Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Terapia Akceptacji i Zaangażowania (ACT)

W razie pytań zachęcamy do kontaktu!

ZADZWOŃ TERAZ lub FORMULARZ KONTAKTOWY

O kierunku

Cel studiów:

  Celem studiów podyplomowych „Terapia akceptacji i zaangażowania” (ACT) jest przekazanie uczestnikom wiedzy, a przede wszystkim kształtowanie umiejętności i kompetencji kompleksowej pracy nad rozwojem klienta. Studia prowadzone są w paradygmacie behawioralnym, z wykorzystaniem najnowszej wiedzy naukowej na temat zasadności i skuteczności prezentowanych procedur i technik.

  ACT może być stosowana albo jako samodzielna terapia, albo jako metoda łączona z innymi nurtami terapeutycznymi i rozwojowymi. Transdiagnostyczny charakter ACT oznacza, że można podobnymi metodami pracować z szerokim spektrum problemów, w tym problemów psychicznych, w wielu różnych kontekstach m.in. w ramach:

 • prywatnej praktyki terapeutycznej indywidualnej oraz terapii par,
 • ośrodków zdrowia psychicznego,
 • przychodni,
 • szpitali,
 • szkoleń w firmach,
 • pracy ze sportowcami,
 • pracy z osobami pracującymi nad  rozwojem osobisty,
 • profilaktyki problemów psychicznych.

  ACT może być wykorzystywany do pracy z osobami w każdym wieku oraz pochodzącymi z różnych kręgów kulturowych.

 Istotą ACT jest rozwój elastyczności psychologicznej. To podejście do własnego wnętrza, które umożliwia przyjęcie siebie z wysoką otwartością i świadomością, bez niepotrzebnego opierania się i przewidywalnej, acz martwej schematyczności, aby na bieżąco decydować o własnym kierunku i sensie życia.

 ACT odznacza się przebogatą bazą empiryczną – wyniki badań wskazują na skuteczność w pracy m.in. z zaburzeniami nastroju, lękiem, zaburzeniami osobowości, odżywiania, przewlekłymi problemami somatycznymi, traumą, uzależnieniami, problemami ze snem, psychozami, perfekcjonizmem, złością, otyłością, (auto)stygmatyzacją, problemami w związkach, wydajnością i stresem w pracy oraz w innych sferach funkcjonowania psychicznego.

Celem studiów jest ukształtowanie u uczestników zarówno myślenia jak i działania behawiorystycznego. Osoba dysponująca wiedzą i umiejętnościami z zakresu ACT jest w stanie prowadzić sesję w taki sposób, aby klient był w stanie doświadczyć osobistego procesu zmiany „skrojonego na siebie” dokładnie w tym miejscu, w którym doświadcza psychicznego cierpienia i blokad.

 Uczestnicy nabędą praktyczne, kompleksowe umiejętności, począwszy od otwarcia procesu terapeutycznego i diagnozy funkcjonalnej przez stymulowanie sześciu transdiagnostycznych procesów ACT powiązanych ze zdrowiem psychicznym oraz wysoką jakością życia aż po zakończenie terapii.

 ACT nie istnieje bez uosobienia go we własnej postawie. Uczestnicy będą mieć w związku z tym okazję doświadczać procesów ACT w pierwszej kolejności na sobie, dzięki czemu zakończą szkolenie nie tylko z wiedzą jak pracować z drugim człowiekiem, ale także będą mieć okazję stosować tę wiedzę w ramach pracy z własnym stresem i trudnościami życiowymi.

Adresaci:

Studia polecane są dla:

 • Psychologów, 
 • Lekarzy,
 • Psychoterapeutów,
 • Pedagogów,
 • Pracowników socjalnych,
 • Coachów,
 • Dietetyków,
 • Innych specjalistów pracujących z drugim człowiekiem nad radzeniem sobie z własnymi blokadami oraz budowaniem życia zgodnego z własnym sensem.

