Przejdź do treści
Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Mata edukacyjna Humanitas

Mata edukacyjna Humanitas to kreatywna pomoc dydaktyczna przeznaczona do pracy z dziećmi:

 • w klasach I-III szkoły podstawowej: wykorzystanie kodowania na macie edukacyjnej do realizacji założeń podstawy programowej,
 • w spektrum autyzmu w ramach zajęć rewalidacyjnych (uczniowie młodsi): rozwój umiejętności społecznych i komunikacyjnych,
 • w wieku przedszkolnym: 1. rozwój umiejętności społecznych i komunikacyjnych; 2. obserwacja dzieci pod kątem ewentualnych zaburzeń w rozwoju; 3. w trakcie zabawy na macie, wprowadzenie do nauki kodowania.

     

 

Kilka faktów związanych z narzędziem

Mata edukacyjna proponowana przez Wyższą Szkołę Humanitas ma swoje korzenie w projektach edukacyjnych pt. Eksperci programowania, dofinansowanych z funduszy europejskich - w ramach programu Polska Cyfrowa.

Narzędzie zostało pozytywnie zwalidowane w ramach:

 • zajęć dot. wstępu do programowania/kodowania w ramach ww. cyklu projektów edukacyjnych, w których począwszy od roku 2017 z matą pracowało 1 334 nauczycieli i  17 532 uczniów edukacji wczesnoszkolnej,
 • zajęć rewalidacyjnych z grupami/pojedynczymi uczniami młodszymi z orzeczeniem posiadania zaburzeń ze spektrum autyzmu,
 • zajęć przedszkolnych z grupami dzieci w wieku 4-6 lat.

Praca z matą edukacyjną Humanitas pozwala nauczycielowi na:

 • budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym, technicznym,
 • rozwijanie w dzieciach umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych,
 • zapewnienie uczniom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości,
  aktywności i samodzielności,
 • kształtowanie wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej,
 • kształtowanie umiejętności społecznych dzieci związanych z porozumiewaniem się z dorosłymi, zgodnego funkcjonowania w zabawie,
 • wspieranie dzieci w rozwoju czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia,
 • rozwijanie u dzieci umiejętności pracy w grupie oraz tworzenia projektów własnych,
 • rozwijanie myślenia komputacyjnego uczniów przy użyciu alternatywnych metod - programowanie na macie.

Czym mata edukacyjna Humanitas różni się, od innych tego typu narzędzi
dostępnych na rynku?

 • posiada rozmiar pozwalający, na swobodne poruszanie się dzieci po poszczególnych polach (pojedyncze pole ma wymiar 20x20cm lub 21x21cm w przypadku mat polecanych z zestawem kafli do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i uczniami młodszymi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu) – zatem zajęcia prowadzone przy jej pomocy są również zajęciami ruchowymi, zbliżonymi do zabawy,
 • jest wykonana z materiału pozwalającego na bezproblemowe czyszczenie, bezpiecznego dla dzieci,
 • grafika kafli edukacyjnych została zaprojektowana z wielką dbałością o szczegóły i estetykę poszczególnych obrazów,
 • kafle o wielkości 20x20cm/21x21cm są sztywne, ręcznie klejone i bardzo trwałe,
 • 700 kafli edukacyjnych służących do pracy z matą, podzielonych zostało na 37 zestawów tematycznych (w tym dwa zestawy początkowe do nabycia wyłącznie z matą edukacyjną), zawierających od 3 do 46 kafli - adekwatnie do poszczególnych obszarów jej zastosowania. Placówki mogą nabywać zestawy kafli sukcesywnie oraz wyłącznie te przy pomocy których zamierzają pracować z dziećmi w wieku przedszkolnymi/uczniami klas młodszych ze spektrum autyzmu/uczniami klas I-III w aspekcie realizowania podstawy programowej/nauki programowania.

PAKIETY PODSTAWOWE do pracy z narzędziem

W zależności od przeznaczenia, proponujemy dwa różne ZESTAWY do pracy z MATĄ:

 

PODRĘCZNIKI ze scenariuszami pracy z matą edukacyjną

1. Dostępny bezpłatnie w postaci PDF po przesłaniu formularza online >>

 2. Dostępny bezpłatnie w postaci PDF po przesłaniu formularza online >>

3. Dostępny do zakupu w postaci e-book >

KAFLE EDUKACYJNE do samodzielnego wydruku

Kafle uzupełniające zestaw CZYNNOŚCI

Kafle uzupełniające zestaw KWIATY

Kafle uzupełniające zestaw OWOCE

Kafle uzupełniające zestaw WARZYWA

Kafle uzupełniające zestaw ZABAWKI/PRZEDMIOTY

Kafle uzupełniające zestaw ŻYWNOŚĆ

Kafle INNE - przydatne

Szczegółowe informacje:

Biuro Rozwoju i Współpracy z Otoczeniem:

WSPARCIE MERYTORYCZNE:
Agata Piątkowska - Koordynator Projektów Rozwojowych AH
tel.: 32 363 12 03, 790 420 278
e-mail: agata.piatkowska@humanitas.edu.pl

WSPARCIE SPRZEDAŻOWE:
Magdalena Kazimierczuk
kom.: +48 539 264 917
e-mail: magdalena.kazimierczuk@humanitas.edu.pl

ZAPRASZAMY DO ODWIEDZENIA I POLUBIENIA NA FACEBOOKU STRONY
MATA EDUKACYJNA HUMANITAS