Przejdź do treści
Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Koło Naukowe Prawo w Praktyce

 

 

W ramach Instytutu Nauk Prawnych Akademii Humanitas
działa powstałe dnia 30 marca 2013 r.
Koło Naukowe Studentów i Absolwentów Prawa i Administracji "Prawo w praktyce"

 

Opiekun naukowy Koła: dr hab. Magdalena Gurdek, prof. AH 
Prezes Koła: Klaudia Stebel
Wiceprezes Koła: Karolina Kańska
Sekretarz: Karolina Kańska

Opiekunowie Sekcji
Sekcja prawa konstytucyjnego: dr hab. Maciej Borski, prof. AH
Sekcja prawa i postępowania karnego: dr prof. WSH Jan Kil
Sekcja prawa i postępowania cywilnego: dr Patrycja Dolniak
Sekcja prawa i postępowania administracyjnego: dr hab. Magdalena Gurdek, prof. AH
Sekcja ochrony dziedzictwa narodowego: dr hab. Dariusz Rozmus, prof. AH

Kontakt: prawowpraktyce@humanitas.edu.pl

Cele i zadania Koła Naukowego

Koło stawia sobie za cel m.in :

 • poszerzanie wiedzy, kompetencji i umiejętności studentów i absolwentów w zakresie szeroko rozumianej tematyki prawa,
 • rozwijanie i kształtowanie życia naukowego wśród studentów i absolwentów,
 • pozyskiwanie informacji, które są niezbędne dla działalności studentów i absolwentów w przyszłości,
 • prowadzenie w ramach i pod kierownictwem Uczelni prac naukowo-badawczych,
 • prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej, 
 • promowanie Uczelni,
 • rozwijanie międzynarodowych kontaktów i współpracy naukowej, 
 • nawiązywanie współpracy z innymi kołami naukowymi, organizacjami i ośrodkami naukowymi zajmującymi się podobną tematyką. 

Powyższe cele, realizowane są w szczególności poprzez:

 • organizowanie/współorganizowanie spotkań naukowych i dyskusyjnych,
 • organizowanie/współorganizowanie krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych, 
 • zapraszanie na spotkania Koła przedstawicieli zawodów prawniczych i pracowników administracji publicznej, 
 • udział w rozprawach sądowych,
 • organizowanie tzw. "mock trial" - "małego sądu”, 
 • organizowanie wyjazdów na krajowe i zagraniczne seminaria, konferencje, etc.
 • współpracę z otoczeniem społecznym (np. podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą).

Zaproszenia - Ogłoszenia - Komunikaty

Zaproszenie na spotkanie członków Koła Naukowego

Szanowni Członkowie Koła Naukowego "Prawo w Praktyce"

mamy zaszczyt zaprosić Państwa na spotkanie naszego koła, które odbędzie się w sobotę, 25 maja 2024 r. o godz. 15:00 w Auli Głównej Akademii Humanitas w Sosnowcu.


Podczas spotkania zaprezentowany zostanie referat Pani Agnieszki Mirolewicz: "Niepełnoletni a prawne oblicze aspektów przestępczości".

 

Serdecznie zapraszamy,
Zarząd Koła Naukowego
"Prawo w Praktyce" AH

Zaproszenie na spotkanie członków Koła Naukowego

Szanowni Państwo,

Opiekunowie Naukowi oraz Zarząd Koła Naukowego „Prawo w praktyce” mają zaszczyt zaprosić Państwa na Seminarium Naukowe Koła, które odbędzie się:

w piątek, 19 kwietnia 2024 r. o godz. 19.00 w formie on-line (ClickMeeting) Podczas spotkania zaprezentowany zostanie referat Pana Artura Kopki: "Ne bis in idem, czyli czy można zostać ukaranym dwa razy za jeden czyn".

