Przejdź do treści
Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Terapia Akceptacji i Zaangażowania (ACT) - wprowadzenie dla specjalistów

W razie pytań zachęcamy do kontaktu!

ZADZWOŃ TERAZ lub FORMULARZ KONTAKTOWY

O kierunku

Cel studiów:

Celem studiów jest zapoznanie psychologów, terapeutów, psychoterapeutów, psychiatrów, coachów, pedagogów specjalnych i analityków zachowania z terapią akceptacji zaangażowania (ACT), będącą nurtem pracy psychologicznej w ramach trzeciej fali terapii poznawczo-behawioralnych. Dzięki transdiagnostycznemu modelowi pracy, ACT może być wykorzystywana w połączeniu z innymi podejściami terapeutycznymi, w pracy z szerokim zakresem problemów (min. zaburzeniami nastroju, zaburzeniami związanymi z lękiem, przewlekłym bólem, problemami interpersonalnymi). Uczestnicy uzyskają wiedzę teoretyczną oraz praktyczne umiejętności związane z podstawami ACT, rozwijaniem jej procesów kluczowych, konceptualizacją przypadku oraz specyfiką pracy z różnych kontekstach. Z uwagi na charakter pracy w ACT szczególny nacisk położony będzie na doświadczaniu w pierwszej kolejności na sobie procesów elastyczności psychologicznej, a następnie ćwiczeniu sposobów ich rozwijania w pracy z klientami.

Ukończenie studiów nie jest jednoznaczne z uzyskaniem tytułu terapeuty ACT, ale umożliwia stosowanie w swojej pracy funkcjonalnej analizy zachowania oraz technik i narzędzi rozwijających elastyczność psychologiczną klientów.

Adresaci:

Studia przeznaczone są dla:

 • Psychologów
 • Psychoterapeutów
 • Psychiatrów
 • Coachów
 • Absolwentów pedagogiki specjalnej

Atuty:

 • Kadra dydaktyczna składająca się z pionierów ACT w Polsce
 • Nauka uniwersalnej metody pracy z problemami psychicznymi i blokadami w rozwoju psychicznym
 • Możliwość integrowania zdobytej wiedzy i umiejętności z dotychczasowymi działaniami na rzecz zmniejszania cierpienia psychicznego
 • Osobiste doświadczanie procesów ACT
 • Skupienie na praktycznym budowaniu umiejętności
 • Udostępnianie narzędzi możliwych do wykorzystania w pracy z klientem
 • Metodyka pracy z osobami dorosłymi, dziećmi, rodziną i parami 

Absolwent studiów:

 • Potrafi analizować działania klienta skupiając się na ich funkcji
 • Skupia się w pierwszej kolejności na pomocy klientowi w podejmowaniu ważnych dla niego działań, a nie na minimalizowaniu objawów
 • Posiada wiedzę na temat modelu elastyczności psychologicznej będącego podstawą ACT
 • Potrafi stosować techniki i narzędzia służące konceptualizacji przypadku i rozwijaniu elastyczności psychologicznej
 • Dzięki własnemu doświadczeniu z rozwijaniem elastyczności psychologicznej rozumie potrzebę jej modelowania u klienta
 • Wie jak pracować z różnymi typami klientów w specyficznych kontekstach

Metody pracy:    

 • Wykład.
 • Aktywne ćwiczenia szkoleniowe
 • Analiza studium przypadku
 • Praca z narzędziami i testami
 • Ćwiczenia w parach i podgrupach
 • Ćwiczenia grupowe
 • Analiza i odgrywanie przypadku
 • Informacje zwrotne i wskazówki od prowadzących
 • Nauka i praktyka pomiędzy zajęciami

 

Program

W programie m.in.:

 • Wprowadzenie do ACT – charakterystyka podejścia, podstawy teoretyczne, analiza funkcjonalna
 • Elastyczność psychologiczna
 • Praca z myślami: fuzja/defuzja i procesy Ja
 • Praca z emocjami: unikanie doświadczania/akceptacja i brak elastycznej uwagi/elastyczna uwaga skupiona na chwili obecnej
 • Praca z zachowaniem: brak identyfikacji wartości/wartości i brak zaangażowanego działania/zaangażowane działanie
 • Konceptualizacja
 • Praca z osobą dorosłą
 • Praca z dziećmi i rodziną
 • Praca z parą
 • Terapeuta ACT

Czas trwania studiów:

 • 2 semestry
 • 160 godzin dydaktycznych

Zajęcia realizowane są w ciągu weekendowych zjazdów w soboty i niedziele.

