Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Rekrutacja

Projekt skierowany jest do osób, które:

 • ukończyły studia wyższe (I- go lub II-go stopnia) lub studiują na III roku studiów
 • oraz są zameldowane lub pracują na terenie województwa śląskiego.

Krok 1

Wypełnij i wydrukuj kwestionariusz on-line

Krok 2

 Skompletuj następujące dokumenty:

 • wydrukowany kwestionariusz (on-line)
 • kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał dyplomu należy przedstawić do wglądu)
 • dowod osobisty (należy przedstawić do wglądu w celu potwierdzenia tożsamości)
 • potwierdzenie zameldowania lub zatrudnienia na terenie woj. śląskiego (np. w formie zaświadczenia o zatrudnieniu lub o zameldowaniu)
 • dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł

Krok 3

Dokonaj opłat za studia

Przy składaniu dokumentów pobierana jest opłata rekrutacyjna w wysokości 85 zł. Wpłaty można dokonać w kasie Uczelni lub przelewem na numer konta bankowego:
ING Bank Śląski S.A. II Oddział w  Sosnowcu 24 1050 1360 1000 0008 0337 9932
W tytule przelewu należy umieścić: imię i nazwisko, adres oraz nazwę kierunku.

Krok 4

Złóż dokumenty:

 • osobiście w Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń (I piętro):
  • - Studia podyplomowe z zakresu Administracja, Prawo, Biznes - pokój 104
  • - Studia podyplomowe z zakresu Pedagogika, Psychologia, Terapia - pokój 105
 • wyślij pocztą na adres: Wyższa Szkoła Humanitas ul.Kilińskiego 43, 41-200 (z dopiskiem: pokój 104 lub 105) lub
 • prześlij zeskanowane dokumenty e-mailem na adres:
  podyplomowe@humanitas.edu.pl - studia z zakresu administracji, prawa, biznesu
  podyplomowekwalifikacyjne@humanitas.edu.pl - studia z zakresu pedagogiki i terapii

Umowa finansowa i opłata za studia:

 • Umowa finansowa jest podpisywana na tydzień przed rozpoczęciem zajęć.
 • Płatność za studia dokonywana jest na indywidualne konto. Każdy ze studentów otrzymuje nr konta przy podpisywaniu umowy.
 • Opłata za studia może być uiszczana w ratach. Student wybiera wariant płatności przy podpisywaniu umowy finansowej.