Osoby zainteresowane dołączeniem do Koła Naukowego "Prawo w Praktyce" zachęcamy do kontaktu mailowego: prawowpraktyce@humanitas.edu.pl

Do zobaczenia online!

Zarząd Koła Naukowego

"Prawo w Praktyce" AH

Zaproszenie na spotkanie

Szanowni Członkowie Koła Naukowego "Prawo w Praktyce" 

mamy zaszczyt zaprosić w sobotę, 6 kwietnia 2024 między godziną 11:30 a 14:45 (Aula im. Czesława Kupisiewicza Akademii Humanitas ) na wydarzenie edukacyjne, które dedykowane przyszłym prawnikom i wszystkim zainteresowanym karierą w wymiarze sprawiedliwości. 

Więcej informacji pod linkiem <<sprawdź szczegóły>>

Serdecznie zapraszamy 
Zarząd Koła Naukowego
"Prawo w Praktyce" AH

Droga i Toga

 

Zaproszenie na spotkanie członków Koła Naukowego

Szanowni Członkowie Koła Naukowego "Prawo w Praktyce" 

mamy zaszczyt zaprosić Państwa na kolejne spotkanie naszego koła, które odbędzie się zdalnie w dniu 20 marca 2024 roku o godzinie 19.00. 

Podczas spotkania zaprezentowany zostanie referat  Pani Klaudii Stebel: „Nowelizacja kodeksu karnego dot. przestępstwa zgwałcenia”. Zachęcamy wszystkich Studentów, Absolwentów, Słuchaczy eksternistycznego trybu przygotowania rozprawy doktorskiej oraz Pasjonatów do uczestnictwa oraz do wspólnej dyskusji podczas spotkania.

Do zobaczenia online!

Zarząd Koła Naukowego
"Prawo w Praktyce" AH

Zaproszenie na seminarium naukowe

Sztuczna inteligencja czy sztuczna świadomość - prawna reakcja na ekspansję zaawansowanych technologii cyfrowych

termin wydarzenia: 15.03.2024 r.
rodzaj: online 

Treść zaproszenia do pobrania>>

Link rejestracyjny na wydarzenie>>

Zaproszenie na seminarium naukowe 10.11.2023

Inicjatywa dowodowa sędziego w polskim procesie karnym”

termin wydarzenia: 10 listopada 2023 r., godz. 18.00

rodzaj: online - platforma edukacyjna ClickMeeting

Treść zaproszenia do pobrania>>

Link rejestracyjny na wydarzenie>>

Zaproszenie na seminarium naukowe

Nowe rozwiązania prawne dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie

termin wydarzenia: 27.03.2021 r., godz. 17.00
rodzaj: online - platforma edukacyjna ClickMeeting

Treść zaproszenia do pobrania >>

Link rejestracyjny do wydarzenia >>

Zaproszenie na seminarium naukowe

Kontestacja podstaw procedowania w zdaniach odrębnych sędziów TK

termin wydarzenia: 05.12.2020 r., godz. 12.00
rodzaj: online - platforma edukacyjna ClickMeeting

Treść zaproszenia do pobrania >>

Link umożliwiający uczestnictwo online >>

Dotychczasowe działania Koła Naukowego

29 marca 2023 r.
Seminarium naukowe w ramach działalności Sekcji prawa i postępowania karnego

Referat w ramach seminarium zorganizowanego w formie on-line przez sekcję, której opiekunem jest Pan dr prof. WSH Jan Kil, wygłosiła Pani Marta Gajda – obecna Prezes Koła, studentka kierunku: prawo. Tytuł wystąpienia: Nowelizacja kodeksu karnego z dnia 7 lipca 2022 roku – o kierunku zmian uwag kilka”. W trakcie wystąpienia poruszono dyskutowane obecnie, a bardzo ciekawe zagadnienia z zakresu obszernej nowelizacji prawa karnego, dokonując analizy porównawczej wybranych przepisów. Za uczestnictwo w spotkaniu serdecznie dziękujemy. 

