Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Seminarium doktorskie

Akademia Humanitas daje niepowtarzalną okazję uzyskania stopnia doktora nauk prawnych oraz stopnia doktora nauk o zarzadzaniu i jakości w możliwie najkrótszym terminie, bez konieczności ukończenia czteroletniej szkoły doktorskiej. Zgodnie z aktualnymi przepisami o tytuł doktora starać się może absolwent dowolnego kierunku studiów magisterskich.