Przejdź do treści
Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

UTW w Jaworznie

Jaworznicki Uniwersytet Trzeciego Wieku, nad którym Wyższa Szkoła Humanitas objęła patronat naukowy, został utworzony przez Stowarzyszenie Jaworznickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, mające długoletnią tradycję i będące bardzo aktywną organizacją pozarządową na senioralnej mapie regionu.

Corocznie bogata oferta edukacyjna dla Seniorów z Jaworzna zawiera bezpłatne wykłady, cotygodniowe zajęcia aktywizujące, warsztaty oraz fakultatywne propozycje jedno- i dwudniowych wycieczek.

Wszelkie szczegóły organizacyjne związane z działalnością Uniwersytetu odnajdziecie Państwo na jego stronie www >>