07 listopada 2022 r.
Seminarium naukowe w ramach działalności Sekcji prawa i postępowania karnego

Referat „Prawa i obowiązki podejrzanego, status formalny i materialny” wygłosiła Pani Klaudia Jachowicz  studentka kierunku: prawo, w ramach seminarium zorganizowanego w formie on-line przez Sekcję prawa i postępowania karnego.  Pani prelegent, w przejrzysty sposób zwróciła uwagę na złożony aspekty praw i obowiązków wymienionego uczestnika postępowania karnego, poruszając także kwestię prawa do milczenia podejrzanego oraz pobocznie zagadnienia związane z osobą podejrzaną. Spotkanie przyciągnęło spore grono sympatyków i uczestników Koła.

5 grudnia 2020 r.
Seminarium naukowe w ramach działalności Sekcji prawa konstytucyjnego

Grudniowe posiedzenia Koła Naukowego "Prawo w praktyce" odbyło się w postaci seminarium naukowego w ramach działalności Sekcji, której opiekunem naukowym jest Pan dr hab. Maciej Borski, prof. WSH. Referat wprowadzający do dyskusji nt. „Kontestacja podstaw procedowania w zdaniach odrębnych sędziów TK” wygłosił Prezes Koła - Pan Aleksander Kwaśniak. Z uwagi na trwającą w kraju pandemię, spotkanie odbyło się w formie wideokonferencji i skupiło wielu członków i sympatyków Koła Naukowego.

12 września 2020 r.
Posiedzenie naukowe Koła Naukowego

Posiedzenie w dniu 12 września miało specjalny charakter, albowiem w trakcie jego obrad nastąpiło pożegnanie dotychczasowego Opiekuna Koła Naukowego – Pani dr Anny Rogackiej-Łukasik, która jesienią bieżącego roku rozpocznie pracę na innej Uczelni. Z tej okazji, Pani Doktor przekazała piękne słowa podziękowania:

„(…) pragnę serdecznie podziękować Państwu za dotychczasową współpracę, znakomite relacje, wszystkie sukcesy jakie odnieśliśmy jako świetnie zgrany Zespół tworzący Koło Naukowe. Zawsze będę pamiętać i doceniać Państwa „ponadprogramowy” wysiłek i zaangażowanie w działalność Koła. Jednocześnie wyrażam nadzieję, że nasza współpraca naukowa nadal będzie kontynuowana, że przed Nami jeszcze wiele wspólnych inicjatyw, a liczę również na współpracę „międzyuczelnianą”. Dodam, że zostawiam Państwa w najlepszych rękach, bowiem funkcję Opiekuna Koła Naukowego zgodziła się przyjąć Pani Profesor Magdalena Gurdek, za co serdecznie dziękuję i życzę Pani Profesor samych owocnych inicjatyw naukowych dokonanych wspólnie z Państwem”.

Na posiedzeniu nastąpiło przekazanie pełnienia funkcji Opiekuna Koła Naukowego Pani dr hab. Magdalenie Gurdek, prof. WSH.

Podczas posiedzenia, tradycyjnie już został wygłoszony referat. Tym razem dot. tematyki „Weksel w kredycie konsumenckim" a wygłosił go Wiceprezes Koła Naukowego Pan mgr Wojciech Papis.

4 stycznia 2020 r.
Członkowie Koła Naukowego "Prawo w praktyce" przygotowali dla młodzieży z okolicznych liceów symulację rozprawy sądowej w sprawie karnej. Przedmiotem postępowania było potrącenie pieszej przez kierującego samochodem, znajdującego się w stanie po użyciu alkoholu. Postępowanie, w trakcie którego (po zamknięciu rozprawy głównej) odbyła się m.in. dyskusja z licealistami nad kształtem rozstrzygnięcia, zakończyło się skazaniem kierowcy. Nad stroną merytoryczną symulacji czuwał Opiekun Naukowy Sekcji Prawa i postępowania karnego, dr Jan Kil.

