Przejdź do treści
Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Psychodietetyka

W razie pytań zachęcamy do kontaktu!

ZADZWOŃ TERAZ lub FORMULARZ KONTAKTOWY

O kierunku

CEL STUDIÓW

Trudności w obszarze odżywiania mogą mieć różne podłoże, jeśli dotyczą one np. sfery emocjonalnej, radzenia sobie ze stresem, samooceny, sformułowanie jedynie najlepszych zaleceń w obszarze diety czy aktywności fizycznej może być niewystarczające. Psychodietetyka to dziedzina łącząca wiedzę medyczną dotyczącą diet i zdrowia z wiedzą psychologiczną. 

Psychodietetyka w Akademii Humanitas to interdyscyplinarny program studiów, którego celem jest przygotowanie specjalistów wspierających osoby, które zmagają się z różnymi problemami w sferze odżywiania. Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności umożliwiające efektywne wykonywanie swojej pracy z pacjentem/klientem poprzez całościowe spojrzenie na jego sytuację zarówno w sferze odżywiania jak i aspektów psychologicznych.

Uczestnicy studiów otrzymają wiedzę i umiejętności praktyczne profilaktyki zaburzeń odżywiania ich diagnozy oraz nowoczesnych metod interwencji i elementów terapii. Podczas zajęć szczególny nacisk położony jest na kształtowanie umiejętności w obszarze kontaktu
z pacjentem/klientem, budowania jego motywacji, komunikacji z nim, prowadzeniem dialogu, zastosowaniem elementów terapii poznawczo-behawioralnej. Uczestnicy studiów zapoznani zostaną z wiedzą z zakresu psychologii, dietetyki, prawnych i etycznych aspektów wykonywania pracy psychodietetyka. Nabędą też tak ważne umiejętności budowania własnego wizerunku oraz komunikowania się z wykorzystaniem social mediów.

 

ADRESACI

Studia adresowane są do:   

 • dietetyków,  
 • psychologów,
 • pielęgniarek,
 • lekarzy,
 • fizjoterapeutów,
 • technologów żywności,
 • absolwentów kierunku z obszaru ochrony i promocji zdrowia,
 • trenerów personalnych, 
 • nauczycieli i pedagogów,
 • wszystkich osób, które chcą poszerzyć swoje kompetencje w zakresie psychodietetyki.

ATUTY

 • interdyscyplinarny program nauczania,
 • kadra ekspertów praktyków z danej dziedziny,
 • warsztatowy charakter zajęć: nastawienie na praktyczne ćwiczenie umiejętności w odniesieniu do realnych przypadków.

METODY PRACY

 • miniwykład, prezentacja,
 • aktywne ćwiczenia szkoleniowe,
 • studium przypadku (Case study),
 • praca na dialogu terapeutycznym.

Program

MODUŁ I WARSZTAT KOMPETENCJI OSOBISTYCH PSYCHODIETETYKA 75 h
• Trening umiejętności terapeutycznych (praca z pacjentem i grupą w procesie psychodietetycznym)
• Dialog motywujący w pracy psychodietetyka
• Komunikacja z pacjentem – model NVC
• Elementy terapii poznawczo – behawioralnej
• Warsztat personal brandingu – budowanie wizerunki psychodietetyka
• Social Media Marketing – jako narzędzie pracy psychodietetyka

MODUŁ II PSYCHOLOGIA ODŻYWIANIA 70 h
• Psychologia jedzenia i odchudzania
• Emocje a jedzenie - uzależnienia emocjonalne
• Stres – wpływ na zdrowie somatyczne i psychiczne
• Psychologia zmiany i nawyki żywieniowe
• Motywacja osiągnięć, kryzy i sytuacje trudne w ujęciu psychodietetycznym
• Nadwaga i otyłość konsekwencje i interwencje psychologiczne
• Aktywność fizyczna a reedukacja wagi – profilaktyka i terapia nadwagi i otyłości

