Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Rozwój pracowników

CHCESZ PODNIEŚĆ EFEKTYWNOŚĆ DZIAŁAŃ PRACOWNIKÓW TWOJEJ FIRMY?
DOBRZE TRAFIŁEŚ!

 

SZKOLENIA i STUDIA PODYPLOMOWE NA ZLECENIE.
Organizujemy na indywidualne zlecenie firmy dla zorganizowanej grupy uczestników liczącej od 10 do 20 osób, składającej się z pracowników tej firmy. Założenia merytoryczne i organizacyjne usług rozwojowych każdorazowo dostosowujemy do specyfiki i indywidualnych potrzeb firmy, w oparciu o przeprowadzoną diagnozę poziomu wiedzy i umiejętności pracowników firmy w danym obszarze. Zajęcia odbywają się w miejscu wskazanym przez firmę - zleceniodawcę usługi.

SZKOLENIA I STUDIA PODYPLOMOWE NA ZLECENIE MŚP DOFINANSOWANE DO 80%.
Po opracowaniu propozycji programowej szkolenia/studiów podyplomowych (poza firmami z woj. śląskiego oraz w przypadku innych województw - pod warunkiem zakończenia zajęć przed planowanym w danym województwie końcem zamknięcia projektów umożliwiających uzyskanie dofinansowania) na indywidualne zlecenie przedsiębiorstwa MŚP, kartę usługi zamieszczamy w Bazie Usług Rozwojowych prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i przypisujemy ją do konkretnego Klienta. Od tej pory Klient MŚP może starać się o uzyskanie dofinansowania na realizację szkolenia/studiów podyplomowych dla swoich pracowników.

BADANIA POTRZEB ROZWOJOWYCH.
Przeprowadzane przez nas kompleksowe badania dotyczą zdiagnozowania wszelkich możliwych działań rozwojowych, koniecznych do zrealizowania wśród badanej części kadry firmy - zleceniodawcy. W ramach BPS realizujemy m. in.:

  • badanie typu DISC (Insights, Extended DISC, Ensize DISC),
  • badanie kultury organizacyjnej przeprowadzane wg metodyki AOC_bizTM
  • spotkania z przedstawicielami kadry objętej badaniem potrzeb przeprowadzane przez ekspertów WSH – indywidualne oraz w ramach grup fokusowych lub w przypadku konieczności spojrzenia na efektywność działań z trzech punktów widzenia (podwładnych, współpracowników oraz osób zarządzających) - również wśród tych grup.

Każde zlecone badanie podsumowujemy analizą jego rezultatów oraz interpretacją wyników w postaci raportu, zawierającego proponowane kierunki i rodzaj działań rozwojowych koniecznych do zrealizowania wśród kadry wraz z podaniem okresów, w których powinny zostać zrealizowane.

PROJEKTY ROZWOJOWE.
Przeprowadzane przez nas projekty rozwojowe są również każdorazowo dostosowywane pod względem jakości i obszerności działań do indywidualnych potrzeb Klienta. W ramach projektów realizujemy m. in.:

  • sesje doradcze i coachingowe,
  • gry szkoleniowe,
  • szkolenia i warsztaty, również oparte o symulację komputerową Trident,
  • warsztaty w terenie.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI.

Wyślij formularz zapytania >>

Zadzwoń lub napisz.

tel.: 32 363 12 21, 32 363 12 00 wew. 144
e-mail: podyplomowe@humanitas.edu.pl; szkolenia@humanitas.edu.pl