Przejdź do treści
Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Warto wiedzieć

Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym jest obecnie realizowana w ramach modułu II programu „Aktywny Samorząd”. Szczegółowe informacje na temat Programu „Aktywny Samorząd” można znaleźć na stronie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/aktywny-samorzad/

Polecane strony:

Wybrane akty prawne dotyczące osób z niepełnosprawnościami:

  • Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzona w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r.
  • Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
  • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie zwrotu dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych
  • Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 r. - Karta Praw Osób Niepełnosprawnych