Przejdź do treści
Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Aktualności

Wartość edukacji nie zna granic wiekowych!

W świecie nauki, wiek nie jest przeszkodą, a determinacja i chęć nauki nie powinna znać granic. Ten przekaz został potwierdzony podczas uroczystej inauguracji Roku Akademickiego 2023/2024 w Uniwersytecie Trzeciego Wieku Akademii Humanitas. 

Więcej informacji >>

Zabawa i nauka idą w parze: HumaniTASKi wystartowały!

Mikołowska Akademia Odkrywania Kodowania HumaniTASKi wystartowała

W Sali Botanicznej Centrum Aktywności Społecznej w Mikołowie nauczyciele pierwszych dwóch szkół zainicjowali program wspomagający naukę programowania u dzieci. Program HumaniTASKi z użyciem MIKOmaty, realizowany pod Honorowym Patronatem Burmistrza Mikołowa Stanisława Piechuli, jest owocem współpracy jest owocem współpracy Akademii Humanitasze Związkiem Stowarzyszeń Centrum Aktywności

Więcej informacji >>

Bitwa o Zamek w Ogrodzieńcu — X Rajd Turystyczny "Rajd Dekielka"

W sercu malowniczej Jury Krakowsko-Częstochowskiej, na Górze Zamkowej, na tle majestatycznego Zamku w Ogrodzieńcu, jednego z zamków wybudowanego w systemie Orlich Gniazd, miała miejsce jubileuszowa edycja "Rajdu Dekielka".  

Więcej informacji >>

Dni NATO 2023: Rola Akademii Humanitas w Kształceniu Kadr Wojskowych

Więcej informacji >>

Intensywny Kurs Języka Polskiego

Z dumą informujemy, że w piątek 29 września 2023 roku Uczestnicy Kursu Języka Polskiego otrzymali certyfikaty potwierdzające znajomość tego języka. Blisko pięciotygodniowy kurs przygotowujący obcokrajowców do podjęcia studiów w Akademii Humanitas rozpoczął się 4 września. Program zajęć obejmował nie tylko lektoraty, ale również liczne wycieczki edukacyjne, wizyty studyjne, wyjścia do kina, teatru oraz instytucji kultury.

Więcej informacji >>

Przemysł Informatyczny Zyskuje Młode Talenty: Absolwenci AH Gotowi Na Wyzwania!

Studenci kierunku Informatyka w Akademii Humanitas z powodzeniem obronili swoje prace licencjackie! Ta informacja jest wyrazem naszej dumy z doskonałego wykorzystania środków publicznych oraz podziękowaniem dla zaangażowania i wysiłku naszych zdolnych studentów. Sukces ten został osiągnięty dzięki innowacyjnemu projektowi, który nosi nazwę "Nowoczesna Informatyka w Wyższej Szkole Humanitas" (POWR.03.05.00-00-ZR40/18). 

Więcej informacji >>

Razem dla odporności psychicznej dzieci i młodzieży!

Wielotysięczne konsultacje wśród dzieci i młodzieży na wniosek MEiN wyłoniły niepokojące problemy: brak wsparcia psychologicznego, uzależnienia od środków psychoaktywnych i rosnący stres. Brak świadomości problemów psychicznych, emocjonalnych a przy tym wysokie wymagania społeczne – dobre oceny, nienaganne zachowanie. Czy społeczeństwo zdoła poradzić sobie z wyzwaniami zdrowia psychicznego młodych?

Więcej informacji >>

Akredytacja PKA na kierunek Elektroradiologia przyznana

PrezydiumPolskiej Komisji Akredytacyjnejnapodstawie przeprowadzonej oceny programowej pozytywnie oceniłostudia pierwszego i drugiego stopnia na kierunku Elektroradiologia  prowadzonych wAkademii Humanitas. Proces kształcenia „umożliwia studentom kierunkuElektroradiologia osiągnięcie założonych efektów uczenia się dla studiów pierwszego i drugiego stopnia oprofilu praktycznym”. 

Więcej informacji >>

Akademia Humanitas: nowe możliwości dla przedsiębiorców

Więcej informacji >>

Przywitajmy nowych uczniów VI LO w Sosnowcu!

Więcej informacji >>