Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Koło Naukowe Instytutu Psychologii WSH

Koło Naukowe działa od 2015 r. w ramach Instytutu Psychologii na terenie Wyższej Szkoły Humanitas. Tworzymy je nie tylko my, studenci, ale również absolwenci kierunku Psychologia. Działalność w Kole Naukowym pozwala nam na rozwijanie zainteresowań poprzez realizację projektów związanych z różnymi obszarami psychologii. Dzięki temu mamy możliwość odkrywania i doskonalenia własnych umiejętności. Prace w Kole Naukowym pomagają nam w ukierunkowaniu naszego rozwoju osobistego i zawodowego, a także  przygotowują nas do wyzwań, które napotkamy po ukończeniu studiów.  

Aktywność Koła jest także formą promowania naszej uczelni, dzięki czemu szerzej angażujemy się w jej działalność.

Cenimy kreatywność, wyobraźnię i zaangażowanie. Jesteśmy otwarci na nowe pomysły i gotowi do współpracy z innymi podmiotami.

Serdecznie zapraszamy na nasze profile na Facebooku oraz na Instagramie:

https://www.facebook.com/KoloNaukoweHumanitas/

https://www.instagram.com/kolo_naukowe_psychologii_wsh/

Opiekun naukowy Koła: dr n. med. Katarzyna Kocoń-Rychter

e-mail: kontakt@katarzynakocon.pl

Przewodniczący: Kaja Grochowina 

kaja.grochowina@gmail.com

Wiceprzewodnicząca: Jolanta Drążkowska

yoladrazkowska@gmail.com

Czym się zajmujemy?

 • bierzemy udział w projektach badawczych
 • wyniki prowadzonych badań publikujemy w czasopismach naukowych i monografiach WSH
 • organizujemy spotkania naukowe, seminaria, konferencje, szkolenia, podczas których występujemy sami i zapraszamy ciekawych gości
 • regularnie prowadzimy warsztaty dla dorosłych oraz dla młodzieży szkolnej
 • często uczestniczymy w różnych konferencjach naukowych
 • odwiedzamy, chodzimy na staże i wolontariaty do placówek zajmujących się pomocą psychologiczną
 • kształcimy się nieustannie


Nasze publikacje

 • Kocoń-Rychter, K., Ferdyn, E., Kwatera, A., Okulicz-Kozaryn, K. (2019). Good Behavior Game – alternatywa dla tradycyjnych metod zarządzania klasą. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Pedagogika 20/2019. Str. 165-177.
 • Kocoń-Rychter, K., Ferdyn, E., Kubiak M., Suchy A., Zakrzewska, A. (2018). Youth subcultures in the 2nd decade of the 21st century. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Pedagogika 18/2018. Numer specjalny. Rola pedagogiki w rozwiązywaniu problemów współczesnego człowieka. Str. 115-126.

Nasz udział w projektach badawczych:

 • Motywacja do korzystania i kreowanie wizerunku w mediach społecznościowych
 • Subkultury młodzieżowe XXI wieku
 • Adaptacja programu profilaktycznego Good Behaviour Game
 • Ewaluacja programu Szkolna Interwencja Profilaktyczna rekomendowanego w ramach Systemu Rekomendacji Programów Profilaktyki i Promocji Zdrowia Psychicznego

Co już zrobiliśmy?

Światowy Tydzień Mózgu – 15 marca 2019 roku

Wśród zaproszonych gości obecni byli: prof. Małgorzata Janas-Kozik, dr Jarosław Szczygieł, dr Paweł Dobrakowski, dr Witold Adamczyk, dr Maciej Szaszkiewicz, mgr Sebastian Korfel, mgr Małgorzata Stando-Pawlik, mgr Ewa Bensz-Smagała. Wydarzenie moderowane było przez opiekuna naszego Koła dr Katarzynę Kocoń-Rychter. W części wykładowej przedstawiliśmy obszary dotyczące zdrowia psychicznego, funkcjonowania mózgu, nowych technologii w leczeniu neuropsychologicznym, zastosowania EEG biofeedback, biologicznego procesu powstawania agresji, konsekwencji spożywania alkoholu w czasie ciąży, map mentalnych.