         

    

27 października 2019 r.
Posiedzenie naukowe Koła Naukowego

Podczas posiedzenia referat pt. „Nowelizacja przepisów Kodeksu postępowania cywilnego na podstawie wybranych przepisów" wygłosił Wiceprezes Koła Naukowego mgr Wojciech Papis. Podczas wystąpienia Referent przedstawił kluczowe zmiany w procedurze cywilnej wprowadzonej nowelizacją Kodeksu Postępowania Cywilnego z 6 sierpnia 2019 roku, decydującej o istotnych zmianach „filozofii" postępowania oraz wprowadzenie nowych instytucji prawnych jak np. postępowania organizacyjnego.

21 października 2019 r.
Współorganizowanie konferencji „Polityka informacyjna wobec dóbr kultury"

W Wyższej Szkole Humanitas odbyła się czwarta ogólnopolska konferencja naukowa z cyklu „Ochrona dziedzictwa narodowego." Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami z jej przebiegu oraz galerią zdjęć >>

2 lutego 2019 r.
Posiedzenie naukowe Koła Naukowego

Podczas posiedzenia referat na temat: Problematyka prawna dotycząca obowiązku naprawienia szkody oraz zakresu pojęcia „nadzoru nad małoletnim” z perspektywy obowiązku naprawienia szkody wyrządzonej przez małoletniego, przez osobę odpowiedzialną z tytułu nadzoru – wygłosił Wiceprezes Koła Naukowego mgr Wojciech Papis. W referacie obszernie omówiona została problematyka prawna dotycząca kwestii odpowiedzialności za szkody spowodowane przez małoletniego do lat 13 oraz powyżej 13 lat przez osoby odpowiadające za nie w ramach nadzoru. Poruszono również problem desygnatów samego pojęcia nadzoru nad małoletnim, gdzie prelegent zwrócił uwagę na kontekst wychowania zawierający się w pojęciu nadzoru nad małoletnim. Prelegent poruszył kwestię odpowiedzialności małoletniego do lat 13 na zasadzie ryzyka, jako odrębną, od odpowiedzialności na zasadzie winy, co rozważono na przykładzie odpowiedzialności małoletniego poniżej lat 13 za szkody jako prowadzącego przedsiębiorstwo wprawiane w ruch przy użyciu sił przyrody – spowodowane przez ruch tego przedsiębiorstwa. Na zakończenie wystąpienia prowadzący zasygnalizował zmiany Kodeksu Cywilnego które maja nastąpić w wyniku wprowadzenia nowego Kodeksu Cywilnego nad którym są prowadzone prace kodyfikacyjne. Seminarium skupiło ponad 90 osób.

24 listopada 2018 r.
Seminarium naukowe w ramach działalności Sekcji prawa i postępowania karnego

Referat wprowadzający do dyskusji w ramach seminarium zorganizowanego w siedzibie WSH przez sekcję, której opiekunem jest Pan mgr Jan Kil, wygłosiła Pani Elwira Urbaniec, studentka kierunku: prawo. Tytuł wystąpienia: „Wykorzystywanie seksualne małoletniego poniżej 15 roku życia w świetle art. 200 §1 Kodeksu karnego”. Przed seminarium miała miejsce uroczysta inauguracja nowej odsłony Koła Naukowego, z okazji oficjalnego poszerzenia działalności Koła, zaproszenia do Współpracy Absolwentów, jak również wprowadzenia sekcji tematycznych.

11 czerwca 2018 r.
Współorganizowanie konferencji „Zabytki techniki - ich dzieje, trwanie, rewitalizacja."

