Przejdź do treści
Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Zagłębiowska Nagroda

Konkurs o Zagłębiowską Nagrodę "Humanitas"    

Akademia Humanitas, działając na rzecz umacniania tożsamości Zagłębia Dąbrowskiego, promowania regionalnych osiągnięć kulturalnych, naukowych i sportowych oraz integrowania mieszkańców wokół lokalnych wartości, występuje z inicjatywą przyznawania dorocznych, regionalnych wyróżnień dla osób i instytucji, które swoją działalnością przyczyniają się do promowania Zagłębia, umacniania lokalnej tożsamości, tworzenia fundamentów społeczeństwa obywatelskiego. Zagłębiowskie Nagrody "Humanitas" są przyznawane Zagłębiakom wybitnie zasłużonym dla życia społecznego regionu, kształtującym wartościowy wizerunek Zagłębia Dąbrowskiego.

Zagłębiowska Nagroda "Humanitas" ma charakter honorowy, promocyjny lub gospodarczy. Nagrody honorowe przyznawane są najwybitniejszym, uznanym osobistościom zagłębiowskiego życia naukowego, kulturalnego, gospodarczego, które swoimi osiągnięciami w sposób znaczący przyczyniły się do promowania Zagłębia i umacniania wartości regionalnych. Nagrody promocyjne otrzymują instytucje i organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia) realizujące projekty zorientowane na promocję Zagłębia i jego osiągnięć, wspieranie lokalnego życia kulturalnego, naukowego, gospodarczego, tworzenie fundamentów społeczeństwa obywatelskiego w skali lokalnej i ponadlokalnej itp. Wyróżnienia promocyjne mają charakter nagrody pieniężnej. Ich celem jest wspieranie rozwoju różnych nurtów lokalnej aktywności. Nagrody gospodarcze otrzymują firmy i osoby prowadzące działalność gospodarczą na terenie Zagłębia Dąbrowskiego, mające cechy innowacyjności, osiągające stały progres i zrównoważony rozwój, odnoszące znaczące sukcesy na rodzimym i zagranicznych rynkach, budujące swą markę w oparciu o tożsamość z regionem, funkcjonujące w oparciu o ład korporacyjny i wykazujące zrozumienie dla potrzeb interesariuszy zewnętrznych, m.in. w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR).

Kandydatów do Konkursu o Zagłębiowską Nagrodę „Humanitas” zgłaszają członkowie zwyczajni, honorowi Kapituły, organizacje pozarządowe i instytucje lokalne. Zgłoszenia, do dnia 13 maja 2024 roku, należy przesłać na formularzu pocztą tradycyjną na adres: Akademia Humanitas, ul. Kilińskiego 43, 41-200 Sosnowiec (z dopiskiem: Zagłębiowska Nagroda Humanitas, edycja 2024) lub e-mailowo na adres: piotr.celej@humanitas.edu.pl.

Formularz zgłoszeniowy

Regulamin Konkursu

Nagrody zostaną wręczone w trakcie uroczystej Gali w dniu 13 czerwca 2024 roku w Sali Widowiskowo-Koncertowej „MUZA” w Sosnowcu, ul. Warszawska 2, godz. 17.00. W części artystycznej Gali wystąpi Tomasz Jachimek. Część artystyczna Gali jest współfinansowana ze środków Gminy Sosnowiec.

Patroni honorowi:

Patroni medialni:

                            

 

Zobacz relacje z dotychczasowych Gali Konkursu o Zagłębiowską Nagrodę "Humanitas"

Kandydaci do Nagrody zgłoszeni w ramach I edycji Konkursu

Kandydaci do Nagrody zgłoszeni w ramach II edycji Konkursu

Kandydaci do Nagrody zgłoszeni w ramach III edycji Konkursu

Kandydaci do Nagrody zgłoszeni w ramach IV edycji Konkursu

Kandydaci do Nagrody zgłoszeni w ramach V edycji Konkursu

Kandydaci do Nagrody zgłoszeni w ramach VI edycji Konkursu

Kandydaci do Nagrody zgłoszeni w ramach VII edycji Konkursu

Kandydaci do Nagrody zgłoszeni w ramach VIII edycji Konkursu

Kandydaci do Nagrody zgłoszeni w ramach IX edycji Konkursu

Kandydaci do Nagrody zgłoszeni w ramach X edycji Konkursu

Kandydaci do Nagrody zgłoszeni w ramach XII edycji Konkursu

Biuro konkursu o Zagłębiowską Nagrodę „Humanitas”

Akademia Humanitas
ul. Kilińskiego 43
41-200 Sosnowiec
Sekretariat, I piętro, p. 108
Tel. 32 36 31 238
e-mail: piotr.celej@humanitas.edu.pl