Po części wykładowej przeszliśmy do warsztatów przygotowanych przez studentów psychologii, będących członkami naszego Koła Naukowego:

 • „Sens i logika to zrozumieć psychotyka. O codziennym życiu osób doświadczających problemów ze zdrowiem psychicznym” – Anna Zinkiewicz
 • „Przemoc, której nie widać – wszystko o przemocy psychicznej” – Magdalena Wilczek, Kamil Wróbel
 • „Narcyz pod lupą” – Patryk Malara, Patryk Czyż
 • Jak narysować myśli? Czyli twórcze techniki zapamiętywania” – mgr Ewa Bensz-Smagała
 • Mapa mentalna mistrza a mapa mentalna amatora” – dr Witold Adamczyk
 • Pierwsza pomoc w stresie” – Kaja Grochowina, Agnieszka Suchy
 • Jak budować swoje zdrowie psychiczne – bądź twórczym i kreatywnym dla siebie” – mgr Ewa Jędrychowska-Płonka, Adrianna Polańska, Marzena Gibałka
 • Warsztat dla dzieci w wieku 3-6 lat: „Szef wszystkich szefów, czyli jak działa mózg” – Ewa Drozdowska, Monika Kościńska

 

Obchody Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego – 7 września 2018 roku

W ramach obchodów Dni Zdrowia Psychicznego zorganizowanych przez mgr Ewę Jędrychowską-Płonkę, wykładowcę na kierunku psychologia WSH, Członkini naszego koła Marzena Gibałka brała udział w audycji radiowej dotyczącej zdrowia psychicznego, w której  zaprezentowała Koło oraz naszą uczelnię. W Dni Zdrowia zaangażowani byli również inni członkowie koła – Adrianna Polańska oraz Patryk Czyż – którzy współtworzyli wydarzenie oraz uczestniczyli w spektaklu przed Teatrem Śląskim w Katowicach odgrywanym z osobami z doświadczeniem kryzysu psychicznego.

 

Organizacja Seminarium Naukowego z osobami, które doświadczyły kryzysu psychicznego – 22 czerwca 2018

Zaprosiliśmy osoby, które doświadczyły kryzysu psychicznego. Dzięki temu mieliśmy okazję, aby porozmawiać o trudnościach ze zdrowiem psychicznym i radzeniem sobie z nimi. Jeden z gości podzielił się również swoją twórczością – wierszami – które od lat pisze, wygrywając liczne konkursy w regionie i kraju.  Spotkanie prowadziły Marzena Gibałka i Marta Wites. Szczególny udział miała mgr Ewa Jędrychowska-Płonka, wykładowczyni WSH.

Obchody Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego – 29-20 września 2017

Organizatorką Śląskich Obchodów Międzynarodowego Dnia Zdrowia Psychicznego w Katowicach i Rudzie Śląskiej była mgr Ewa Jędrychowska-Płonka, wykładowca naszej uczelni. W wydarzeniu brała udział także opiekun koła, dr Katarzyna Kocoń-Rychter. Nasi członkowie brali udział w happeningu „Schizofrenia –otwórzcie drzwi” oraz w części konferencyjnej, pt. „Kryzys psychiczny, a zdrowie psychiczne – zdrowienie” z udziałem profesjonalistów, a także osób po kryzysach psychicznych oraz ich rodzin. Anna Zinkiewicz i Patryk Kluczny (Członkowie Koła) przedstawili warsztaty, które prowadzili w maju na naszej uczelni. Przybliżyli odczucia człowieka w stanie psychozy, percepcję osoby chorującej na autyzm oraz opowiedzieli o tym, jak warsztat został odebrany przez młodzież.

Przedstawicielka Koła Joanna  Zarzycka wystartowała w III Biegu dla Zdrowia Psychicznego i znalazła się na mecie jako czwarta w klasyfikacji kobiet.


 Organizacja warsztatów „Spotkanie z psychologią dla licealistów” – 26 maja 2017 roku

Ponad 60 uczniów ze szkół zrzeszonych w Sieci Współpracy Edukacyjnej, w piątek 26 maja, miało możliwość wzięcia udziału w dedykowanych warsztatach z psychologii, które poprowadzili członkowie naszego Koła Naukowego Instytutu Psychologii. W Wyższej Szkole Humanitas gościliśmy młodzież z VI LO im. J. Korczaka w Sosnowcu oraz I LO im. M. Kopernika w Będzinie.

Warsztaty przygotowali pod kierunkiem opiekuna Koła Naukowego dr n. med. Katarzyny Kocoń-Rychter studenci psychologii w WSH: Emanuel Ferdyn, Marcelina Furman, Bartłomiej Gawlina, Marzena Gibałka, Janina Lizis, Alicja Matuszczak, Patrycja Mazurek, Marta Wites, Agnieszka Zakrzewska i Anna Zinkiewicz przy pomocy Joanny Zarzyckiej i Patryka Klucznego. Uczniowie podzieleni w grupy mogli wybierać spośród następujących tematów: 