Daty zjazdów*:

 • 5-6.10.2024
 • 16-17.11.2024
 • 14-15.12.2024
 • 18-19.01.2025
 • 15-16.02.2025
 • 8-9.03.2025
 • 4-5.04.2025
 • 17-18.05.2025
 • 7-8.06.2025
 • 4-5-6.07.2025

*W szczególnych przyadkach daty zjazdów mogą ulec zmianie.

Studia podyplomowe realizowane przez AH będą organizowane w formule stacjonarnej (na terenie Uczelni) ze względu na ich praktyczny charakter. 

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć, uzyskanie ocen pozytywnych z egzaminów i zaliczenie wszystkich przedmiotów określonych w programie studiów oraz zdanie egzaminu końcowego.

Dokument potwierdzający ukończenie studiów:
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

Kontakt:
tel.: 32 363-12-27 (ZADZWOŃ TERAZ
e-mail: podyplomowe.rekrutacja@humanitas.edu.pl  

ZAPISZ SIĘ

 

 

Kadra dydaktyczna

Głównym celem kadry dydaktycznej na kierunku Terapia akceptacji i zaangażowania (ACT) - wprowadzenie dla specjalistów,w Akademii Humanitas jest wyposażenie uczestników w wysoko ceniony warsztat, stąd program realizują znakomici wykładowcy akademiccy w dziedzinach objętych zakresem studiów. 

 

dr Lidia Baran

Pracuję jako adiunkt w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Instytucie Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, na którym ukończyłam studia magisterskie i doktoranckie w dyscyplinie psychologia. Wiedzę i umiejętności w obszarze terapii akceptacji i zaangażowania zdobywam od 10 lat w trakcie warsztatów, szkoleń i seminariów prowadzonych przez czołowych praktyków i badaczy ACT (m.in. Stevena Hayesa, Russa Harrisa, Robyn Walser, Louise McHugh). Jestem współautorką programu zajęć z ACT prowadzonych na Uniwersytecie Śląskim, wypromowałam 12 związanych z nią prac magisterskich oraz współtworzyłam pierwszą polską książkę poświęconą modelowi elastyczności psychologicznej. Od 2017 roku pracuję nad popularyzowaniem i rozwijaniem wiedzy o naukach kontekstualnych, w tym terapii ACT, pełniąc funkcję członka zarządu ACBS Polska, w tym przez trzy lata przewodniczącej. Klinicznie pracuję z parami stosując ACT, podejście oparte na schematach oraz terapię skoncentrowaną na rozwiązaniach.

Sebastian Korfel

Psycholog, psychoterapeuta (ACT, CFT, CBT). Obecnie prowadzę prywatną praktykę psychologiczną w Dąbrowie Górniczej, gdzie wspólnie z klientami poszukujemy równowagi, pomiędzy zaangażowanym działaniem, współczuciem wobec ludzkiego cierpienia i akceptacją prowadzącą ku witalnemu, satysfakcjonującemu życiu w oparciu o wartości. Na co dzień pracuję, także jako psychoterapeuta dzieci i młodzieży w obszarze terapii środowiskowej, gdzie współpracuję z rewelacyjnymi ośrodkami opieki, wspomagając funkcjonowanie młodych ludzi, a także ich opiekunów i rodzin. Współpracuję z Uniwersytetem Śląskim, gdzie prowadzę zajęcia z zakresu Terapii Akceptacji i Zaangażowania, oraz w ramach studiów podyplomowych na kierunku doradztwo zawodowe w Akademii Humanitas Głównymi nurtami psychoterapeutycznymi z których dobrodziejstw czerpię są Terapia Akceptacji i Zaangażowania (ACT) w zakresie której odbyłem liczne szkolenia min. ACT w pracy z traumą. Praca z ciałem umysłem i emocjami prowadzoną przez Russa Harrisa, a także krótkoterminowa terapia ACT w depresji i zachowaniach samobójczych prowadzoną przez Kirka Strosahl’a i Patricia Robinson. W obszarze pracy z dziećmi i młodzieżą ukończyłem szkolenie Modelu DNA-V autorstwa Louise Hayes i Josepha Ciarrochi, uczestniczyłem, także w szkoleniu prowadzonym przez Kelly’ego Wilsona (jednego z współtwórców terapii ACT) dedykowanym dla psychoterapeutów ACT, a dotyczącym korzystania z wartości i troski o siebie w pracy z klientem długoterminowy i wielu innych. Obecnie jestem w trakcie procesu certyfikacji Psychoterapii Behawioralno-Poznawczej (CBT), oraz Compassion Focused Therapy (CFT). Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