Atuty:

 • Kadra dydaktyczna składająca się z pionierów ACT w Polsce,
 • Możliwość nauki praktycznej wiedzy od zera, jak i integrowania jej z dotychczasowymi umiejętnościami w ramach spójnego podejścia do cierpienia psychicznego,
 • Możliwość przeżycia procesów ACT i wykorzystania ich celem rozwoju osobistego,
 • Nacisk na praktyczne budowanie umiejętności,
 • Nauka kompleksowej i jednocześnie uniwersalnej metody pracy z problemami psychicznymi i blokadami w rozwoju psychicznym,
 • Możliwość dostosowania treści zajęć na bieżąco do aktualnych potrzeb uczestników,
 • Wiele poruszanych zagadnień,
 • Liczne pomoce dydaktyczne strukturyzujące pracę z klientem,
 • Metodyka pracy indywidualnej oraz parami,
 • Metodyka pracy z dorosłymi, nastolatkami oraz dziećmi.

Absolwent studiów:

 • Będzie myślał w sposób funkcjonalny, skupiając się na sensie i roli problemów klienta, a nie na samym objawie,
 • Będzie posiadał wiedzę na temat procesów ACT składających się na elastyczność psychologiczną,
 • Będzie przygotowany do kreatywnego stosowania wiedzy z kursu w szerokim zakresie kontekstów pracy,
 • Będzie wiedział w jaki sposób prowadzić ACT w odniesieniu do dzieci, młodzieży i osób dorosłych,
 • Będzie stosował ACT tak wobec klienta indywidualnego, jak i w pracy z parami.

Metody pracy:    

 • Wykład, prezentacja,
 • Testy, kwestionariusze, materiały pisemne,
 • Dyskusja,
 • Ćwiczenia szkoleniowe,
 • Ćwiczenia oparte na bezpośrednim doświadczaniu,
 • Ćwiczenia w parach (odgrywanie ról, rozwiązywanie problemów),
 • Analiza i odgrywanie przypadku,
 • Nauka i praktyka pomiędzy zajęciami.

 

Program

Program studiów:

1. Elastyczność psychologiczna. Matrix. Terapia ACT.

2. Diagnoza funkcjonalna. RFT. Metafory.

3. Defuzja i Ja. Praca z myślami.

4. Uwaga i akceptacja. Praca z emocjami.

5. Wartości i zaangażowane działanie. Techniki doświadczeniowe/ekspozycja.

6. Konceptualizacja. Przeszłość, tu i teraz, przyszłość.

7. ACT w pracy z dziećmi i młodzieżą.

8. ACT w pracy z parą i rodziną.

9. ACT w obszarze pracy i organizacji.

10. Terapeuta ACT.

Czas trwania studiów:

2 semestry, 160 godzin dydaktycznych.

Zajęcia realizowane są w ciągu weekendowych zjazdów w soboty i niedziele.

Planowany harmonogram zjadów: 

1. 22/23.10.22 r. 

2. 26/27.11. 22 r. 

3. 10/11.12.22 r. 

4. 22/23.01.22 r. 

5. 18/19.02.22 r. 

6.18/19.03.22 r. 

7. 22/23.04.22 r. 

8. 20/21.05.22 r. 

9. 24/25.06. 22 r. 

10. 7-9.07. 22 r. 

Wszystkie zajęcia trwają w sobotę od 10 do 17 i w niedzielę od 9 do 16.

Studia podyplomowe realizowane przez WSH będą organizowane w formule stacjonarnej (na terenie Uczelni) ze względu na ich praktyczny charakter. W przypadku braku możliwości pojawienia się na Uczelni mają Państwo możliwość uczestniczyć w każdych zajęciach poprzez streaming z sali wykładowej. 

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć, uzyskanie ocen pozytywnych z egzaminów i zaliczenie wszystkich przedmiotów określonych w programie studiów oraz zdanie egzaminu końcowego.

Dokument potwierdzający ukończenie studiów:
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

Kontakt:
tel.: 32 363-12-27 (ZADZWOŃ TERAZ
e-mail: podyplomowe.rekrutacja@humanitas.edu.pl  

ZAPISZ SIĘ

 

Kadra dydaktyczna

 Głównym celem kadry dydaktycznej na kierunku Terapia akceptacji i zaangażowania (ACT) w Wyższej Szkole Humanitas jest wyposażenie uczestników w wysoko ceniony warsztat, stąd program realizują znakomici wykładowcy akademiccy w dziedzinach objętych zakresem studiów. 

