Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Udogodnienia dla studentów z niepełnosprawnościami

Wyższa Szkoła Humanitas podejmuje działania mające na celu likwidację barier edukacyjnych poprzez wyposażenie Uczelni w infrastrukturę i sprzęt niezbędny dla osób z niepełnosprawnościami. W ramach współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej projektu „Inżynier z Humanitas” zostały podjęte następujące działania:

1. Uczelnia uruchomiła system pętli indukcyjnych.

Pętle indukcyjne są instalowane w salach dydaktycznych dla osób z wadą słuchu oraz w innych pomieszczeniach, z których korzystają osoby słabo słyszące. Uczelnia chcąc zaspokoić specyficzne potrzeby osób słabo słyszących, wyposażyła w ten system aulę oraz pomieszczenia Dziekanatu i portierni.

Dzięki pętli indukcyjnej zdecydowanie poprawi się komfort pracy studenta słabo słyszącego. Pętla indukcyjna wyeliminuje bowiem wszelkie zakłócenia w odbiorze wykładu, na jakie narażona jest osoba słabo słysząca korzystająca z aparatu słuchowego. Aparat ten skonstruowany jest bowiem w taki sposób, że wzmacnia siłę każdego dźwięku jaki emitowany jest podczas wykładu. Oznacza to wzmocnienie nie tylko dźwięków emitowanych przez wykładowcę, ale także wszelkiego rodzaju szumów np. trzasków składanych foteli, sprzężeń mikrofonu, szelestu przekładanych kartek papieru itp. System pętli indukcyjnej pozwala na prawie 100 procentowe wyeliminowanie tych szumów i tym samym na polepszenie jakości dźwięku docierającego do słabo słyszącego studenta.

Uwaga! Skorzystanie z pętli wymaga przełączenia aparatu słuchowego na cewkę telefoniczną.

2. Na zewnątrz budynku zamontowano windę - platformę przyschodową z kasetą przywoławczą.

Mogą z niej korzystać studenci poruszający się na wózku.

3. W czytelni WSH niedowidzący studenci mogą korzystać z dużych monitorów oraz lup powiększających.

Wśród zakupionego sprzętu znajduje się lupa elektroniczna umożliwiająca nie tylko powiększenie tekstu (18 krotne), ale również jego zapisanie i wykorzystanie do trybu pisania (po zmianie ustawienia kamery) oraz cztery lupy przenośne umożliwiające 14 krotne powiększenie czytanego tekstu.

4. Studenci z niepełnosprawnościami mogą wypożyczać dyktafony, w celu rejestrowania treści przekazywanych podczas zajęć.

Dyktafony można wypożyczyć w biurze Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych (pokój 012).

5. Na parterze oraz II i III piętrze budynku Uczelni umieszczono telewizory LED 55 cali marki Phillips.

Dzięki nim studenci mogą wygodnie sprawdzić godziny oraz miejsce aktualnie odbywających się zajęć.

6. W salach wykładowych zainstalowano duże ekrany rozwijane ułatwiające studentom niedowidzącym odczytywanie treści prezentowanych podczas zajęć.