostępność otaczającej nas przestrzeni, usług i produktów, by korzystanie z nich było jak najbardziej uniwersalne i dostosowane do potrzeb różnych odbiorców.

Pomoce dydaktyczne i symulatory zostały zakupione w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020

Ogrodowa pracownia sensoryczna

Ogrodowa pracownia sensoryczna Akademii Humanitas powstaje sukcesywnie od września 2020 r. w wyniku celowego, podzielonego na kilka etapów zagospodarowania terenów zielonych wokół Uczelni.

Zadanie, tworzonej w cyklu zgodnym z porami roku pracowni, jest zarówno edukacyjne, jak i terapeutyczne. Powstające w jej ramach przyjazne i wielofunkcyjne miejsca przeznaczone są do praktycznej nauki rozpoznawania i realizowania potrzeb osób (szczególnie dzieci) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 

Zapraszamy do odwiedzenia sukcesywnie napełnianej treścią i grafiką podstrony
Ogrodowej Pracowni Sensorycznej Humanitas >>

Pomoce dydaktyczne i sprzęt multimedialny zostały zakupione w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020

Pracownia psychologiczna

Funkcjonująca w należącym do Uczelni lokalu, przy ul. Kilińskiego 56 pracownia psychologiczna Akademii Humanitas, na przełomie 2020/2021 została doposażona w szereg najnowszych pomocy dydaktycznych, takich jak:

 • urządzenia do badań psychologicznych i psychotecznicznych,
 • testy psychologiczne,
 • zestaw do diagnozy metodą biofeedback i neurofeedback,
 • modele anatomiczne.

Dzięki zgromadzonym pomocom w postaci aparatów, testów, modeli itp., umożliwiającym m. in.:

 • badanie koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • diagnozowanie szybkości reakcji psychomotorycznej,
 • pomiar koncentracji uwagi, dokładności spostrzegania, szybkości podejmowania decyzji, odporności na zmęczenie,
 • oceny koordynacji, podzielności oraz przerzutności uwagi w warunkach presji czasowej,

studenci Humanitas mają dostęp do najpopularniejszych narzędzi pracy psychologów, stosowanych w zakresie  psychologii pracy, psychologii transportu, psychologii sportu, diagnostyce klinicznej itp.

Wszelkie szczegółowe informacje związane z zasadami korzystania z pracowni
oraz pomocy dydaktycznych, w które została wyposażona znajdują się na
podstronie pracowni psychologicznej Humanitas

Pomoce dydaktyczne i sprzęt multimedialny zostały zakupione w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020

Symulacyjna sala rozpraw

Studenci prawa Akademii Humanitas jako nieliczni w Polsce mają możliwość korzystania w trakcie zajęć z profesjonalnej sali rozpraw, która została stworzona na Uczelni, w auli im. prof. Czesława Kupisiewicza. Pomieszczenie zostało zaplanowane tak, by w pełni odzwierciedlało prawdziwą salę sądową.

Dzięki niej oraz wszelkim pomocom dydaktycznym wchodzącym w jej skład, m.in.:

 • togi adwokackie,
 • togi prokuratorskie,
 • togi sędziowskie,
 • togi protokolanckie,
 • łańcuch sędziowski

kształcenie studentów jest zbliżone do realnych warunków, w jakich będą funkcjonować po zakończeniu studiów i obronie pracy magisterskiej.

Elementami wchodzącymi w skad zestawu symulacyjnego są również:

 • kamery monitorujące całą salę oraz rejestrujące zeznania świadka,
 • cyfrowy rejestrator, który nagrywa przebieg rozprawy.

Dzięki nagraniom, które są udostępniane studentom na platformie AH, studenci nie tylko mogą uczestniczyć w symulacji rozpraw sądowych ale również analizować swoje zachowania i poszczególne etapy procesu.

Praktyka w sali symulacji rozpraw sądowych pozwoli studentom nie tylko rozwinąć umiejętności prawidłowych zachowań pożądanych w trakcie rozpraw, ale również nauczyć się posługiwania nowoczesnym sprzętem, który funkcjonuje w polskim sądownictwie.

Pomoce dydaktyczne i sprzęt multimedialny zostały zakupione w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020