Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Zakres zadań

Centrum Karier i Promocji Studentów służy pomocą absolwentom i studentom Wyższej Szkoły Humanitas w skutecznym wejściu i efektywnym funkcjonowaniu na rynku pracy. Centrum Karier udziela pomocy w wyborze drogi zawodowej. Poprzez stałe nawiązanie kontaktów z przedsiębiorcami umożliwia zapoznanie się z aktualną sytuacją na rynku pracy. Informuje studentów o najprężniej działających firmach w regionie Śląska. Przedstawia preferencje i wymagania pracodawców.

Znalezienie pracy po zakończeniu studiów jest pierwszym i najważniejszym krokiem absolwenta wyższej uczelni, który może zaważyć na jego przyszłej karierze. Przy tak dużej konkurencji na rynku pracy liczy się nie tylko wiedza merytoryczna, ale przede wszystkim umiejętność atrakcyjnego sprzedania potencjalnemu pracodawcy swojej wiedzy i osobowości. Aby znaleźć dobrą pracę trzeba już na studiach świadomie przygotować się do tego. Centrum Karier pomaga studentom w postawieniu pierwszego kroku na rynku pracy.

Centrum Karier i Promocji Studentów WSH jest członkiem Ogólnopolskiej Sieci Biur Karier od 13 grudnia 2001r. oraz posiada certyfikat o dokonaniu wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia z dnia 22.02.2005r. o numerze 1329.

 Każdy student ma możliwość:

1. Umieszczenia swoich danych w bazie w celu udostępnienia ich pracodawcom prowadzącym rekrutację do swoich firm.

2. Uzyskania informacji na temat ofert pracy.

Studenci i absolwenci, którzy w związku z działalnością Centrum Karier WSH podjęli zatrudnienie proszeni są o przekazanie takiej informacji do siedziby Centrum Karier nr tel. 32 363-12-26, kariera@humanitas.edu.pl

Przekazane dane niezbędne są do celów statystycznych.

Zastrzega się, iż Centrum Karier i Promocji Studentów WSH nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność niniejszych ofert oraz nie jest stroną w zakresie zatrudnienia w odpowiedzi na poniższe zapotrzebowania.

W PRZYPADKU ZAINTERESOWANIA OFERTAMI NALEŻY KONTAKTOWAĆ SIĘ BEZPOŚREDNIO Z PRACODAWCĄ

3. Uczestniczenia w bezpłatnych szkoleniach i warsztatch, z zakresu redagowania dokumentów aplikacyjnych, autoprezentacji, prawa pracy, podjęcia własnej działalności gospodarczej, itp.

4. Skorzystania z literatury ułatwiającej funkcjonowanie na rynku pracy.

5. Uzyskania informacji o praktykach dla studentów, wolontariatach, kursach zawodowych, studiach podyplomowych, itp.

6. Indywidualnego spotkania z doradcą zawodowym.

Osoby zainteresowane spotkaniem z doradcą zawodowym proszone są o kontakt z pracownikiem Centrum Karier celem umówienia terminu spotkania.