Przejdź do treści
Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Działalność UTW Humanitas

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Wyższej Szkole Humanitas rozpoczął swą działalność w lutym 2008 roku. Już w pierwszym roku działalności nasz UTW liczył blisko 200 słuchaczy, a w 2011 roku liczba słuchaczy wzrosła do ponad 500.

Instytucje partnerskie

UTW Humanitas, który działa w strukturze Uniwersytetu Międypokoleniowego współpracuje z licznymi instytucjami kulturalnymi i społecznymi z regionu m.in.:

Wybrane projekty UTW Humanitas od roku 2015

O działalności UTW Humanitas w latach 2011-2015

Jubileuszowe Seniorallia 2015 uświetniła swoją obecnością znakomita aktorka teatralna i filmowa Małgorzata Zajączkowska. Odbył się spektakl teatralny Grupy Seniorów z Będzińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz koncert zespołu Band in Choir. Seniorzy zostali nagrodzeni w konkursie Fundacji Orange, film opowiadający o pasjach naszych studentów został nagrany na płytę dvd i rozesłany do ponad 500 bibliotek w całej Polsce. Ponadto aż 8 przedstawicieli UTW zasiadło w Radzie Seniorów i Seniorek – organie doradczym prezydenta Sosnowca.

W ramach Senioralliów 2014, poza tradycyjnymi już zajęciami, wystawione zostało przedstawienie teatralne "Ach, jakie piękne jest życie", w reżyserii Magdaleny Boczkowskiej i Konrada Bilskiego z Seniorami w rolach głównych. Na UTW powstał również zespół muzyczny – Seniorallki – który odnosi już pierwsze sukcesy wokalne.

W ramach przedsięwzięcia Seniorallia 2013, które odbyły się w maju, oprócz cyklu zajęć przeznaczonych dla mieszkańców Sosnowca i miast ościennych w wieku 50+ i ich rodzin, Seniorzy otrzymali także symboliczne klucze do bram miasta. W programie były liczne wykłady, zajęcia z aquaaerobicu, ognisko, Turniej Gry w Bule o Puchar Prezesa Fundacji Humanitas, warsztaty z kosmetologii i emisji głosu, spotkania w klubach: literackim i muzycznym, bezpłatne badania na osteoporozę, wyjście do kina, konkursy oraz koncert z udziałem słuchaczy UTW. Przebieg imprezy udokumentowany został ponadto krótką etiudą filmową.

Z okazji drugiej edycji Senioralliów (rok 2012), wraz ze współpracującym z WSH Forum dla Zagłębia Dąbrowskiego, zorganizowano wycieczkę pod hasłem „Zwiedzaj Zagłębie”.

W 2011 roku po raz pierwszy zorganizowane zostały tzw. Seniorallia, pierwszy w regionie cykl imprez integracyjnych dla osób w wieku poprodukcyjnym, przy okazji których Seniorzy mogli uczestniczyć m.in. w zajęciach kulturalno-oświatowych i sportowych, a także w wycieczkach.