  

mgr Bartosz Kleszcz

Miałem szczęście należeć do grupy osób wprowadzających ACT do Polski ok. 10 lat temu. Pracuję jako psychoterapeuta online, prowadzę badania naukowe związane głównie z pomiarem zmiennych elastyczności psychologicznej, superwizuję w paradygmacie trzeciej fali behawioryzmu. Uczyłem się ACT w ramach licznych szkoleń w całej Europie oraz na retreatach łączących terapią akceptacji i zaangażowania z doświadczeniami psychodelicznymi. Prowadziłem dotąd szkolenia ACT w Europie i Azji (Ukraina, Irlandia, Bośnia i Hercegowina, Hiszpania, Chiny), a także sympozja i warsztaty na kilku światowych konferencjach ACBS. Współorganizowałem konferencje ACT w Poznaniu, organizuję darmowe konferencje online poświęcone terapiom z tego nurtu oraz wydarzenia na uniwersytetach związane z terapią akceptacji i zaangażowania. Współprowadzę serwis Uczę się ACT, który zawiera liczne materiały pomocne specjalistom zdrowia psychicznego stawiać pewne kroki w pracy z cierpieniem psychicznym i gdzie organizuję szkolenia z trzeciej fali z zagranicznymi specjalistami. Jestem współzałożycielem czteroletniej szkoły psychoterapii Behawioralnie.pl, która kształci terapeutów specjalizujących się w ACT i innych nurtach 3. fali. Moim osobistym konikiem w dziedzinie ACT jest temat sztywnego tworzenia struktury myślenia zwanej skonceptualizowanym Ja, która transformuje kontakt z samym sobą w stronę dehumanizacji i traktowania się jak przedmiot zamiast podmiot swojego życia.

dr Lidia Baran

Pracuję jako adiunkt w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, na którym ukończyłam studia magisterskie i doktoranckie w dyscyplinie psychologia. Wiedzę i umiejętności w obszarze terapii akceptacji i zaangażowania zdobywam od 8 lat w trakcie warsztatów, szkoleń i seminariów prowadzonych przez czołowych praktyków i badaczy ACT (m.in. Stevena Hayesa, Russa Harrisa, Robyn Walser, Louise McHugh). Jestem współautorką programu zajęć z ACT prowadzonych na Uniwersytecie Śląskim oraz współautorką pierwszej polskiej książki poświęconej modelowi elastyczności psychologicznej. Od 2017 roku pracuję nad popularyzowaniem i rozwijaniem wiedzy o naukach kontekstualnych, w tym terapii ACT, pełniąc funkcję członka zarządu ACBS Polska, a od 2022 jako jego przewodnicząca. Klinicznie pracuję przede wszystkimi z parami stosując ACT, podejście oparte na schematach oraz terapię skoncentrowaną na rozwiązaniach.

mgr Sebastian Korfel

Psycholog, psychoterapeuta (ACT, CFT, CBT). Obecnie prowadzę prywatną praktykę psychologiczną w Dąbrowie Górniczej, gdzie wspólnie z klientami poszukujemy równowagi, pomiędzy zaangażowanym działaniem, współczuciem wobec ludzkiego cierpienia i akceptacją prowadzącą ku witalnemu, satysfakcjonującemu życiu w oparciu o wartości. Na co dzień pracuję, także jako psychoterapeuta dzieci i młodzieży w obszarze terapii środowiskowej, gdzie współpracuję z rewelacyjnymi ośrodkami opieki, wspomagając funkcjonowanie młodych ludzi, a także ich opiekunów i rodzin. Współpracuję z Uniwersytetem Śląskim, gdzie prowadzę zajęcia z zakresu Terapii Akceptacji i Zaangażowania, oraz w ramach studiów podyplomowych na kierunku doradztwo zawodowe w Wyższej Szkole Humanitas Głównymi nurtami psychoterapeutycznymi z których dobrodziejstw czerpię są Terapia Akceptacji i Zaangażowania (ACT) w zakresie której odbyłem liczne szkolenia min. ACT w pracy z traumą. Praca z ciałem umysłem i emocjami prowadzoną przez Russa Harrisa, a także krótkoterminowa terapia ACT w depresji i zachowaniach samobójczych prowadzoną przez Kirka Strosahl’a i Patricia Robinson. W obszarze pracy z dziećmi i młodzieżą ukończyłem szkolenie Modelu DNA-V autorstwa Louise Hayes i Josepha Ciarrochi, uczestniczyłem, także w szkoleniu prowadzonym przez Kelly’ego Wilsona (jednego z współtwórców terapii ACT) dedykowanym dla psychoterapeutów ACT, a dotyczącym korzystania z wartości i troski o siebie w pracy z klientem długoterminowy i wielu innych. Obecnie jestem w trakcie procesu certyfikacji Psychoterapii Behawioralno-Poznawczej (CBT), oraz Compassion Focused Therapy (CFT). Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

