Przejdź do treści
Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Koło Naukowe Instytutu Psychologii WSH

 

Koło Naukowe Instytutu Psychologii Akademii Humanitas.

 

Opiekun naukowy: dr n. med. Paweł Dębski
Przewodniczący: Martyna Piankowska
m.piankowska@interia.pl
tel: 503-499-861

Wiceprzewodniczący:
Olga Tytko
olga_tytko_20@o2.pl

Marcin Noras
marcin03052001@o2.pl

 

Koło Naukowe prowadzi swoją działalność od 2015 roku. W ramach Instytutu Psychologii na terenie Akademii Humanitas.

Jest inicjatywą skierowaną do aktywnych studentów, którzy chcą poszerzać swoją wiedzę oraz rozwijać swój warsztat badawczy. Tworzą je studenci oraz absolwenci kierunku Psychologia. Działalność w Kole pozwala nam na rozwijanie zainteresowań poprzez realizację projektów związanych z różnymi obszarami psychologii. Dzięki temu odkrywamy oraz doskonalimy własne umiejętności. Aktywne uczestnictwo pomaga nam również ukierunkować nasz rozwój osobisty i zawodowy. Przygotowuje nas do szeregu wyzwań, które czekają na nas tuż po ukończeniu studiów oraz po podjęciu pracy w zawodzie psychologa.

Aktywność Koła jest również formą promowania naszej uczelni, dzięki czemu szerzej angażujemy się w jej działalność oraz rozwój. Cenimy kreatywność, wyobraźnię i zaangażowanie. Jesteśmy otwarci na nowe pomysły i gotowi na współpracę z innymi podmiotami.

Czym się zajmujemy?

 • bierzemy udział w projektach badawczych, których wyniki publikujemy w czasopismach naukowych oraz monografiach AH;
 • organizujemy spotkania naukowe, seminaria, konferencje, szkolenia podczas których występujemy oraz zapraszamy ciekawych gości;
 • regularnie prowadzimy warsztaty dla dorosłych oraz młodzieży szkolnej;
 • uczestniczymy w konferencjach naukowych;
 • odbywamy staże i wolontariaty w placówkach, które zajmują się pomocą psychologiczną;
 • kształcimy się nieustannie.

Aktualnie członkowie Koła Naukowego pracują nad przygotowaniem monografii naukowej na temat psychologicznych czynników ochronnych u osób w wieku wczesnej dorosłości w kontekście kryzysu zdrowotnego wywołanego pandemią Covid-19, oraz kryzysu humanitarnego związanego z wybuchem wojny na Ukrainie. Badania realizowane są w oparciu o 6 projektów tematycznych:

 1. Stres i style radzenia sobie ze stresem a tendencja do spożywania alkoholu wśród młodych dorosłych w czasie pandemii.
 2. Zachowania zdrowotne wśród młodych dorosłych a nasilenie lęku i depresji.
 3. Prężność psychiczna a jakość życia (zawodowego, rodzinnego itd.) wśród młodych dorosłych w czasie pandemii.
 4. Empatia a jakość życia.
 5. Ciemna Triada Osobowości a poczucie osamotnienia.
 6. Poczucie koherencji w kontekście myślenia spiskowego.

Ponadto członkowie koła naukowego realizują liczne projekty badawcze, których publikacja planowana jest w recenzowanych czasopismach naukowych oraz monografii.

 

Przykładowe projekty:

 1. Funkcjonowanie seksualne a samoocena i obraz siebie u kobiet.
 2. Alkohol oraz zachowania ryzykowne, a zachowania prozdrowotne z niepełnosprawnościami i bez niepełnosprawnościami.
 3. Funkcjonowanie w związku a style przywiązania wśród osób z niepełnosprawnościami.
 4. Wykorzystanie EEG – Biofeedback oraz metody Tomatis w wybranych obszarach klinicznych i praktycznych.
 5. Inteligencja emocjonalna a poczucie sensu życia u studentów prawa i informatyki.
 6. Poczucie koherencji, prężność psychiczna i style radzenia sobie ze stresem wśród kobiet wychowujących dzieci z zespołem Downa.
 7. Sadyzm i jego psychologiczne korelaty.
 8. Rezyliencja i jakość życia w chorobach nowotworowych.
 9. Ciemna Triada Osobowości i psychospołeczne korelaty.

 

Planowane projekty:

 • zorganizowanie konferencji naukowej, na której zostaną zaprezentowanie wyniki naszych dotychczasowych badań.
 • przeprowadzenie serii warsztatów w szkołach średnich w zakresie komunikacji i rozwiązywania konfliktów.
 • uruchomienie serii tematycznych podcastów.

