Przejdź do treści
Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Aktualności

Konferencja Chronimy Dzieci

W czwartek, 28 stycznia w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu odbyła się kolejna konferencja poświęcona zagadnieniom związanym z zapewnieniem bezpieczeństwa w placówkach oświatowych. Tym razem, dzięki aktywności dr Aleksandra Mańki – Dyrektora Instytutu Pedagogiki WSH, Wyższa Szkoła Humanitas włączyła się w działania Fundacji Dzieci Niczyje.

Głównym organizatorem konferencji Chronimy Dzieci - certyfikacja placówek oświatowych wdrażających rozwiązania w zakresie ochrony dzieci przed przemocą była Fundacja Dzieci Niczyje, realizująca ją w ramach programu współfinansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej, wpisujący się w Rządowy program „Bezpieczna i przyjazna szkoła”.

W trakcie konferencji, swe wystąpienia poświęcone roli placówki oświatowej w sytuacji przemocy wobec dzieci oraz założeniach polityki ochrony dzieci przed krzywdzeniem wygłosili eksperci Fundacji Dzieci Niczyje – Monika Sajkowska i Jolanta Zmarzlik.

W trakcie konferencji przedstawione zostały również założenia programu certyfikacji placówek oświatowych oraz doświadczenia dyrektorów tych placówek, w których program jest realizowany. Odbyła się również uroczystość wręczenia certyfikatów „Chronimy Dzieci” przedszkolom i szkołom z Sosnowca, Czeladzi oraz Knurowa, które wdrożyły u siebie standardy rekomendowane przez program. Certyfikaty przedstawicielom placówek wręczył Burmistrz Miasta Czeladzi - Zbigniew Szaleniec.

Uczestnicy zostali zapoznani z ofertą edukacyjną Fundacji Dzieci Niczyje adresowaną do placówek przystępujących do programu „Chronimy Dzieci”. Lokalną ofertę wsparcia w zakresie profilaktyki krzywdzenia dzieci przedstawił uczestnikom konferencji Prezes Stowarzyszenia „Moc wsparcia” – Adrian Drdzeń.

- Konferencja swym zakresem merytorycznym doskonale wpisuje się w opracowany przez WSH program „Placówka Oświatowa – Azylem Bezpieczeństwa” dot. budowy kompleksowych, wewnętrznych systemów bezpieczeństwa opartych na profilaktyce systemowej – mówi Agata Piątkowska, koordynator Działu Szkoleń WSH. Z pewnością, w ramach naszego programu, w obszarze dot. przeciwdziałania przemocy, będziemy honorować certyfikaty Chronimy Dzieci wydane przez Fundację Dzieci Niczyje. Z wielką przyjemnością będziemy również zapraszali do udziału w naszym programie ekspertów Fundacji.

 

Konferencja Strategia korzystania z zasobów lokalnych i ponadlokalnych w organizowaniu działań ochronnych dla placówek oświatowych

"Strategia korzystania z zasobów lokalnych i ponadlokalnych w organizowaniu działań ochronnych dla placówek oświatowych" - pod takim tytułem, w dniu 27 stycznia odbyła się w Wyższej Szkole Humanitas konferencja warsztatowa, adresowana do władz gmin woj. śląskiego oraz przedstawicieli organów prowadzących placówki oświatowe. Konferencja była jednym z elementów opracowanego przez WSH programu "Placówka Oświatowa - Azylem Bezpieczeństwa". Została objęta Honorowym Patronatem Prezydenta Sosnowca - Arkadiusza Chęcińskiego oraz Prezydenta Miasta Tychy, Andrzeja Dziuby.

Wyższa Szkoła Humanitas po raz kolejny zaprosiła przedstawicieli gmin, służb bezpieczeństwa oraz dyrektorów placówek oświatowych do szerszej dyskusji nt. systemowych rozwiązań w zakresie budowy bezpiecznej przestrzeni dla uczniów w różnym wieku.

