Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Koło Naukowe Pedagogiki

 

Studenckie Koło Naukowe Pedagogiki

Koło naukowe działa w ramach Instytutu Pedagogiki na terenie Wyższej Szkoły Humanitas. Swoją działalność rozpoczęło w roku akademickim 2017/2018. Zrzesza studentów kierunku Pedagogika. Uczestnictwo w Kole daje możliwość aktywnego działania upowszechniającego wzory dobrej praktyki pedagogicznej, kształtuje umiejętność kierowania własnym rozwojem zawodowym i osobowym. Jesteśmy otwarci na nowe pomysły i kreatywność.

Celem naszego Koła jest pogłębienie i szerzenie wiedzy pedagogicznej, popularyzacja pedagogiki i jej subdyscyplin jako nauki, z wykorzystaniem wiedzy zdobywanej na studiach oraz wymiana myśli i poglądów naukowych studentów.

Opiekun naukowy Koła:

mgr Małgorzata Świerk, e-mail: malgorzata.swierk@humanitas.edu.pl
dr Danuta Krzywoń, e-mail: danutakrzywon@gmail.com
dr Beata Matusek, e-mail: dr.matusek.beata@gmail.com

Główne obszary zainteresowania:

 • edukacja szkolna, przedszkolna
 • pedagogika specjalna, resocjalizacyjna, oligofrenopedagogika
 • środowisko oświatowe, opiekuńcze, wychowawcze
 • działalność kulturowa
 • działalność społeczna

Praktykowane formy aktywności:

 • regularne spotkania członków 
 • organizowanie spotkań naukowych, debat, konferencji, szkoleń i warsztatów
 • udział w konferencjach naukowych
 • wizyty w placówkach oświatowych: przedszkolach, szkołach, żłobkach, poradniach
 • publikowanie w czasopismach naukowych i monografiach WSH
 • praca badawcza
 • współpraca z innymi kołami naukowymi oraz organizacjami pozarządowymi
 • samokształcenie się członków Koła
 • inne działania związane z realizacją celów Koła

 

Niebieski Piknik z udziałem Wyższej Szkoły Humanitas

15 kwietnia br. w Parku Harcerskim przy Zespole Szkół Specjalnych nr 4 w Sosnowcu Klub Rodzica „Niebiesko Nam” Rodzice Rodzicom we współpracy z Instytutem Twórczej Integracji zorganizował „Niebieski Festyn”. Na tak ważnym wydarzeniu nie mogło zabraknąć przedstawicieli Instytutu Pedagogiki Wyższej Szkoły Humanitas oraz członków koła naukowego i studentów kierunku pedagogika. W festynie uczestniczyły rodziny dzieci z Autyzmem oraz mieszkańcy pobliskich osiedli. Gościem honorowym był Prezydent Arkadiusz Chęciński. Klub Rodzica „Niebiesko Nam” Rodzice Rodzicom to inicjatywa mam z Sosnowca, które łączy wspólny cel: pomóc swoim dzieciom ze spektrum autyzmu odnaleźć się we współczesnym świecie. Klub działa we współpracy z Instytutem Twórczej Integracji i za swój cel obrał sobie pomoc rodzicom dzieci z autyzmem w odnalezieniu się po diagnozie i pokazanie im, jak i całemu otoczeniu że Autyzm To Nie Koniec Świata. Podczas festynu dzieci uczestniczyły w grach, zabawach i wspólnych tańcach. Ważną częścią wydarzenia było przedstawienie napisane, wyreżyserowane i zagrane przez aktywistów z PAL punkt terenowy 4. Przedstawienie „Hugo szuka żony” przyciągnęło pod scenę dużą grupę małych i dużych widzów. Dzieci stanęły na wysokości zadania i przedstawienie należy uznać za niezwykle udane. Kolejnym istotnym punktem festynu było wypuszczenie w niebo setek niebieskich baloników, jednego z symboli autyzmu.

- To bardzo ważne aby mieć świadomość, że nie każde dziecko, które nie potrafi skupić się na lekcji, jest niegrzeczne. Być może jego zachowanie wynika z jakiegoś zaburzenia – mówi mgr Ewa Kraus, Prodziekan Wydziału Nauk Humanistycznych, która uczestniczyła w festynie z grupą studentów kierunku Pedagogika.