Przejdź do treści
Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Organizacja Roku Akademickiego

Organizacja roku akademickiego to spis wszystkich ważnych dat w roku akademickim. Zawiera terminy:

  • zajęć dydaktycznych,
  • sesji egzaminacyjnych,
  • przerw świątecznych i wakacji.

Terminy jw. ustalane są przez Dział toku studiów/Dział kształcenia na kierunku Psychologia corocznie - dla bieżącego roku akademickiego z podziałem na dwa semestry:

  • zimowy: X - II
  • letni: III - IX

Każdy wydział ma swoje własne kalendarium.

 

Organizacja bieżącego roku akademickiego - KLIK