W Wyższej Szkole Humanitas odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa zatytułowana „Zabytki techniki - ich dzieje, trwanie, rewitalizacja." Trzecia już konferencja z cyklu „Ochrona dziedzictwa narodowego." Organizatorami konferencji byli: Instytut Administracji i Prawa WSH, Koło Naukowe Studentów Prawa i Administracji WSH „Prawo w praktyce", Stowarzyszenie Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa "Fontes", Muzeum Miejskie Sztygarka w Dąbrowie Górniczej, Muzeum Miasta Jaworzna oraz Pałac Schoena Muzeum w Sosnowcu. Patronat honorowy nad konferencją objęli: Marszałek Województwa Śląskiego Wojciech Saługa, Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, Prezydent Sosnowca, Prezydent Dąbrowy Górniczej, Prezydent Jaworzna. Z kolei patronat naukowy objęli: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków, czasopismo naukowe Przegląd Prawa Publicznego, jak również Fundacja Humanitas.

18 marca 2018 r.
Posiedzenie naukowe Koła Naukowego z okazji przypadającego w dniu 15 marca „Światowego Dnia Konsumenta"

Posiedzenie zatytułowane zostało jako "Konsument w wirtualnym świecie". Wybrane aspekty ww. tematu zaprezentowali Studenci i Członkowie Koła w ramach wykładów z zakresu prawa handlowego prowadzonych przez Panią Prof. dr hab. Annę Mokrysz-Olszyńską. Podczas spotkania referaty wprowadzające do dyskusji zaprezentowali:

 • Pan Artur Wojciechowski, pt. Umowy zawierane z konsumentem na odległość - zasady i tryb zawierania
 • Pan Przemysław Przybyła, pt. Umowy zawierane z konsumentem na odległość dotyczące usług finansowych - zasady i tryb zawierania
 • Pani Justyna Miszczyk, pt. Obowiązki (informacyjne) przedsiębiorcy zawierającego z konsumentem umowy na odległość
 • Pan Krzysztof Sołtysik, pt. Odpowiedzialność przedsiębiorcy względem konsumenta z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

Prelegenci podkreślili, iż intensywny rozwój ochrony konsumenta w UE ma bezpośrednie przełożenie na ochronę konsumenta w Polsce, która wypełnia znaczną część współczesnego ustawodawstwa. Od 25 grudnia 2014 r. w polskim porządku prawnym obowiązuje Ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta /Dz.U. 2014r., poz. 827/. Dążeniem polskiego ustawodawcy w zakresie ustawy o prawach konsumenta była transpozycja dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie praw konsumentów. Regulacja Ustawy o prawach konsumenta dotyczy zawieranych między przedsiębiorcą a konsumentem: umów typowych, czyli zawieranych w lokalu przedsiębiorstwa, jak również umów zawieranych w nietypowych okolicznościach, do których zalicza się umowy zawierane na odległość i umowy zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa. Umowy wymienione jako drugie- zawierane w nietypowych okolicznościach - stanowiły przedmiot wnikliwej analizy Prelegentów, która stanowiła obraz gruntownej wiedzy merytorycznej połączonej z doskonałym zorientowaniem praktycznym.

27 - 29 września 2017 r.
Udział w III Kongresie Praktyków Nauki i Biznesu. Nauka napędza!

15 maja 2017 r.
Współorganizowanie Konferencji naukowej "Muzea – teoria  i praktyka. Być, albo nie być we współczesnym świecie”

W Wyższej Szkole Humanitas odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa zatytułowana ,,Muzea – teoria  i praktyka. Być, albo nie być we współczesnym świecie” zorganizowana przez Instytut Administracji i Prawa Wyższej Szkoły Humanitas wraz z Działem Promocji WSH, Muzeum Miejskim Sztygarka w Dąbrowie Górniczej, Muzeum Miasta Jaworzna, Pałacem Schoena Muzeum w Sosnowcu oraz Stowarzyszeniem Naukowym Archeologów Polskich, Oddział Górnośląski.

