Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Zakres obowiązków

Dziekanat zajmuje się całokształtem obsługi administracyjnej studentów Uczelni. Prowadzi dokumentację przebiegu studiów wszystkich studentów Uczelni. Dziekanat podlega bezpośrednio Kanclerzowi, a pośrednio Dziekanowi. Na czele Dziekanatu stoi Kierownik Dziekanatu, który odpowiada za prawidłowe wykonywanie zadań całego działu.


W zakresie obowiązków pracowników Dziekanatu leży:

  • wewnętrzny nadzór nad prawidłowym i rzetelnym prowadzeniem dokumentacji przebiegu studiów studentów WSH
  • zapewnienie rzeczowej i kulturalnej obsługi administracyjnej studentów WSH,
  • zapewnienie realizacji ustalonej organizacji roku akademickiego WSH,
  • zapewnienie realizacji postanowień regulaminu studiów WSH, w zakresie związanym z przebiegiem studiów.