dr n. hum. Konrad Ambroziak

Jestem filozofem, certyfikowanym terapeutą poznawczo-behawioralnym (PTTPiB), superwizorem terapii poznawczo-behawioralnej (CTPB – kurs certyfikujący zorganizowany we współpracy z Oxford Cognitive Therapy Centre), trenerem i superwizorem dialogu motywującego (PTDM). Na terapię akceptacji i zaangażowania natknąłem się pięć lat temu na europejskiej konferencji terapii poznawczych i behawioralnych w Ljubljanie. To było objawianie – podejście terapeutyczne w którym mogłem połączyć swoje fascynacje filozoficzne, ścisłą analizę terapii poznawczo-behawioralnej i humanizm cechujący dialog motywujący. Od tego czasu stale rozwijam swoje kompetencje w zakresie kontekstualnych nauk o zachowaniu (uczestniczę w kongresach, warsztatach, wykładach, korzystam ze wsparcia wspaniałych koleżanek i kolegów). Od trzech lat jestem prezesem Fundacji Psycho-Edukacja, której celem jest szerzenie wiedzy psychologicznej w polskich szkołach głównie w oparciu o CBS. W ramach Fundacji stworzyliśmy studium „Edukacja psychologiczna w szkole w oparciu o kontekstualne nauki o zachowaniu”, które obecnie ma drugą edycję. Terapeutycznie pracuję z młodzieżą, młodymi dorosłymi i dziećmi. Nie lubię zbytniego wysiłku, tłumu i pośpiechu.

mgr Jaga Biernacka-Urban

Od lat pomaga firmom zwiększać kooperację pomiędzy działami, zespołami i pracownikami. Specjalizuję się z zwinnych (Agile) podejściach do wytwarzania, ale posiada też doświadczenie z systemami leanowymi. Pracuje z zarządami firm różnej wielkości (od spółek skarbu państwa do startupów), z kadrą kierowniczą oraz z zespołami. Obecnie jest dyrektorem merytorycznym Szkoły Agile Coachów i Scrum Masterów, gdzie odpowiada za całościowy program oraz prowadzi część zjazdów i mentoringi. Od lat tworzy własne programy edukacyjne, skupione na zwiększaniu współpracy pod względem społecznym, organizacyjnym i technicznym. Ukończyła psychologię społeczną na warszawskim SWPS, poświęcając pracę magisterską motywacji w zespołach scrumowych. Zafascynowana trzecią falą najpierw korzystała z narzędzi, jakich dostarcza ACT do pracy z firmami, a następnie zagłębiła się w PROSOCIAL. Ukończyła dwa szkolenia z tego zakresu u Paula Atkinsa. Pełniła rolę zastępcy prezesa ACBS Polska, wnosząc do ACBS swoją wiedzę o zastosowaniu psychologii w świecie biznesowym.

mgr Hubert Czupała

Swoją pracę dzielę między aspekty kliniczne, edukację i działania prospołeczne. Kieruję pracą Ośrodka Terapii Poznawczo-Behawioralnych w Poznaniu, ukierunkowaną na kształcenie psychoterapeutów ACT poprzez praktykę, pracę zespołową i superwizję, i tam też przyjmuję moich pacjentów. Jako wykładowca akademicki i trener prowadzę liczne szkolenia z zakresu psychoterapii, w szczególności opartej na CBS. Moja praca ze studentami zaowocowała organizacją pierwszych konferencji ACT w Polsce, corocznych  „Wakacji z ACT”, licznych tłumaczeń i adaptacji książek ACT. Przede wszystkim jednak zainicjowała powstanie Polskiego Stowarzyszenia CBS, któremu miałem przyjemność przewodniczyć jako jego pierwszy formalny Przewodniczący. Projekty prospołeczne, którym kierowałem w ostatnich latach, to między innymi szkolenie z interwencji kryzysowych dla personelu medycznego w obliczu pandemii COVID-19 „PAY ACT Forward”, który jest realizowany obecnie w wielu krajach Europy, projekt wprowadzenia edukacji psychologicznej opartej na CBS  w polskich szkołach, czy program szkoleniowy dla polskich superwizorów CBS. We wszystkich swoich działaniach staram się kierować wartością, że dzięki współpracy możemy więcej niż rywalizując ze sobą i że praca na rzecz wykluczonych społeczności wzbogaca nasze życie.

