Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Usługi dla pracodawców

Centrum Karier i Promocji Studentów świadczy bezpłatne usługi dla pracodawców:

 
 
  • Przyjmowanie ofert pracy i pozyskiwanie stosowanych kandydatów.
  • Selekcja osób pod względem predyspozycji osobowościowych i umiejętności.
  • Organizowanie praktyk i staży studenckich.
  • Organizowanie prezentacji firm mających na celu kształtowanie pozytywnego wizerunku przyszłego pracodawcy.
  • Udział w Akademickich Targach Pracy organizowanych w WSH.
  • Eksponowanie materiałów informacyjnych i promocyjnych firm na terenie Uczelni.

Zapraszamy do zgłaszania ofert pracy, praktyk i staży w naszym biurze (pokój 011) lub mailow kariera@humanitas.edu.pl