 

 

Opłaty

Atuty:

 

 

 • Niezmienne czesne
 • Brak dodatkowych opłat (np. za materiały szkoleniowe, egzaminy, egzamin końcowy)
 • Brak opłaty wakacyjnej
 • Możliwość płatności w 9 ratach (nie powoduje zwiększenia ceny studiów)

Wariant płatności

Cena studiów

Płatność 
9 rat

Cena regularna

8 500 zł

8 x 1000 zł
1 x 500 zł 

Bonifikata dla absolwenta 
-15%

7225 zł

8 x 812,50 zł
1 x 725 zł

 

  Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 8 500 zł 

 

 

Zapisz się

Etapy rekrutacji

1. Wypełnij i wydrukuj kwestionariusz on-line

2.Skompletuj następujące dokumenty:

 • Wydrukowany kwestionariusz (on-line)
 • Kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych I,II stopień lub jednolite magisterskie (oryginał dyplomu należy przedstawić do wglądu)
 • Suplement do dyplomu lub akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela (wymagane odnośnie studiów podyplomowych kwalifikacyjnych) 
 • Dowód osobisty (należy przedstawić do wglądu w celu potwierdzenia tożsamości, podczas zapisu osobistego nie kserować)
 • Potwierdzenie dokonania wymaganych wpłat.

* W przypadku poniższych kierunków od kandydata wymagane są dodatkowe dokumenty:

Logopedia - zaświadczenie od logopedy, foniatr y o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu
  logopedy (według dowolnego wzoru).
Psychologia transportu/Psychologia sądowa - kopia świadectwa ukończenia studiów wyższych na kierunku psychologia (oryginał do wglądu przy podpisaniu umowy).

 

3. Dokonaj opłat za studia:​
(wpłat należy dokonywać z wpisanym czytelnie imieniem, nazwiskiem oraz adresem)

 • opłata rekrutacyjna - 85 zł,


KONTO

Akademia Humanitas
ING Bank Śląski S.A. II Oddział w Sosnowcu
24 1050 1360 1000 0008 0337 9932

 

4. Wybierz formę podpisania umowy finansowej.

Wariant 1
Skompletowane dokumenty dostarcz osoboście do punktu rekrutacyjnego w siedzibie Akademii Humanitas w Sosnowcu

Wariant 2
Skompletowane dokumenty wyślij na adres e-mail: podyplomowe.rekrutacja@humanitas.edu.pl i oczekuj kontaktu od nas.
Po zweryfikowaniu dokumentacji otrzymasz od nas umowę finansową i dalsze szczegółowe informacje. 

 *W przypadku zapisu ONLINE na wybrany kierunek proszę o wysłanie skanów wymaganych dokumentów jako standardowe załączniki PDF  (zdjęcia dokumentów nie są przyjmowane do dokumentacji).

 

W razie pytań zachęcamy do kontaktu!

Punkt Rekrutacyjny
ul. Kilińskiego 43, Sosnowiec
tel. 032 - 36 - 31 - 206
e-mail: podyplomowe.rekrutacja@humanitas.edu.pl