20 listopada 2016 r.
Posiedzenie Koła Naukowego

Podczas posiedzenia, Pan mgr inż. Adam Roszak, Student Prawa WSH, wygłosił referat wprowadzający pt. „Uprawnienia i obowiązki zatrzymanego w trybie art. 244 i 247 KPK w ujęciu praktycznym".

24-25 września 2016 r.
Współorganizowanie  konferencji naukowej pt. „Prawo w konfrontacji z presją polityczną”
w ramach V Zjazdu Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa "Fontes" organizowanej na ternie Wyższej Szkoły Humanitas przez Stowarzyszenie oraz Instytut Administracji i Prawa Wyższej Szkoły Humanitas, przy pomocy Koło Naukowego Studentów Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Humanitas "Prawo w praktyce".

20 czerwca 2016 r.
Współorganizowanie Konferencji naukowej ,,Legalne/nielegalne poszukiwanie zabytków i obrót zabytkami”

W Wyższej Szkole Humanitas odbyła się konferencja naukowa, zatytułowana ,,Legalne/nielegalne poszukiwanie zabytków i obrót zabytkami”. Organizator: Instytut Administracji i Prawa WSH. Współorganizatorzy: Muzeum Miejskie Sztygarka w Dąbrowie Górniczej, Muzeum Miasta Jaworzna, Pałac Schöna Muzeum w Sosnowcu, Dział Promocji WSH, Koło Naukowe Studentów Wyższej Szkoły Humanitas "Prawo w praktyce".

7 maja 2016 r.
Posiedzenie Koła Naukowego

Podczas posiedzenia, Pan mgr Krzysztof Sołtysik, Student Prawa WSH, wygłosił referat wprowadzający pt. "Konsekwencje karne uznania przez organ podatkowy zeznań świadka za niewiarygodne".

20 kwietnia 2016 r.
Współorganizowanie Konferencji naukowej "Własność w systemie prawa"

W Wyższej Szkole Humanitas odbyła się konferencja naukowa, zatytułowana "Własność w systemie prawa" z cyklu „Stosowanie prawa w praktyce”, zorganizowana przez Instytut Administracji i Prawa Wyższej Szkoły Humanitas wraz ze Stowarzyszeniem Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa „Fontes” z udziałem Koła Naukowego Studentów Prawa i Administracji WSH „Prawo w praktyce”.

30 czerwca 2015 r.
Współorganizowanie Konferencji naukowej „Stosowanie prawa administracyjnego w praktyce”

W Wyższej Szkole Humanitas odbyła się konferencja naukowa, zatytułowana „Stosowanie prawa administracyjnego w praktyce”,zorganizowana przez Instytut Administracji i Prawa Wyższej Szkoły Humanitas wraz ze Stowarzyszeniem Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa „Fontes” oraz Kołem Naukowym Studentów Prawa i Administracji WSH „Prawo w praktyce”.

17 marca 2015 r.
Współorganizowanie seminarium naukowego „Stosowanie prawa w praktyce”

W Wyższej Szkole Humanitas odbyło się seminarium naukowe, zatytułowane „Stosowanie prawa w praktyce”, zorganizowane przez Instytut Administracji i Prawa Wyższej Szkoły Humanitas wraz ze Stowarzyszeniem Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa „Fontes” oraz Kołem Naukowym Studentów Prawa i Administracji WSH „Prawo w praktyce”.

25 kwietnia 2014 r.
Współorganizowanie międzynarodowej konferencji naukowej "Prawa człowieka – współczesne zjawiska, wyzwania, zagrożenia”

W Wyższej Szkole Humanitas odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa pt. ”Prawa człowieka – współczesne zjawiska, wyzwania, zagrożenia”. Organizatorami konferencji byli: Instytut Prawa i Administracji WSH wraz z Kołem Naukowym Studentów Prawa i Administracji WSH „Prawo w praktyce” oraz - pomocniczo - Instytut Bezpieczeństwa Narodowego WSH.

Do pobrania