- Tym razem głównym celem naszego spotkania było zaprezentowanie istniejących możliwości finansowania przez gminy budowy kompleksowych systemów bezpieczeństwa w podległych im placówkach, systemów opartych na indywidualnej diagnozie sytuacji każdej z placówek. Każdy z prelegentów przygotował wystąpienie, oparte o własne doświadczenia związane ze współpracą z placówkami oświatowymi w zakresie bezpieczeństwa – mówi Małgorzata Makieła, specjalista ds. Szkoleń odpowiedzialna za organizację konferencji.

Temat istnienia różnych obszarów ryzyk i zagrożeń bezpieczeństwa specyficznych dla placówki oświatowej w strukturze jej funkcjonowania oraz potrzeby wyselekcjonowania istotnych deficytów systemowych, budżetowych oraz kompetencyjnych poruszył w trakcie swojego wystąpienia oraz późniejszych moderowanych dyskusji dr Aleksander Mańka - dyrektor Instytutu Pedagogiki WSH, pomysłodawca i autor programu „Placówka Oświatowa – Azylem Bezpieczeństwa”.

O możliwościach finansowania systemów zabezpieczeń dla placówek oświatowych z zasobów lokalnych i ponadlokalnych opowiedziała uczestnikom konferencji Anna Jedynak - wiceprezydent Sosnowca.

Zagadnienia związane z istniejącymi deficytami w zabezpieczeniach placówki oświatowej poruszyła Małgorzata Wierzbicka - dyrektor Szkoły Podstawowej nr 10, natomiast możliwości ekonomicznej budowy wewnętrznych systemów bezpieczeństwa w szkołach i przedszkolach, opartych na rozwiązaniach profilaktyki systemowej, zaprezentowała Agata Piątkowska – koordynator Działu Szkoleń WSH.

Aktywny udział w dyskusji wzięli również płk. mgr inż. Sławomir Krzemiński - szef wydziału Biura Ochrony Rządu, Jan Pawluch – Zastępca Prezydenta Miasta Zabrze, Andrzej Gąska – Naczelnik Wydziału Oświaty w Zabrzu, Aleksandra Żołna – Naczelnik Wydziału Edukacji w Mysłowicach, Bożena Magaczewska – Dyrektor Miejskiego Zarządu Oświaty i Wychowania w Wojkowicach, Ilona Spis – Naczelnik Wydziału Zdrowia w Mysłowicach oraz Dariusz Panas z Komendy Miejskiej w Sosnowcu.

- Serdecznie dziękujemy wszystkim Państwu za przybycie i podzielenie się swoimi cennymi doświadczeniami. Dziękujemy również Panu ppłk. Wacławowi Wójcikowi – Starszemu wizytatorowi ds. Obronnych Kuratorium Oświaty w Katowicach za obecność na konferencji – mówi Agata Piątkowska.

Miłą niespodzianką dla uczestników konferencji był konkurs z możliwością wygrania na weekend Nissana z pełnym bakiem, ufundowany przez partnera Wyższej Szkoły Humanitas, salon Nissan Japan Motors w Sosnowcu.

 

Konferencja Dyrektor – liderem bezpieczeństwa. Jak budować efektywny system bezpieczeństwa w szkole

Bezpieczeństwo w szkołach oraz placówkach edukacyjnych były tematami konferencji, którą w czwartek 1 października zorganizowała Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu wraz z Regionalnym Ośrodkiem Metodyczno – Edukacyjnym METIS w Katowicach. Wydarzenie pn. „Dyrektor – liderem bezpieczeństwa. Jak budować efektywny system bezpieczeństwa w szkole” zgromadziło w auli sosnowieckiej uczelni ponad 200 słuchaczy. Wśród nich dyrektorów szkół wszystkich szczebli, przedstawicieli placówek edukacyjnych, kuratoriów oraz służb mundurowych. Patronat nad wydarzeniem objęła Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach.