 • BODY/ciało - o ludzkiej cielesności i naszym stosunku do niej. Profilaktyka zaburzeń postrzegania ciała wśród młodzieży” – Marta Wites, Anna Zinkiewicz
 • Sens i logika to zrozumieć psychotyka.O codziennym życiu osób doświadczających problemów ze zdrowiem psychicznym” – Anna Zinkiewicz, Marta Wites
 • „Facebook - czy to już uzależnienie? Przeprowadź diagnozę na sobie i swoich znajomych” – Marcelina Furman, Patrycja Mazurek
 • Zaprzyjaźnij się ze stresem” – Marzena Gibałka, Bartłomiej Gawlina
 • Od uległości do asertywności… czyli sztuka posiadania własnego zdania” – Emanuel Ferdyn, Agnieszka Zakrzewska
 • „Jak mówić, by nas słuchali? Jak słuchać, by do nas mówili? – Agnieszka Zakrzewska, Emanuel Ferdyn
 • „Kobieca Moc – jestem wartościowa, silna, bezpieczna! Czyli droga do zrozumienia siebie – Janina Lizis, Patrycja Mazurek
 • „Ja i  otoczenie, czyli jak nie dać się zmanipulować w grupie – Alicja Matuszczak, Marzena Gibałka

                                       

Seminarium filmowe 11 marca 2017 roku

Spotkanie Koła Naukowego dotyczyło  filmu ”Pręgi”  Magdaleny Piekorz. Dyskusja moderowana była przez ówczesnego Przewodniczącego Koła Sebastiana Korfla.

Spotkanie Koła Naukowego Instytutu Psychologii WSH z Delegacją Profesorów z USA Uniwersytetu Missouri – 27 stycznia 2017 roku

W Wyższej Szkole Humanitas odbyło się posiedzenie, w którym udział wzięli przedstawiciele kadry naukowej uczelni Humanitas, w tym dr Katarzyna Kocoń-Rychter, dr Agnieszka Trzewicarz, mgr Piotr Pietrusza, członkowie Koła Naukowego oraz zagraniczni goście: prof. Robert Paul, prof. Felix Vincenz, prof. Anna Savu.

Na początku Sebastian Korfel opowiedział o organizowanych Światowych Dniach Mózgu a następnie wygłoszona została prelekcja na temat psychologii oraz działalności Instytutu University of Missouri – St Louis, prowadzonych badań, szkoleń dla psychologów z Kambodży oraz terapii niepotwierdzonych empirycznie, które mogą przynosić negatywne skutki dla ich odbiorców.

Światowy Tydzień Mózgu  14-15 marca 2016 roku

Dwa dni pełne warsztatów i wykładów poświęconych zagadnieniom psychologii, psychiatrii, komunikacji społecznej czy neurodydaktyki, a wśród wykładowców i trenerów eksperci i specjaliści, którym nieobce są wszelkie tajniki ludzkiego mózgu. W takiej atmosferze upłynął Światowy Tydzień Mózgu w Wyższej Szkole Humanitas. Organizatorami wydarzenia byli: Instytut Psychologii WSH, Koło Naukowe Studentów Psychologii WSH oraz Dział Promocji WSH.

Pierwszy dzień miał formę konferencji, drugiego natomiast odbył się cykl warsztatów przeprowadzony przez profesjonalnych trenerów i praktyków.

Warsztaty prowadzone przez Członków Koła Naukowego Instytutu Psychologii WSH

26 marca 2019, warsztat dla uczniów CKZIU w Sosnowcu: „Narcyz pod lupą" – Patryk Malara, Patryk Czyż

Grudzień 2018, warsztat dla liceum: „Sens i logika to zrozumieć psychotyka. O codziennym życiu osób doświadczających problemów ze zdrowiem psychicznym" – Anna Zinkiewicz

Listopad 2018, Wyższa Szkoła Humanitas – przeprowadzony został warsztat dla studentów pierwszego roku: „Sens i logika to zrozumieć psychotyka. O codziennym życiu osób doświadczających problemów ze zdrowiem psychicznym" – Anna Zinkiewicz.

Czerwiec 2018, warsztat dla liceum ogólnokształcącego: „Sens i logika to zrozumieć psychotyka. O codziennym życiu osób doświadczających problemów ze zdrowiem psychicznym" – Anna Zinkiewicz.

Marzec 2018, podczas wydarzenia „Edukacja włączająca – sprostam wyzwaniu" w ramach cyklu „Dyrektor Liderem" odbyły się warsztaty dla nauczycieli zatytułowane: „Uczeń trudny – sukces czy porażka? Sposoby pracy z uczniami o różnorodnych dysfunkcjach w klasie ogólnodostępnej".

Styczeń 2018, warsztat dla szkoły licealnej: „Sens i logika to zrozumieć psychotyka. O codziennym życiu osób doświadczających problemów ze zdrowiem psychicznym" – Anna Zinkiewicz.

Grudzień 2017, CKZIU w Sosnowcu, warsztaty dla klas gimnazjalnych „Facebook czy to już uzależnienie"? – Patrycja Mazurek, Marcelina Sułkowska