Przejdź do treści
Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Zakres obowiązków

Dziekanat zajmuje się całokształtem obsługi administracyjnej studentów Uczelni. Prowadzi dokumentację przebiegu studiów wszystkich studentów Uczelni. Dziekanat podlega bezpośrednio Kanclerzowi, a pośrednio Dziekanowi. Na czele Dziekanatu stoi Kierownik Dziekanatu, który odpowiada za prawidłowe wykonywanie zadań całego działu.


W zakresie obowiązków pracowników Dziekanatu leży:

  • wewnętrzny nadzór nad prawidłowym i rzetelnym prowadzeniem dokumentacji przebiegu studiów studentów Akademii Humanitas
  • zapewnienie rzeczowej i kulturalnej obsługi administracyjnej studentów Akademii Humanitas,
  • zapewnienie realizacji ustalonej organizacji roku akademickiego Akademii Humanitas,
  • zapewnienie realizacji postanowień regulaminu studiów Akademii Humanitas, w zakresie związanym z przebiegiem studiów.