mgr Marta Szydłowska

Absolwentka psychologii oraz Studiów Podyplomowych Stosowana Analiza Zachowania na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Certyfikowana psychoterapeutka poznawczo-behawioralna. Rozwijając zainteresowanie aktywnością elektryczną mózgu człowieka oraz zależnością między stanem psychofizycznym a częstotliwością fal mózgowych, uzyskała certyfikat i tytuł trenera neurofeedbacku, EEG-Biofeedback. Założycielka Centrum Psychoterapii i Rozwoju Osobistego Empatia w Kielcach, gdzie prowadzi terapię indywidualną z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi oraz kieruje zespołem psychoterapeutów. Wykładowca w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS pod kierownictwem dr Agnieszki Popiel i dr Ewy Pragłowskiej. Prowadzi warsztaty z zakresu terapii poznawczo-behawioralnej dla studentów, kadry w placówkach oświatowych, rodziców. Przeprowadza wykłady oraz warsztaty na konferencjach, m.in. na Międzynarodowej Konferencji Naukowej, Terapia Poznawczo-Behawioralna w Polsce i na Świecie (Gdańsk 2018), którą również współorganizowała; na Ogólnopolskim Kongresie Psychologicznym Forum Media (Warszawa 2019). Pisze artykuły m.in. do czasopism Mindfulness, Psychologia w Praktyce, Medycyna Praktyczna. Terapeutka w projekcie badawczym TRAKT 3 „PTSD – Diagnoza, Terapia, Profilaktyka”, realizowanym przez Interdyscyplinarne Centrum Genetyki Zachowania Uniwersytetu Warszawskiego, kierowanego przez profesora Bogdana Zawadzkiego. Psychoterapeutka w programie badawczym E-COMPARED na Uniwersytecie SWPS, gdzie prowadzone są europejskie badania porównawcze nad efektywnością terapii z wykorzystaniem internetu dla osób z depresją pod kierownictwem Profesora Romana Cieślaka. W latach 2016–2018 członek zarządu Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej im. Zdzisława Bizonia. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej, Association for Contextual Behavioural Science (ACBS) oraz polskiego oddziału ACBS Polska.

mgr Agnieszka Wroczyńska

Certyfikowana superwizorka psychoterapii poznawczo-behawioralnej (certyfikat PTTPiB nr 60), psychoterapeutka poznawczo-behawioralna (certyfikat PTTPiB nr 258), magister filozofii i psychologii. Podyplomowo kształciłam się w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej: ukończyłam dwuletnie studia z zakresu seksuologii klinicznej, czteroletnie studia z zakresu psychoterapii poznawczo-behawioralnej oraz studia z superwizji poznawczo-behawioralnej. Odbyłam staże kliniczne: w Poradni Seksuologicznej i Patologii Współżycia w Warszawie pod kierownictwem dr Czernikiewicza oraz w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym im. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku. Zasiadam w komisji rewizyjnej polskiego chapteru ACBS. Ukończyłam szereg szkoleń z zakresu terapii ACT, całościowe szkolenie DBT, oraz szkolenie z zakresu terapii schematów, aktualnie jestem w procesie certyfikacyjnym ISST. Pracuję z dorosłymi i parami.

