Przejdź do treści
Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Udogodnienia dla studentów z niepełnosprawnościami

Akademia Humanitas podejmuje działania mające na celu likwidację barier edukacyjnych poprzez wyposażenie Uczelni w infrastrukturę i sprzęt niezbędny dla osób z niepełnosprawnościami. W ramach współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej projektu „Inżynier z Humanitas” zostały podjęte działania w wyniku, których studenci z niepełnosprawnościami mogą korzystać z:

1.  Systemu pętli indukcyjnych

Pętle indukcyjne są instalowane w salach dydaktycznych dla osób z wadą słuchu oraz w innych pomieszczeniach, z których korzystają osoby słabo słyszące. Uczelnia chcąc zaspokoić specyficzne potrzeby osób słabo słyszących, wyposażyła w ten system aulę oraz pomieszczenia Dziekanatu i portierni.

Dzięki pętli indukcyjnej zdecydowanie poprawi się komfort pracy studenta słabo słyszącego. Pętla indukcyjna wyeliminuje bowiem wszelkie zakłócenia w odbiorze wykładu, na jakie narażona jest osoba słabo słysząca korzystająca z aparatu słuchowego. Aparat ten skonstruowany jest bowiem w taki sposób, że wzmacnia siłę każdego dźwięku jaki emitowany jest podczas wykładu. Oznacza to wzmocnienie nie tylko dźwięków emitowanych przez wykładowcę, ale także wszelkiego rodzaju szumów np. trzasków składanych foteli, sprzężeń mikrofonu, szelestu przekładanych kartek papieru itp. System pętli indukcyjnej pozwala na prawie 100 procentowe wyeliminowanie tych szumów i tym samym na polepszenie jakości dźwięku docierającego do słabo słyszącego studenta.

Uwaga! Skorzystanie z pętli wymaga przełączenia aparatu słuchowego na cewkę telefoniczną.

2.  Windy - platformy przyschodowej z kasetą przywoławczą

Została zamontowana na zewnątrz budynku - mogą z niej korzystać studenci poruszający się na wózku.

3.  Dużych monitorów oraz lup powiększających

Wśród zakupionego sprzętu znajduje się lupa elektroniczna umożliwiająca nie tylko powiększenie tekstu (18 krotne), ale również jego zapisanie i wykorzystanie do trybu pisania (po zmianie ustawienia kamery) oraz cztery lupy przenośne umożliwiające 14 krotne powiększenie czytanego tekstu. Niedowidzący studenci mogą skorzystać z wymienionego sprzętu w czytelni AH.

4.  Dyktafonów

Studenci z niepełnosprawnościami mogą wypożyczać dyktafony, w celu rejestrowania treści przekazywanych podczas zajęć. Dyktafony można wypożyczyć w biurze Pełnomocnika Rektora ds. Osób z niepełnosprawnościami >>

5.  Telewizorów LED 55 cali marki Phillips

Umieszono je na parterze oraz II i III piętrze budynku Uczelni. Dzięki nim studenci mogą wygodnie sprawdzić godziny oraz miejsce aktualnie odbywających się zajęć.

6.  Dużych ekranów rozwijanych

Zamontowane zostały we wszystkich salach wykładowych. Ułatwiają studentom niedowidzącym odczytywanie treści prezentowanych podczas zajęć.