Nasze publikacje

 • Kocoń-Rychter, K., Ferdyn, E., Kwatera, A., Okulicz-Kozaryn, K. (2019). Good Behavior Game – alternatywa dla tradycyjnych metod zarządzania klasą. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Pedagogika 20/2019. Str. 165-177.
 • Kocoń-Rychter, K., Ferdyn, E., Kubiak M., Suchy A., Zakrzewska, A. (2018). Youth subcultures in the 2nd decade of the 21st century. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Pedagogika 18/2018. Numer specjalny. Rola pedagogiki w rozwiązywaniu problemów współczesnego człowieka. Str. 115-126.

Nasz udział w projektach badawczych:

 • Motywacja do korzystania i kreowanie wizerunku w mediach społecznościowych
 • Subkultury młodzieżowe XXI wieku
 • Adaptacja programu profilaktycznego Good Behaviour Game
 • Ewaluacja programu Szkolna Interwencja Profilaktyczna rekomendowanego w ramach Systemu Rekomendacji Programów Profilaktyki i Promocji Zdrowia Psychicznego

Co już zrobiliśmy?

Światowy Tydzień Mózgu – 18-19 marca 2021 roku

Jak co roku, w ramach Światowego Tygodnia Mózgu, odbyło się wiele ciekawych wykładów z udziałem szanownych gości zarówno z grona ekspertów Wyższej Szkoły Humanitas, jak również zaprzyjaźnionych instytucji. Wykłady w formie online prowadzili specjaliści z dziedziny neurobiologii, neurologii, psychiatrii, neuropsychologii i neurofizyki, a wśród nich:

 • dr Katarzyna Kocoń-Rychter, Opiekun Naukowy Koła Naukowego Studentów Psychologii WSH, Adiunkt Wyższej Szkoły Humanitas: „Co w głowie siedzi?”,
 • dr  Paweł Dobrakowski, Adiunkt Wyższej Szkoły Humanitas: „Stwórzmy nowe wspomnienia! Efekt Mandeli”,
 • dr Paweł M. Boguszewski, Neurobiolog, kierownik Pracowni Metod Behawioralnych w Centrum Neurobiologii w Instytucie Nenckiego Polskiej Akademii Nauk: „Biologiczne i ewolucyjne podstawy moralności”,
 • dr Jarosław Szczygieł, Adiunkt Wyższej Szkoły Humanitas: „Czy szyja rządzi głową?”,
 • dr Kamila Pawłowska, Psycholog pracy, organizacji i zarządzania, socjolog, doradca zawodowy; Obecnie pracownik IBE oraz wykładowca WSB, KUL, WSP Korczak: „Funkcje zawodowe zapisane w mózgu – czyli o  tym, jak półkule mózgowe wspomagają podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych?”,
 • dr Szczepan Paszkiel,  adiunkt w Katedrze Inżynierii Biomedycznej Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej : „Interfejsy mózg- komputer”,
 • dr hab. n. med. Beata Łabuz-Roszak, Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu SUM, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Jadwigi w Opolu: „Choroby mózgu u wielkich artystów - związki neurologii ze sztuką”,
 • dr hab. n. med. Agnieszka Gorzkowska, Kierownik Kliniki Neurorehabilitacji Katedry Neurologii, Wydziału Nauk Medycznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach: „Co wspólnego mają maratony taneczne z pracą mózgu?.

Część teoretyczną uzupełniły warsztaty prowadzone przez studentki, studentów oraz członków Koła Naukowego Instytutu Psychologii:

 • Agata Pławecka, Jola Drążkowska: „Hejt, czyli mowa nienawiści”
 • Karolina Strzopa i Agnieszka Prudło: „Jak wyćwiczyć mózg i uczyć się skuteczniej?”
 • Justyna Żalek, Aneta Flasza, Olga Tytko: „To tylko smutek, niechęć, lenistwo czy może już depresja?”
 • Weronika Kubaszek, Artur Bubalik: „Czas nauki zdalnej a zdrowie – jak dbać o mózg?”
 • Monika Garczarczyk, Emanuel Ferdyn: „Niewidzialne oblicze niepełnosprawności”

W trakcie warsztatów wystąpili również trenerzy warsztatów psychoedukacyjnych Maria Depta, Aldona Żejmo-Kudelska, Sonia Ruszkowska, Jarosław Rebeliński, przedstawiając fragment spektaklu: „Bal maskowy”.

Ta fantastyczna tradycja przyniosła zarówno twórcom jak i odbiorcom dużą dawkę wiedzy oraz sporo radości.