mgr Joanna Yoyo Wrześniowska

Jestem psychologiem klinicznym, terapeutą ACT i EMDR oraz psychologiem śledczym. Prowadzę prywatną praktykę psychologiczną. Specjalizuję się w pracy z osobami cierpiącymi na depresję, lęki, znajdującymi się w sytuacjach kryzysowych i po przeżyciu traumy. Czasami współpracuję z polskimi olimpijczykami i innymi sportowcami, a czasami jestem przewodnikiem w rozwoju osobistym. Uczę swoich pacjentów, jak akceptować to, czego nie mogą zmienić, skąd czerpać siłę, by zmieniać to, co zmienić mogą i jak rozróżnić jedno od drugiego. Jestem praktykiem do bólu. Od 2011 roku stosuję przede wszystkim terapię akceptacji i zaangażowania (ACT). W 2013 roku skończyłam kurs terapii traumy EMDR. W pracy z pacjentami wykorzystuję także pełne współczucia podejście dr Gabora Mate, techniki behawioralne i relaksacyjne. Wzięłam udział w pierwszym w Polsce, unikalnym warsztacie Kellego Wilsona, współtwórcy Terapii ACT, który odbył się w 2013 roku. Jestem w stałym kontakcie z Russem Harrisem, od którego nieustająco uczę się psychologicznej elastyczności. Regularnie uczestniczę w kursach, warsztatach, sympozjach i konferencjach. Jestem autorką i współautorką książek: "Narkotyki w szkole i w domu", "Nie, które buduje", "Narkotyki - inni biorą, ty nie musisz", "Narkotyki, nie dziękuję". W ramach współpracy z Charakterami napisałam trzy artykuły przewodnie i kurs online. Mój artykuł "Niedoskonali, wolni, szczęśliwi" znalazł się w antologii Charakterów "Ogarnij się. Jak skutecznie rządzić sobą" wydanej w 2016r.

 

 

Opłaty

Atuty:
 • Niezmienne czesne
 • Brak dodatkowych opłat (np. za materiały szkoleniowe, egzaminy, egzamin końcowy)
 • Brak opłaty wakacyjnej
 • Możliwość płatności w ratach (nie powoduje zwiększenia ceny studiów)

Wariant płatności

Płatność w 8 ratach

Płatność w 2 ratach

Cena studiów

Cena regularna

875 zł

3 500 zł

7 000 zł

Absolwenci  i studenci Humanitas 

(20% mniej)

700 zł

2 800 zł

5 600 zł

 

Zapisz się

Etapy rekrutacji

1. Wypełnij i wydrukuj kwestionariusz on-line

2.Skompletuj następujące dokumenty:

 • Wydrukowany kwestionariusz (on-line)
 • Kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał dyplomu należy przedstawić do wglądu)
 • Suplement do dyplomu lub akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela (wymagane odnośnie studiów podyplomowych kwalifikacyjnych) 
 • Dowód osobisty (należy przedstawić do wglądu w celu potwierdzenia tożsamości, nie kserować)
 • Potwierdzenie dokonania wymaganych wpłat.

* W przypadku poniższych kierunków od kandydata wymagane są dodatkowe dokumenty:

Logopedia - zaświadczenie od logopedy, foniatr y o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu
  logopedy (według dowolnego wzoru).
Psychologia transportu/Psychologia sądowa - kopia świadectwa ukończenia studiów wyższych na kierunku psychologia (oryginał do wglądu przy podpisaniu umowy).

3. Dokonaj opłat za studia:​
(wpłat należy dokonywać z wpisanym czytelnie imieniem, nazwiskiem oraz adresem)

 • opłata rekrutacyjna - 85 zł,


KONTO

Wyższa Szkoła Humanitas
ING Bank Śląski S.A. II Oddział w Sosnowcu
24 1050 1360 1000 0008 0337 99324.  Prześlij zeskanowane dokumenty e – mailem na adres:
podyplomowe.rekrutacja@humanitas.edu.pl

Umowa finansowa jest podpisywana po zweryfikowaniu przesłanych dokumentów przez specjalistę ds. rekrutacji. Termin podpisania umowy ustalany jest maksymalnie do 7 dni od przesłania wszystkich wymaganych dokumentów lub indywidualnie.


5. Na miejscu otrzymasz umowę o warunkach płatności za usługi edukacyjne
.

 • Kandydat wybiera wariant płatności oraz otrzymuje harmonogram wpłat.
 • Płatność za studia dokonywana jest na indywidualne konto. Opłata za studia może być uiszczana w ratach.
 • Cena studiów obejmuje całość kosztów, łącznie z materiałami, zaświadczeniami wydawanymi na wniosek słuchacza oraz świadectwem ukończenia studiów.

Dbając o Państwa, zachowujemy najwyższe standardy bezpieczeństwa w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną.


W razie pytań zachęcamy do kontaktu!

tel.: 32 363-12-27 (ZADZWOŃ TERAZ)
fax.: 
32 363-12-07
e-mail: podyplomowe.rekrutacja@humanitas.edu.pl
Pokój: 
009 (parter)