Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały:
Oddziały:
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Studia podyplomowe dofinansowane do 50%

Rekrutacja na studia podyplomowe na semestr letni 2018/2019 trwa od
2 stycznia 2019 r. do wyczerpania limitu miejsc.


Kierunki realizowane w ramach projektu "Partnerstwo dla wiedzy"