Nasze publikacje:

 • Górecka D. S. (2020). Prostytucja jako zjawisko problemowe w wybranych krajach europejskich. W: Kalbarczyk K., Skrzątek K. (red.), Naukowa analiza wybranych problemów społecznych (s. 284-302). Lublin: Wydawnictwo Naukowe TYGIEL.
 • Suchy A., Kocoń-Rychter K. (2020). Pomiędzy terminologią medyczną a mową codzienną: nomenklatura seksualna Polaków w kontekście tabu. W: Zborowska K., Jorg D., Skrzypulec-Plinta V. (red.), Wybrane zagadnienia z zakresu zdrowia reprodukcyjnego i seksuologii (s. 96-103). Katowice: Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Grochowina K., Zinkiewicz A., Zborowska K., Kocoń-Rychter K. (2020), Zaburzenia emocjonalne okresu poporodowego. W: Zborowska K., Jorg D., Skrzypulec-Plinta V. (red.), Wybrane zagadnienia z zakresu zdrowia reprodukcyjnego i seksuologii (s. 192-200). Katowice: Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Grochowina, K., Zinkiewicz, A., Kocoń-Rychter, K., Zborowska, K., & Skrzypulec-Plinta, V. (2020). Zaburzenia emocjonalne okresu poporodowego w okresie zagrożenia epidemicznego. Forum Położnictwa i Ginekologii, (55), 30–37.
 • Zinkiewicz A., Grochowina K., Przybyła A., Dwornik E., Zborowska K. (2021). Dysfunkcje seksualne kobiet korzystających z ośrodków terapii problemów seksualnych. W: Sioma-Markowska U., Urbańska E. (red.), Zdrowie kobiety w ujęciu interdyscyplinarnym. Katowice: Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Paszyńska W., Dwornik E., Przybyła A., Zinkiewicz A., Grochowina K. (2021). Zdrowie seksualne i reprodukcyjne kobiet z wyłonioną stomią jelitową. W: Sioma-Markowska U., Urbańska E. (red.), Zdrowie kobiety w ujęciu interdyscyplinarnym. Katowice: Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Ferdyn E., Musialik A. (2021). Seksualność kobiet w okresie życia wczesnej starości. W: Sioma-Markowska U., Urbańska E. (red.), Zdrowie kobiety w ujęciu interdyscyplinarnym. Katowice: Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Suchy A. (2021). Na tropie XIX-wiecznego szaleństwa kobiet w perspektywie psychologiczno-literaturoznawczej. W: Sioma-Markowska U., Urbańska E. (red.), Zdrowie kobiety w ujęciu interdyscyplinarnym. Katowice: Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Drążkowska J., Kocoń-Rychter K. (2021). Zdrowie psychiczne pracujących kobiet w czasie pandemii SARS-CoV-2. W: Sioma-Markowska U., Urbańska E. (red.), Zdrowie kobiety w ujęciu interdyscyplinarnym. Katowice: Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Światowy Tydzień Mózgu – 15 marca 2019 roku

Wśród zaproszonych gości obecni byli: prof. Małgorzata Janas-Kozik, dr Jarosław Szczygieł, dr Paweł Dobrakowski, dr Witold Adamczyk, dr Maciej Szaszkiewicz, mgr Sebastian Korfel, mgr Małgorzata Stando-Pawlik, mgr Ewa Bensz-Smagała. Wydarzenie moderowane było przez opiekuna naszego Koła dr Katarzynę Kocoń-Rychter. W części wykładowej przedstawiliśmy obszary dotyczące zdrowia psychicznego, funkcjonowania mózgu, nowych technologii w leczeniu neuropsychologicznym, zastosowania EEG biofeedback, biologicznego procesu powstawania agresji, konsekwencji spożywania alkoholu w czasie ciąży, map mentalnych.

Po części wykładowej przeszliśmy do warsztatów przygotowanych przez studentów psychologii, będących członkami naszego Koła Naukowego:

 • „Sens i logika to zrozumieć psychotyka. O codziennym życiu osób doświadczających problemów ze zdrowiem psychicznym” – Anna Zinkiewicz
 • „Przemoc, której nie widać – wszystko o przemocy psychicznej” – Magdalena Wilczek, Kamil Wróbel
 • „Narcyz pod lupą” – Patryk Malara, Patryk Czyż
 • Jak narysować myśli? Czyli twórcze techniki zapamiętywania” – mgr Ewa Bensz-Smagała
 • Mapa mentalna mistrza a mapa mentalna amatora” – dr Witold Adamczyk
 • Pierwsza pomoc w stresie” – Kaja Grochowina, Agnieszka Suchy
 • Jak budować swoje zdrowie psychiczne – bądź twórczym i kreatywnym dla siebie” – mgr Ewa Jędrychowska-Płonka, Adrianna Polańska, Marzena Gibałka
 • Warsztat dla dzieci w wieku 3-6 lat: „Szef wszystkich szefów, czyli jak działa mózg” – Ewa Drozdowska, Monika Kościńska

