Przejdź do treści
Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Pełnomocnik Rektora ds Osób z Niepełnosprawnościami

Pełnomocnikiem Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnościami jest dr hab. Maciej Borski prof. AH

Do zadań Pełnomocnika należy koordynowanie i wykonywanie działań mających na celu stworzenie warunków do pełnego uczestnictwa osób z niepełnosprawnościami we wszystkich obszarach życia akademickiego.

Zapraszamy do korzystania z pomocy Pełnomocnika wszystkich studentów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub stan swojego zdrowia mają trudności ze studiowaniem w trybie standardowym.

Dyżury Pełnomocnika odbywają w roku akademickim z wyłączeniem okresu wakacyjnego w każdy wtorek w godzinach 16.30-17.00 – pokój 012.