Czwartkowa konferencja adresowana była przede wszystkim do dyrektorów szkół, ale także do wszystkich osób zainteresowanych szeroko pojętym tematem systemów bezpieczeństwa w szkołach każdego szczebla. Wydarzenie okazało się być znakomitą platformą do wymiany doświadczeń w tym zakresie, tym bardziej, iż, jak podkreślił otwierając konferencję rektor WSH, prof. Michał Kaczmarczyk, temat przemocy w szkołach jest ważny i aktualny z punktu widzenia dzisiejszej rzeczywistości szkolnej.

- Na wstępie bardzo dziękuję organizatorom dzisiejszego wydarzenia: Działowi Szkoleń WSH oraz Metisowi za podjęcie tematu. Wyniki badań dotyczących problematyki przemocy w szkole są zatrważające. Według Instytutu Badań Edukacyjnych 10% uczniów doświadcza przemocy w polskich szkołach. Dynamika tego zjawiska uzasadnia szeroką dyskusję o jego przyczynach i konsekwencjach. Im wcześniej rozpoznamy pewne mechanizmy, tym skuteczniejsza może być reakcja. Tym bardziej, że nie ma chyba szkoły, w której nie ma przemocy. Są tylko szkoły, które lepiej lub gorzej sobie z nią radzą – mówił prof. Kaczmarczyk.

W części prelekcyjnej słuchacze mogli m.in. poznać odpowiedzi na pytania dotyczące leków, narkotyków i dopalaczy, jako wyznaczników problemu uzależnienia wśród dzieci i młodzieży oraz nowych zapisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Temat przybliżył dr Aleksander Wolski z Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach. Z kolei na temat sytuacji przemocowych i agresji w szkołach, a także profilaktyki systemowej opowiedział dr Aleksander Mańka, pedagog specjalny, psychoterapeuta, trener grupowy, dyrektor Instytutu Pedagogiki Wyższej Szkoły Humanitas.

Dr Mańka był również moderatorem panelu dyskusyjnego, w którym na temat bezpieczeństwa w szkołach oraz doświadczeniach z praktycznymi aspektami tego zagadnienia, rozmawiali: Małgorzata Wierzbicka – dyrektor SP nr 10 w Sosnowcu, Agnieszka Szkutnik – pedagog, Dariusz Panas z Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu oraz przedstawiciel rodziców, Krzysztof Kończyk.

W drugiej części spotkania st. asp. Emil Świąder, specjalista Wydziały Sztabu Policji KWP w Katowicach zapoznał słuchaczy z procedurami postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń na terenie szkoły, związanych m.in. uzbrojonymi napastnikami, agresywnymi uczniami, czy też podłożeniem ładunku bombowego. Uzupełnienie tematu stanowiło wystąpienie nadkom. Anny Kubickiej-Tomczyk na temat różnych aspektów sytuacji kryzysowych, w tym udzielania pomocy osobom w trakcie i po ewakuacji. Zwieńczeniem konferencji była prelekcja mgr Aleksandry Kruszyńskiej, Kierownik Pracowni Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Regionalnego Ośrodka Metodyczno - Edukacyjnego Metis w Katowicach o elementach i zasadach tworzenia efektywnego systemu bezpieczeństwa w szkołach.

Niespodzianką dla uczestników było losowanie nagród ufundowanych przez Dział Szkoleń WSH, wśród których znalazły się zaproszenia oraz bony zniżkowe na wybrane szkolenia i studia podyplomowe z oferty Centrum Szkoleń i Studiów Podyplomowych WSH.

Patronat merytoryczny nad konferencją objęły:Instytut Bezpieczeństwa Narodowego WSH, Instytut Pedagogiki WSH, Instytut Psychologii WSH.Patronat medialny objęły:Miesięcznik WYCHOWAWCA, Miesięcznik Dyrektora SZKOŁA, Wiadomości Zagłębia.