Przejdź do treści
Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Zakres zadań

Dział Toku Studiów jest jednostką administracji ogólnouczelnianej, w której zakres obowiązków wchodzą:

  • opracowanie i ewidencja harmonogramu zajęć dydaktycznych;
  • koordynacja działań związanych z obsadą zajęć dydaktycznych;
  • korekta harmonogramów zajęć dydaktycznych w przypadku kolizji sal, zajęć lub na wniosek nauczyciela;
  • dokonywanie rezerwacji sal w budynkach AH oraz obiektach wynajmowanych;
  • organizacja sesji egzaminacyjnej;

Pracownicy Działu odpowiadają także za udzielanie informacji studentom i wykładowcom na temat: 

  • harmonogramów zajęć na poszczególnych kierunkach;
  • terminów prowadzenia zajęć przez poszczególnych Wykładowców;
  • rezerwacji sal na pozaplanowe zajęcia na Uczelni (dyżury, konsultacje, seminaria, egzaminy oraz zaliczenia itd.).