 

Obchody Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego – 7 września 2018 roku

W ramach obchodów Dni Zdrowia Psychicznego zorganizowanych przez mgr Ewę Jędrychowską-Płonkę, wykładowcę na kierunku psychologia WSH, Członkini naszego koła Marzena Gibałka brała udział w audycji radiowej dotyczącej zdrowia psychicznego, w której  zaprezentowała Koło oraz naszą uczelnię. W Dni Zdrowia zaangażowani byli również inni członkowie koła – Adrianna Polańska oraz Patryk Czyż – którzy współtworzyli wydarzenie oraz uczestniczyli w spektaklu przed Teatrem Śląskim w Katowicach odgrywanym z osobami z doświadczeniem kryzysu psychicznego.

 

Organizacja Seminarium Naukowego z osobami, które doświadczyły kryzysu psychicznego – 22 czerwca 2018

Zaprosiliśmy osoby, które doświadczyły kryzysu psychicznego. Dzięki temu mieliśmy okazję, aby porozmawiać o trudnościach ze zdrowiem psychicznym i radzeniem sobie z nimi. Jeden z gości podzielił się również swoją twórczością – wierszami – które od lat pisze, wygrywając liczne konkursy w regionie i kraju.  Spotkanie prowadziły Marzena Gibałka i Marta Wites. Szczególny udział miała mgr Ewa Jędrychowska-Płonka, wykładowczyni WSH.

Obchody Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego – 29-20 września 2017

Organizatorką Śląskich Obchodów Międzynarodowego Dnia Zdrowia Psychicznego w Katowicach i Rudzie Śląskiej była mgr Ewa Jędrychowska-Płonka, wykładowca naszej uczelni. W wydarzeniu brała udział także opiekun koła, dr Katarzyna Kocoń-Rychter. Nasi członkowie brali udział w happeningu „Schizofrenia –otwórzcie drzwi” oraz w części konferencyjnej, pt. „Kryzys psychiczny, a zdrowie psychiczne – zdrowienie” z udziałem profesjonalistów, a także osób po kryzysach psychicznych oraz ich rodzin. Anna Zinkiewicz i Patryk Kluczny (Członkowie Koła) przedstawili warsztaty, które prowadzili w maju na naszej uczelni. Przybliżyli odczucia człowieka w stanie psychozy, percepcję osoby chorującej na autyzm oraz opowiedzieli o tym, jak warsztat został odebrany przez młodzież.

Przedstawicielka Koła Joanna  Zarzycka wystartowała w III Biegu dla Zdrowia Psychicznego i znalazła się na mecie jako czwarta w klasyfikacji kobiet.


 Organizacja warsztatów „Spotkanie z psychologią dla licealistów” – 26 maja 2017 roku

Ponad 60 uczniów ze szkół zrzeszonych w Sieci Współpracy Edukacyjnej, w piątek 26 maja, miało możliwość wzięcia udziału w dedykowanych warsztatach z psychologii, które poprowadzili członkowie naszego Koła Naukowego Instytutu Psychologii. W Wyższej Szkole Humanitas gościliśmy młodzież z VI LO im. J. Korczaka w Sosnowcu oraz I LO im. M. Kopernika w Będzinie.

Warsztaty przygotowali pod kierunkiem opiekuna Koła Naukowego dr n. med. Katarzyny Kocoń-Rychter studenci psychologii w WSH: Emanuel Ferdyn, Marcelina Furman, Bartłomiej Gawlina, Marzena Gibałka, Janina Lizis, Alicja Matuszczak, Patrycja Mazurek, Marta Wites, Agnieszka Zakrzewska i Anna Zinkiewicz przy pomocy Joanny Zarzyckiej i Patryka Klucznego. Uczniowie podzieleni w grupy mogli wybierać spośród następujących tematów: 