MODUŁ III ZABURZENIA ODŻYWIANIA 25 h
• Zaburzenia odżywiania oraz ich obraz kliniczny
(anoreksja, bulimia, ortoreksja, jedzenie kompulsywne, syndrom nocnego jedzenia)
• Diagnoza zaburzeń odżywiania
• Interdyscyplinarne oddziaływania w pracy z pacjentem z zaburzeniami odżywiania

MODUŁ IV DIETETYKA 65 h
• Podstawy żywienia
• Żywienie człowieka a jednostki chorobowe (otyłość, insulinooporność, cukrzyca typu 1i2, niedoczynność tarczycy, Hashimoto, zaburzenia odżywiania, cukrzyca, celiaklia, alergie pokarmowe, IBS, niepłodność, PCOS, endometrioza, nadciśnienie tętnicze, choroby wątroby, nowotwory, dna moczanowa, choroba refluksowa przełyku)
• Interpretacja wyników badań laboratoryjnych
• Leki a żywność – interakcje
• Interwencje dietetyczne (odchudzanie) – specyfika pracy z poszczególnymi grupami
(dzieci młodzież, dorośli, seniorzy)
• Projektowanie diet zasady i narzędzia

Czas trwania studiów:

 • 2 semestry, 250 godzin dydaktycznych,
 • Zajęcia realizowane są w ciągu weekendowych zjazdów w soboty i niedziele,

Warunki zaliczenia:

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć, uzyskanie ocen pozytywnych z egzaminów i zaliczenie wszystkich przedmiotów określonych w programie studiów oraz zdanie egzaminu końcowego.

Dokument potwierdzający ukończenie studiów:
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Opłaty

Atuty:
 • Niezmienne czesne
 • Brak dodatkowych opłat (np. za materiały szkoleniowe, egzaminy, egzamin końcowy)
 • Brak opłaty wakacyjnej
 • Możliwość płatności w 8 ratach (nie powoduje zwiększenia ceny studiów)

Wariant płatności

Cena studiów

Płatność 
8 rat

Cena regularna

5 500 zł

687,50 zł

Bonifikata terminowa -30%
do dnia 30.06.2024 r.  

3 850zł*

481,25 zł

 

 

 Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 5 500 zł 

 

Rekrutacja

Etapy rekrutacji

 1. Wypełnij i wydrukuj  kwestionariusz online 

2. Skompletuj następujące dokumenty:
(Komplet wymaganych dokumentów może różnić się w zależności od kategorii studiów podyplomowych)

 • Wydrukowany kwestionariusz (on-line)
 • Kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał dyplomu należy przedstawić do wglądu)
 • Dowód osobisty (należy przedstawić do wglądu w celu potwierdzenia tożsamości podczas zapisu osobistego, nie kserować)
 • Potwierdzenie dokonania wymaganych wpłat.

3. Dokonaj opłat za studia:​
(wpłat należy dokonywać z wpisanym czytelnie imieniem, nazwiskiem oraz adresem)

 • opłata rekrutacyjna - 85 zł,

KONTO
Akademia Humanitas
ING Bank Śląski S.A. II Oddział w Sosnowcu
24 1050 1360 1000 0008 0337 9932

 

4. Wybierz formę podpisania umowy finansowej.

Wariant 1
Skompletowane dokumenty dostarcz osoboście do punktu rekrutacyjnego w siedzibie Akademii Humanitas w Sosnowcu

Wariant 2
Skompletowane dokumenty wyślij na adres e-mail: podyplomowe.rekrutacja@humanitas.edu.pl i oczekuj kontaktu od nas.
Po zweryfikowaniu dokumentacji otrzymasz od nas umowę finansową i dalsze szczegółowe informacje. 

 *W przypadku zapisu ONLINE na wybrany kierunek proszę o wysłanie skanów wymaganych dokumentów jako standardowe załączniki PDF  (zdjęcia dokumentów nie są przyjmowane do dokumentacji).

 

 

W razie pytań zachęcamy do kontaktu!

Punkt Rekrutacyjny
ul. Kilińskiego 43, Sosnowiec
tel. 032 - 36 - 31 - 206
e-mail: podyplomowe.rekrutacja@humanitas.edu.pl