Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Monitorowanie losów absolwentów

Szanowni Absolwenci,

Akademia Humanitas dbając o wysoką jakość kształcenia i atrakcyjność swoich studentów na rynku pracy przeprowadza badania ankietowe absolwentów. W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie ankiety. Otrzymane od Państwa informacje pozwolą na śledzenie losów zawodowych absolwentów oraz podniesienie jakości kształcenia.

Przewidywany czas wypełnienia ankiety to jedynie 3 minuty.

 

Serdecznie dziękujemy za Państwa czas, poświęcony na wypełnienie ankiety.

Osoby, zainteresowane udziałem w wywiadzie pogłębionym, proszone są o kontakt z Centrum Karier celem ustalenia terminu wywiadu.