 • BODY/ciało - o ludzkiej cielesności i naszym stosunku do niej. Profilaktyka zaburzeń postrzegania ciała wśród młodzieży” – Marta Wites, Anna Zinkiewicz
 • Sens i logika to zrozumieć psychotyka.O codziennym życiu osób doświadczających problemów ze zdrowiem psychicznym” – Anna Zinkiewicz, Marta Wites
 • „Facebook - czy to już uzależnienie? Przeprowadź diagnozę na sobie i swoich znajomych” – Marcelina Furman, Patrycja Mazurek
 • Zaprzyjaźnij się ze stresem” – Marzena Gibałka, Bartłomiej Gawlina
 • Od uległości do asertywności… czyli sztuka posiadania własnego zdania” – Emanuel Ferdyn, Agnieszka Zakrzewska
 • „Jak mówić, by nas słuchali? Jak słuchać, by do nas mówili? – Agnieszka Zakrzewska, Emanuel Ferdyn
 • „Kobieca Moc – jestem wartościowa, silna, bezpieczna! Czyli droga do zrozumienia siebie – Janina Lizis, Patrycja Mazurek
 • „Ja i  otoczenie, czyli jak nie dać się zmanipulować w grupie – Alicja Matuszczak, Marzena Gibałka

                                       

Seminarium filmowe 11 marca 2017 roku

Spotkanie Koła Naukowego dotyczyło  filmu ”Pręgi”  Magdaleny Piekorz. Dyskusja moderowana była przez ówczesnego Przewodniczącego Koła Sebastiana Korfla.

Spotkanie Koła Naukowego Instytutu Psychologii WSH z Delegacją Profesorów z USA Uniwersytetu Missouri – 27 stycznia 2017 roku

W Wyższej Szkole Humanitas odbyło się posiedzenie, w którym udział wzięli przedstawiciele kadry naukowej uczelni Humanitas, w tym dr Katarzyna Kocoń-Rychter, dr Agnieszka Trzewicarz, mgr Piotr Pietrusza, członkowie Koła Naukowego oraz zagraniczni goście: prof. Robert Paul, prof. Felix Vincenz, prof. Anna Savu.

Na początku Sebastian Korfel opowiedział o organizowanych Światowych Dniach Mózgu a następnie wygłoszona została prelekcja na temat psychologii oraz działalności Instytutu University of Missouri – St Louis, prowadzonych badań, szkoleń dla psychologów z Kambodży oraz terapii niepotwierdzonych empirycznie, które mogą przynosić negatywne skutki dla ich odbiorców.

Światowy Tydzień Mózgu  14-15 marca 2016 roku

Dwa dni pełne warsztatów i wykładów poświęconych zagadnieniom psychologii, psychiatrii, komunikacji społecznej czy neurodydaktyki, a wśród wykładowców i trenerów eksperci i specjaliści, którym nieobce są wszelkie tajniki ludzkiego mózgu. W takiej atmosferze upłynął Światowy Tydzień Mózgu w Wyższej Szkole Humanitas. Organizatorami wydarzenia byli: Instytut Psychologii WSH, Koło Naukowe Studentów Psychologii WSH oraz Dział Promocji WSH.

Pierwszy dzień miał formę konferencji, drugiego natomiast odbył się cykl warsztatów przeprowadzony przez profesjonalnych trenerów i praktyków.

Warsztaty prowadzone przez Członków Koła Naukowego Instytutu Psychologii WSH

26 marca 2019, warsztat dla uczniów CKZIU w Sosnowcu: „Narcyz pod lupą" – Patryk Malara, Patryk Czyż

Grudzień 2018, warsztat dla liceum: „Sens i logika to zrozumieć psychotyka. O codziennym życiu osób doświadczających problemów ze zdrowiem psychicznym" – Anna Zinkiewicz

Listopad 2018, Wyższa Szkoła Humanitas – przeprowadzony został warsztat dla studentów pierwszego roku: „Sens i logika to zrozumieć psychotyka. O codziennym życiu osób doświadczających problemów ze zdrowiem psychicznym" – Anna Zinkiewicz.

Czerwiec 2018, warsztat dla liceum ogólnokształcącego: „Sens i logika to zrozumieć psychotyka. O codziennym życiu osób doświadczających problemów ze zdrowiem psychicznym" – Anna Zinkiewicz.

Marzec 2018, podczas wydarzenia „Edukacja włączająca – sprostam wyzwaniu" w ramach cyklu „Dyrektor Liderem" odbyły się warsztaty dla nauczycieli zatytułowane: „Uczeń trudny – sukces czy porażka? Sposoby pracy z uczniami o różnorodnych dysfunkcjach w klasie ogólnodostępnej".

Styczeń 2018, warsztat dla szkoły licealnej: „Sens i logika to zrozumieć psychotyka. O codziennym życiu osób doświadczających problemów ze zdrowiem psychicznym" – Anna Zinkiewicz.

Grudzień 2017, CKZIU w Sosnowcu, warsztaty dla klas gimnazjalnych „Facebook czy to już uzależnienie"? – Patrycja Mazurek, Marcelina Sułkowska